• Exkurzia do Bratislavy

    • V pondelok dňa 21. 11. 2022 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy na výstavu COSMOS DISCOVERY zameraná na históriu a vývoj kozmonautiky vo svete aj na Slovensku. Zúčastnili sa jej žiaci 5. a 9. ročníka. Boli na nej originálne historické exponáty z vesmírnych programov USA a RUSKA. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila.

     Mgr. Iveta Miziová, Mgr. Anton Buchel

    • Finančná gramotnosť

    • V týždni od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 sa v škole uskutočnili aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.

     Žiaci 1. stupňa sa prostredníctvom rovesníckeho učenia dozvedeli, ako fungoval výmenný obchod a prečo sa zaviedli rôzne platidlá. Pozreli si video o výrobe mincí v Kremnici, zahrali sa na obchod, vyplnili pracovné listy.

     Žiaci druhého stupňa riešili príklady z finančnej gramotnosti, mohli sa zapojiť do kvízu, ktorý bol zameraný na zistenie informácií o symboloch eurobankoviek, motívoch mincí a hodnote bankoviek.

     Aktivity v 9. A uskutočnili študentky Súkromnej obchodnej akadémie DSA Žiar nad Hronom. Pripravili si pre nich prezentáciu, rozprávali sa na tému peňazí, hovorili o produktoch banky, boli poučení ako riešiť reklamáciu. Spoločne si vyriešili problémové úlohy – úrok a výpočet mzdy.

     Žiaci 8. ročníka absolvovali aktivitu pod odborným dohľadom p. Radovana Černáka, spolupracovníka OVB Allfinanz Slovensko a. s. Zahrali si stolovú hru Finančná sloboda, v ktorej každý hráč pri rozhodovaní mohol použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč bude vedieť aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry.

     Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny, ktorými sú:

     • nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť na bývanie,
     • dosiahnuť veľký cieľ rodiny, napr. zaplatiť vzdelanie detí, dopriať si krásnu dovolenku, kúpiť si chatu, resp. druhú nehnuteľnosť, …,
     • dosiahnuť cieľ najväčší a najpodstatnejší – finančnú nezávislosť rodiny do veku 60 rokov rodičov.

     Hra každému účastníkovi priniesla cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

     Mgr. Jaroslava Žabková

     koordinátorka pre finančné vzdelávanie

    • Bábkové divadlo na Rázcestí

    • Prváci a druháci  sa v utorok 22. 11. vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Čakalo ich predstavenie o Chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Bola to poučná rozprávka o klamstve, zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách, ktoré sme na konci predstavenia mohli aj ochutnať 😊 Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, cesta tam aj späť bola príjemná, takže exkurziu hodnotíme na výbornú.

                                                         Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka I. A

                                                         Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka II.B

    • Legáreň

    • 15. 11. 2022 sme mali spestrený deň vďaka pracovníkom z Legárne. V tomto dni sa prelínalo vzdelávanie so zábavou. Prišli k nám s interaktívnym LEGOM, ktoré si žiaci vo dvojiciach poskladali. Lego nebolo hocijaké, aj sa pohybovalo! V prvom ročníku deti skladali model kolotoča, v druhom ročníku model  auta a v treťom ročníku si vyskúšali poskladať gorilu. Zlepšili si jemnú motoriku, predstavivosť a aj technické zručnosti. Deťom sa deň veľmi páčil!

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Staňová

    • Deň bez školských tašiek

    • Už ste počuli o tom, aby si žiaci doniesli školské pomôcky v košíku, v prilbe, v tenisovej taške, v kufríku na náradie či v puzdre na gitaru? To všetko sa stalo realitou v našej škole v stredu 23. 11. 2022 vďaka nápadu žiakov Žiackeho parlamentu. „Day without schoolbag“ je celosvetová výzva projektu Hrdá škola, ktorá vyzýva žiakov škôl k rozveseleniu triednych kolektívov a oživeniu veselej atmosféry v triedach.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy.

     Žiacky parlament

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • AJ tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v piatok 18. 11. 2022. Zapojili sa 7 žiaci z 9. A. Zručnosti v nemeckom jazyku si vyskúšali v gramatickom teste, počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením, dialógu a opise obrázku.

     Vyhodnotenie

     1. miesto – Laura Mišková

     2. miesto – Simona Marušková

     3. miesto – Denisa Marušková

     Prvé dve dievčatá nás budú reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Laure a Simone držíme palce v okresnom kole.

    • Netradičná hodina techniky u šiestačiek

    • V utorok na piatu hodinu k nám prišla návšteva. Lilina starká, ktorá nám prišla ukázať umenie svojich šikovných rúk. Čarovné výrobky z bavlny, vlny, kartóna, prírodných materiálov nám vyrazili dych. Pokúšala sa nás naučiť háčkovať. Niektoré z nás sa celkom chytili. Prichádzajúce sviatky - najkrajšie v roku, krásne dekoračné predmety, ktoré sme mali možnosť vidieť, v nás prebudili chuť tvoriť.

     Ďakujeme za plno nápadov a námetov a tiež aj za milú návštevu.

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

      

    • Informatická súťaž I-Bobor

    • V dňoch 7. 11. - 11. 11. 2022 sa aj v našej škole konala informatická súťaž I-Bobor. Do súťaže sa prihlásilo 55 žiakov. Boli rozdelení podľa ročníkov do štyroch kategórií.

     Úspešnými riešiteľmi sa stali:

     Jakub Herko, II. A; Patrik Debnár, IV. A; Lukáš Kopernický, VI. A; Diana Barroso, VII. A; Adam Barroso, VIII. A; Michaela Káčerová, VIII. A; Denisa Marušková, IX. A; Simona Marušková, IX. A

     Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • RELAX

    • To je názov krúžku, do ktorého sa prihlásili niektoré deti z 1. stupňa našej školy. Začali sme pracovať od októbra, kedy bolo ešte pekné počasie. Využili sme to na hry, vychádzky do prírody. Keďže v čase nášho krúžku býva voľná telocvičňa, deti si užili hry a zábavu aj v nej. Na začiatku novembra si deti spoločne zhotovili šarkana a zdravie sme si išli utužiť do kuchynky na ochutnávku bylinkového čaju.

                                                                                                                                      Mgr. Lenka Jančoková

    • Pyžamový deň

    • Stráviť celý deň v pyžame je niekedy fajn nápad. Tak prečo nie v škole? Žiacky parlament vyhlásil v našej škole 8. november 2022 za Pyžamový deň. Žiaci mohli prísť do školy vo svojich obľúbených pyžamkách a priniesť si plyšových kamarátov. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do naše výzvy a snívali s otvorenými očami, ďakujeme.

     Žiacky parlament

      

    • Október v škôlke

    •  Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu. Aj naša materská škola sa pripravovala do jesenného šatu. S deťmi sme vyrábali, strihali, maľovali a tvorili rôzne jesenné veci. V škôlke počas mesiaca október prebiehala súťaž o Naj strom. Stromy zdobili našu chodbu. Deti sa oboznamovali s ovocím, zeleninou. Pre lepšie spoznanie si vyskúšali sterilizovať hrušky, tlačili kapustu do suda. Deň jablka oslávili ako sa na poriadnu oslavu patrí: súťažili, tancovali a upiekli si jablkový koláč, jablkové muffiny, ktoré s chuťou aj zjedli. V tomto mesiaci k nám zavítali staré mamy, ktoré deťom prečítali rozprávky pred spaním. Ďakujeme starkej Supukovej, Repiskej, Žiakovej a Borgulovej, že si našli chvíľku aj pre naše deti v materskej škole. Záver mesiaca patril tradične našim starým rodičom. K ich sviatku sme pre nich uvili kyticu básní, piesní, tančekov, ale i malé prekvapenie v podobe darčeka.

     Láska je najväčší dar, ktorý môže jedna generácia zanechať druhej.

      

    • Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

    • Aj v tomto školskom roku mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť zapojiť sa do Olympiády zo slovenského jazyka. Záujem bol na naše potešenie pomerne veľký. Školského kola sa zúčastnili 6 ôsmaci a 8 deviataci. Súťaž mala dve časti. V písomnej museli zvládnuť súťažiaci online test a transformáciu textu, v ústnej časti ich čakala príprava a prednes prejavu na zadanú tému. No a ako to dopadlo?

     1. miesto – Hana Danišová, IX. A – úspešná riešiteľka – postup do okresného kola

     2. miesto – Tobias Marek Müller, VIII. A – úspešný riešiteľ

     3. miesto – Marek Grega, VIII. A – úspešný riešiteľ

     4. miesto – Patrik Sivok, IX. A – úspešný riešiteľ

     Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali minimálne 40 bodov z plného počtu 55 bodov.

     Ostatní riešitelia: ôsmaci – Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Adam Barroso, Katarína Šurianska; deviataci – Lukáš Miškov, Laura Mišková, Lucia Jonášová, Emília Sýkorová, Adriána Balážová, Sofia Košíková.

     Všetkým ďakujeme za účasť, víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Týždeň zdravej výživy

    • Týždeň od 17. 10. do 21. 10. 2022 sa v našej škole niesol v duchu zdravej výživy. Pri tejto príležitosti učitelia pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Žiaci na 1. stupni vyrábali papierové jabĺčka a popritom ochutnávali tie ozajstné, prváci si pripravili detskú výživu z jabĺk podľa obrázkové receptu.

     Na 2. stupni sa žiaci 5.  A a 6. A zúčastnili besedy s pracovníčkou RÚVZ ZH p. Malatincovou na tému Zdravá výživa. Žiaci sa dozvedeli, čo je výživová pyramída, aké sú zložky potravy podľa ich obsahu živín a množstva. Zistili, ktoré sú energeticky najbohatšie potraviny, ktoré potraviny a nápoje sú pre nich nevhodné. Okrem besedy si žiaci 5. A pripravili mrkvový šalát s jabĺčkom.

     Na krúžku si žiaci 2. stupňa upiekli zdravé mrkvové koláčiky zo špaldovej múky plnené slivkovým lekvárom, naučili sa piecť domáci kváskový chlebík a spravili si výborné nátierky zo sezónnej zeleniny.

     Tešíme sa, že žiaci pod vedením učiteľov urobili v tomto týždni pre svoje zdravie viac a veríme, že návyky, ktoré žiakom v našej škole vštepujeme, sa stanú súčasťou ich každodenného života.

    • Vyhodnotenie jesennej súťaže

    • Pred jesennými prázdninami vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najoriginálnejšiu, najpopulárnejšiu, najväčšiu a najmenšiu tekvičku. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov. Všetky tekvičky boli veľmi pekné, každý jeden žiak si dal veľkú námahu, ale víťazné mohli byť len 4.

     Cenu a diplom za najoriginálnejšiu tekvicu získala žiačka 1. A Karolína Repiská a jej žabka.

     Žiackym hlasovaním vyhral cenu najpopulárnejšej tekvičky žiak 2. A Jakub Herko so svojou veľrybou.

     Najväčšiu tekvicu priniesla Simona Repiská zo 6. A a najmenšiu vyrobila žiačka 1. A Liliana Nguyenová.

     Okrem víťazov boli odmenení sladkou odmenou všetci, ktorí sa zapojili.

     Žiacky parlament   

    • Jesenné ...rašenie

    • Konečne po troch rokoch sme sa opäť stretli spoločne so starými rodičmi a rodičmi pri jesennom rašení. Prialo nám aj počasie, a tak sme mohli svoju šikovnosť prejaviť vonku na laviciach pred jedálňou. Prekrásne ikebany z prírodného materiálu, obrázky, kytice a hlavne spoločne strávený čas s priateľmi. Už nám to určite všetkým chýbalo. Pani učiteľka Jančoková s druháčkou Hankou sa postarali aj o naše hladné žalúdky a pripravili chutné občerstvenie.

     Bolo nám spolu dobre. Ďakujem všetkým, ktorí si našli na spoločné popoludnie čas. 

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Tematický deň

    • V pondelok 24. 10. 2022 pracovali žiaci našej školy pomocou záujímavých činností na rozvoji svojich osobnostných a sociálnych zručností.

     Aktivity žiakov 1. stupňa

     Prváci začali svoj deň motivačnou rozprávkou o pomoci druhým Pod hríbom. Nasledovali aktivity a hry zamerané na medziľudské vzťahy ako Magnet, Klopanie na dvere, Stratené pero. Žiaci si vytvorili aj spoločný strom triedy. Niektorými aktivitami ich viedol aj špeciálny pedagóg. V poslednej aktivite deti zdobili tričká použitím svojich vlastných „emodži“ a skúšali uhádnuť podľa obrázkov, komu tričko patrí.

     Druháci z A triedy si predstavili svoje najobľúbenejšie hračky, ktoré si doniesli z domu. Potom sme začali spoločnou aktivitou - kreslenie v kruhu. Každý žiak mal svoju farbu a postavil sa pred výkres na zemi. Bez slova sme kreslili obrázok, pokiaľ hrala hudba. Keď skončila, posunuli sme sa k susednému výkresu a znovu sme kreslili. Takto sme sa vystriedali pri všetkých obrázkoch. Ukázalo sa, komu sa viac páči pokračovať v začatom a kto má rád svoju vlastnú prácu. Deti tvorili fantastické zviera, komix o svojej hračke, dokončovali príbeh. Na konkrétnych veciach žiaci zistili, ako sa šíria klebety a klamstvá. A ako tým môžu veľmi ublížiť ľuďom. Na záver sme sa zahrali internetovú hru Interland.

     Druháci z B triedy začali aktivity okrem iného vnímaním zvukov za úplného ticha; v skupinách postavili svoje vymyslené mestá a zistili, že dokážu spolupracovať a nehádať sa; vymýšľali k piesni „Keď si šťastný...“ pokračovanie a v dvojiciach za ticha kreslili náhodný obrázok na jeden papier a zistili, čo všetko z obyčajných čiar môže vzniknúť, takže fantázia pracovala naplno.

     Tretiaci si okrem iného pomocou plastelíny dotvárali tváričky pocitov; zistili, že hnev a stres sa dá zahnať aj trhaním papiera; opisovali svojho strateného kamaráta a vytvorili si spoločnú triednu vlajku

     Štvrtáci k písmenám svojho mena písali vlastnosti - charakteristiku osobnosti. Pokiaľ nevedeli, tak si navzájom pomáhali. Žiakov bavilo vymýšľať, aký kvet, aké zviera, dopravný prostriedok či stavba ich charakterizuje a zdôvodňovať prečo. Počúvali príbeh opičiaka Eda, porovnávali jeho emócie s vlastnou skúsenosťou, navrhovali riešenia správania. Žiaci si vyrobili Nebo, peklo s aktivitami na odbúranie napätia a stresu.

      

     Pre žiakov 2. stupňa učitelia pripravili takéto aktivity

     1. Riešenie problémov - na začiatku si spoločne s učiteľmi vysvetlili pojmy konflikt, kompromis, spôsoby riešenia konfliktov; žiaci robili rôzne modelové problémové situácie a hľadali ich riešenia.

     2. Rozvoj kreativity - žiaci vymýšľali, na aký iný účel by sa dali použiť, napr. dáždnik, varecha, dokončili príbeh.

     3. Ako zvládať stres - žiaci sa naučili niekoľko metód, pomocou ktorých môžu ľahšie zvládnuť stresové situácie - rekaxačná hudba, rôzne metódy dýchania, metóda odpočítavania, samurajov pokrik, sebaobjatie, pohybové aktivity a mohli si vyskúšať aj rôzne antistresové pomôcky.

     4. Medziľudské vzťahy - najskôr si žiaci vysvetlili pozitívne a negatívne črty medziľudských vzťahov, debatovali o pojmoch xenofóbia, diskriminácia a pod. Pomocou úloh sa snažili rozvíjať pozitíva vo vzťahoch medzi ľuďmi.

     5. Sebapoznanie - žiaci si vymýšľali indiánske meno, ktoré ich charakterizuje, dopĺňali vety, napr. Mám rád ľudí, ktorí..., Nemám rád ľudí, ktorí..., Rodičia by mali vedieť, že..., Pociťujem šťastie, keď...; v ďalšej aktivite si žiaci vyberali obrázok budovy a skúsili ju opísať ako človeka - aké má vlastnosti, čo cíti a pod. 

    • Turistika na Inovec

    • Konečne sú tu slnečné dni a my sme takéto krásne jesenné počasie museli využiť. Na druhý pokus nám vyšla turistická vychádzka na Inovec. Autobus nás zaviezol na Drozdovo. Z neho sme vyšľapali na Veľký Inovec, ktorý je najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Z výšky 901 m. n. m. sa nám otvorili krásne výhľady na Štiavnické vrchy s majestátnym Sitnom. Ani sa nám nechcelo odísť naspäť k autobusu. Ďalekohľadom sme si približovali vzdialené Sitno, pomocou buzoly a mapy sme určovali našu polohu a po ceste sme v pasciach na hmyz videli, koľko drevokazných chrobákov sa tu nachádza. V dubových lesoch sme zas videli cyklotrasy, ktoré nás prekvapili mostíkmi na skákanie.

     Vychádzka sa vydarila. Všetci sme sa vrátili naspäť ku škole príjemne unavení.

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Exkurzia do Banskej Bystrice

    • V pondelok 17. 10. 2022 sa žiaci VII. A a VIII. A vybrali spoznávať Banskú Bystricu. Najskôr sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu. Tu sme mali možnosť vidieť, ako knižnica funguje a aké služby poskytuje. Lektorka nám ukázala študovňu, sekciu anglického jazyka i nemeckého jazyka, hudobnú sekciu a pod. Potom sme pokračovali v Literárnom a hudobnom múzeu. Lektorka si pre nás pripravila program o štyroch slovenských spisovateľkách. Pracovali sme s pracovnými listami, postermi o autorkách, prezreli sme si ich osobné veci. Tento deň bol slnečný, a tak sme ho využili na prechádzku po námestí SNP. Nakoniec sme sa išli prejsť po parku pri Múzeu SNP, kde sme si prezreli vojenskú techniku. 

     Mgr. Plechlová, triedna učiteľka VII. A

     Mgr. Gáborová, triedna učiteľka VIII. A

    • Šarkaniáda

    •        V štvrtkové popoludnie si trieda druhákov aj deti z krúžku Relax spríjemnili pobyt vonku púšťaním šarkanov. Ihrisko sa hemžilo nielen ich pestrými farbami a kresbami, no aj inými deťmi. Deti si mohli okrem šarkanov popreskakovať prekážky, pohrať sa s loptou, zakopať si na ihrisku. Dve piatačky deťom, ktoré chceli, pomaľovali tváre rôznymi farebnými obrázkami. A šarkany? Tie lietali ostošesť, no ešte viac ich navádzači – deti, ktoré určite nabehali a nachodili pár kilometrov. Jasné, že sa vyskytli aj technické problémy – vypadnuté drievko zo šarkana, roztrhnutý motúz, natrhnutý šarkan. Ale deti si navzájom pomáhali a čo nezvládali, pomohli pani učiteľky. Počasie bolo akurátne, aj slnečné, aj trocha veterné.

             Deti strávili príjemné, radostné chvíle a odchádzali ubehané a spokojné.

     Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                  

    • Krúžok Varíme zdravo - polievka hokkaido

    • Teplá a vyvážená strava je veľmi dôležitá pre náš organizmus. Mali by sme jesť veľa ovocia a zeleniny, recepty prispôsobovať sezónnym plodom. Na jeseň máme v záhradkách jablká, hrozno či tekvice. Preto sme si aj my tento týždeň na krúžku Varíme zdravo uvarili polievku z tekvice so sladkými zemiakmi a mrkvou. Pod vedením ôsmačky Mišky sme si k polievke upiekli pizza tyčinky. Žiakom sa darilo, taniere ostali prázdne.