• Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Aj v tomto školskom roku mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť zapojiť sa do Olympiády zo slovenského jazyka. Záujem bol na naše potešenie pomerne veľký. Školského kola sa zúčastnili 6 ôsmaci a 8 deviataci. Súťaž mala dve časti. V písomnej museli zvládnuť súťažiaci online test a transformáciu textu, v ústnej časti ich čakala príprava a prednes prejavu na zadanú tému. No a ako to dopadlo?

      1. miesto – Hana Danišová, IX. A – úspešná riešiteľka – postup do okresného kola

      2. miesto – Tobias Marek Müller, VIII. A – úspešný riešiteľ

      3. miesto – Marek Grega, VIII. A – úspešný riešiteľ

      4. miesto – Patrik Sivok, IX. A – úspešný riešiteľ

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali minimálne 40 bodov z plného počtu 55 bodov.

      Ostatní riešitelia: ôsmaci – Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Adam Barroso, Katarína Šurianska; deviataci – Lukáš Miškov, Laura Mišková, Lucia Jonášová, Emília Sýkorová, Adriána Balážová, Sofia Košíková.

      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Týždeň od 17. 10. do 21. 10. 2022 sa v našej škole niesol v duchu zdravej výživy. Pri tejto príležitosti učitelia pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Žiaci na 1. stupni vyrábali papierové jabĺčka a popritom ochutnávali tie ozajstné, prváci si pripravili detskú výživu z jabĺk podľa obrázkové receptu.

      Na 2. stupni sa žiaci 5.  A a 6. A zúčastnili besedy s pracovníčkou RÚVZ ZH p. Malatincovou na tému Zdravá výživa. Žiaci sa dozvedeli, čo je výživová pyramída, aké sú zložky potravy podľa ich obsahu živín a množstva. Zistili, ktoré sú energeticky najbohatšie potraviny, ktoré potraviny a nápoje sú pre nich nevhodné. Okrem besedy si žiaci 5. A pripravili mrkvový šalát s jabĺčkom.

      Na krúžku si žiaci 2. stupňa upiekli zdravé mrkvové koláčiky zo špaldovej múky plnené slivkovým lekvárom, naučili sa piecť domáci kváskový chlebík a spravili si výborné nátierky zo sezónnej zeleniny.

      Tešíme sa, že žiaci pod vedením učiteľov urobili v tomto týždni pre svoje zdravie viac a veríme, že návyky, ktoré žiakom v našej škole vštepujeme, sa stanú súčasťou ich každodenného života.

    • Vyhodnotenie jesennej súťaže
     • Vyhodnotenie jesennej súťaže

     • Pred jesennými prázdninami vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najoriginálnejšiu, najpopulárnejšiu, najväčšiu a najmenšiu tekvičku. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov. Všetky tekvičky boli veľmi pekné, každý jeden žiak si dal veľkú námahu, ale víťazné mohli byť len 4.

      Cenu a diplom za najoriginálnejšiu tekvicu získala žiačka 1. A Karolína Repiská a jej žabka.

      Žiackym hlasovaním vyhral cenu najpopulárnejšej tekvičky žiak 2. A Jakub Herko so svojou veľrybou.

      Najväčšiu tekvicu priniesla Simona Repiská zo 6. A a najmenšiu vyrobila žiačka 1. A Liliana Nguyenová.

      Okrem víťazov boli odmenení sladkou odmenou všetci, ktorí sa zapojili.

      Žiacky parlament   

    • Jesenné ...rašenie
     • Jesenné ...rašenie

     • Konečne po troch rokoch sme sa opäť stretli spoločne so starými rodičmi a rodičmi pri jesennom rašení. Prialo nám aj počasie, a tak sme mohli svoju šikovnosť prejaviť vonku na laviciach pred jedálňou. Prekrásne ikebany z prírodného materiálu, obrázky, kytice a hlavne spoločne strávený čas s priateľmi. Už nám to určite všetkým chýbalo. Pani učiteľka Jančoková s druháčkou Hankou sa postarali aj o naše hladné žalúdky a pripravili chutné občerstvenie.

      Bolo nám spolu dobre. Ďakujem všetkým, ktorí si našli na spoločné popoludnie čas. 

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Tematický deň
     • Tematický deň

     • V pondelok 24. 10. 2022 pracovali žiaci našej školy pomocou záujímavých činností na rozvoji svojich osobnostných a sociálnych zručností.

      Aktivity žiakov 1. stupňa

      Prváci začali svoj deň motivačnou rozprávkou o pomoci druhým Pod hríbom. Nasledovali aktivity a hry zamerané na medziľudské vzťahy ako Magnet, Klopanie na dvere, Stratené pero. Žiaci si vytvorili aj spoločný strom triedy. Niektorými aktivitami ich viedol aj špeciálny pedagóg. V poslednej aktivite deti zdobili tričká použitím svojich vlastných „emodži“ a skúšali uhádnuť podľa obrázkov, komu tričko patrí.

      Druháci z A triedy si predstavili svoje najobľúbenejšie hračky, ktoré si doniesli z domu. Potom sme začali spoločnou aktivitou - kreslenie v kruhu. Každý žiak mal svoju farbu a postavil sa pred výkres na zemi. Bez slova sme kreslili obrázok, pokiaľ hrala hudba. Keď skončila, posunuli sme sa k susednému výkresu a znovu sme kreslili. Takto sme sa vystriedali pri všetkých obrázkoch. Ukázalo sa, komu sa viac páči pokračovať v začatom a kto má rád svoju vlastnú prácu. Deti tvorili fantastické zviera, komix o svojej hračke, dokončovali príbeh. Na konkrétnych veciach žiaci zistili, ako sa šíria klebety a klamstvá. A ako tým môžu veľmi ublížiť ľuďom. Na záver sme sa zahrali internetovú hru Interland.

      Druháci z B triedy začali aktivity okrem iného vnímaním zvukov za úplného ticha; v skupinách postavili svoje vymyslené mestá a zistili, že dokážu spolupracovať a nehádať sa; vymýšľali k piesni „Keď si šťastný...“ pokračovanie a v dvojiciach za ticha kreslili náhodný obrázok na jeden papier a zistili, čo všetko z obyčajných čiar môže vzniknúť, takže fantázia pracovala naplno.

      Tretiaci si okrem iného pomocou plastelíny dotvárali tváričky pocitov; zistili, že hnev a stres sa dá zahnať aj trhaním papiera; opisovali svojho strateného kamaráta a vytvorili si spoločnú triednu vlajku

      Štvrtáci k písmenám svojho mena písali vlastnosti - charakteristiku osobnosti. Pokiaľ nevedeli, tak si navzájom pomáhali. Žiakov bavilo vymýšľať, aký kvet, aké zviera, dopravný prostriedok či stavba ich charakterizuje a zdôvodňovať prečo. Počúvali príbeh opičiaka Eda, porovnávali jeho emócie s vlastnou skúsenosťou, navrhovali riešenia správania. Žiaci si vyrobili Nebo, peklo s aktivitami na odbúranie napätia a stresu.

       

      Pre žiakov 2. stupňa učitelia pripravili takéto aktivity

      1. Riešenie problémov - na začiatku si spoločne s učiteľmi vysvetlili pojmy konflikt, kompromis, spôsoby riešenia konfliktov; žiaci robili rôzne modelové problémové situácie a hľadali ich riešenia.

      2. Rozvoj kreativity - žiaci vymýšľali, na aký iný účel by sa dali použiť, napr. dáždnik, varecha, dokončili príbeh.

      3. Ako zvládať stres - žiaci sa naučili niekoľko metód, pomocou ktorých môžu ľahšie zvládnuť stresové situácie - rekaxačná hudba, rôzne metódy dýchania, metóda odpočítavania, samurajov pokrik, sebaobjatie, pohybové aktivity a mohli si vyskúšať aj rôzne antistresové pomôcky.

      4. Medziľudské vzťahy - najskôr si žiaci vysvetlili pozitívne a negatívne črty medziľudských vzťahov, debatovali o pojmoch xenofóbia, diskriminácia a pod. Pomocou úloh sa snažili rozvíjať pozitíva vo vzťahoch medzi ľuďmi.

      5. Sebapoznanie - žiaci si vymýšľali indiánske meno, ktoré ich charakterizuje, dopĺňali vety, napr. Mám rád ľudí, ktorí..., Nemám rád ľudí, ktorí..., Rodičia by mali vedieť, že..., Pociťujem šťastie, keď...; v ďalšej aktivite si žiaci vyberali obrázok budovy a skúsili ju opísať ako človeka - aké má vlastnosti, čo cíti a pod. 

    • Turistika na Inovec
     • Turistika na Inovec

     • Konečne sú tu slnečné dni a my sme takéto krásne jesenné počasie museli využiť. Na druhý pokus nám vyšla turistická vychádzka na Inovec. Autobus nás zaviezol na Drozdovo. Z neho sme vyšľapali na Veľký Inovec, ktorý je najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Z výšky 901 m. n. m. sa nám otvorili krásne výhľady na Štiavnické vrchy s majestátnym Sitnom. Ani sa nám nechcelo odísť naspäť k autobusu. Ďalekohľadom sme si približovali vzdialené Sitno, pomocou buzoly a mapy sme určovali našu polohu a po ceste sme v pasciach na hmyz videli, koľko drevokazných chrobákov sa tu nachádza. V dubových lesoch sme zas videli cyklotrasy, ktoré nás prekvapili mostíkmi na skákanie.

      Vychádzka sa vydarila. Všetci sme sa vrátili naspäť ku škole príjemne unavení.

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Exkurzia do Banskej Bystrice
     • Exkurzia do Banskej Bystrice

     • V pondelok 17. 10. 2022 sa žiaci VII. A a VIII. A vybrali spoznávať Banskú Bystricu. Najskôr sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu. Tu sme mali možnosť vidieť, ako knižnica funguje a aké služby poskytuje. Lektorka nám ukázala študovňu, sekciu anglického jazyka i nemeckého jazyka, hudobnú sekciu a pod. Potom sme pokračovali v Literárnom a hudobnom múzeu. Lektorka si pre nás pripravila program o štyroch slovenských spisovateľkách. Pracovali sme s pracovnými listami, postermi o autorkách, prezreli sme si ich osobné veci. Tento deň bol slnečný, a tak sme ho využili na prechádzku po námestí SNP. Nakoniec sme sa išli prejsť po parku pri Múzeu SNP, kde sme si prezreli vojenskú techniku. 

      Mgr. Plechlová, triedna učiteľka VII. A

      Mgr. Gáborová, triedna učiteľka VIII. A

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     •        V štvrtkové popoludnie si trieda druhákov aj deti z krúžku Relax spríjemnili pobyt vonku púšťaním šarkanov. Ihrisko sa hemžilo nielen ich pestrými farbami a kresbami, no aj inými deťmi. Deti si mohli okrem šarkanov popreskakovať prekážky, pohrať sa s loptou, zakopať si na ihrisku. Dve piatačky deťom, ktoré chceli, pomaľovali tváre rôznymi farebnými obrázkami. A šarkany? Tie lietali ostošesť, no ešte viac ich navádzači – deti, ktoré určite nabehali a nachodili pár kilometrov. Jasné, že sa vyskytli aj technické problémy – vypadnuté drievko zo šarkana, roztrhnutý motúz, natrhnutý šarkan. Ale deti si navzájom pomáhali a čo nezvládali, pomohli pani učiteľky. Počasie bolo akurátne, aj slnečné, aj trocha veterné.

              Deti strávili príjemné, radostné chvíle a odchádzali ubehané a spokojné.

      Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                   

    • Krúžok Varíme zdravo - polievka hokkaido
     • Krúžok Varíme zdravo - polievka hokkaido

     • Teplá a vyvážená strava je veľmi dôležitá pre náš organizmus. Mali by sme jesť veľa ovocia a zeleniny, recepty prispôsobovať sezónnym plodom. Na jeseň máme v záhradkách jablká, hrozno či tekvice. Preto sme si aj my tento týždeň na krúžku Varíme zdravo uvarili polievku z tekvice so sladkými zemiakmi a mrkvou. Pod vedením ôsmačky Mišky sme si k polievke upiekli pizza tyčinky. Žiakom sa darilo, taniere ostali prázdne.

    • Výchovný koncert – Lož prezlečená za Pravdu
     • Výchovný koncert – Lož prezlečená za Pravdu

     • Dňa 12. 10. 2022 našu školu navštívili hudobníci z umeleckej agentúry Špeciál art a preniesli našich žiakov do virtuálneho sveta prostredníctvom textov piesní slovenských interpretov, napr. Jara Filipa, Richarda Müllera, IMT Smile. Umelci sa snažili deťom zaujímavým spôsobom vysvetliť, čo je to hoax a ako rozlišovať pravdu a lož na internete. Žiakom sa koncert páčil a odniesli si z neho nielen hudobné  zážitky, ale aj nové vedomosti.

       

    • Farebný jesenný týždeň v našej škole
     • Farebný jesenný týždeň v našej škole

     • Minulý týždeň sa u nás niesol v znamení jesenných farieb. V pondelok sa žiaci obliekli do žltej alebo oranžovej farby, v utorok prevetrali sivú farbu, v stredu sa obliekli do hnedej, vo štvrtok sa naše triedy červenali a týždeň sme zakončili zelenou farbou. Žiaci našej školy súťažili o jeden deň bez skúšania a testov, preto sa všetci celý týždeň veľmi snažili. Na 1. stupni sa percentuálne najviac zapojila trieda 2. A a na 2. stupni to bola 7. A. Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným ďakujeme za pestrý týždeň.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka Žiackeho parlamentu

    • Špaldové palacinky so škoricou
     • Špaldové palacinky so škoricou

     • „Jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je umenie.“

      Krúžok Varíme zdravo sme začali dezertom – špaldové palacinky so škoricou. Palacinky sú veľmi obľúbeným jedlom nielen u detí – čokoládové, tvarohové, lekvárové. My sme si ich spravili na všetky spôsoby s ingredienciami, ktoré sú ľahko stráviteľné a nezaťažujú náš tráviaci systém – špaldová múka, bezlaktózové mlieko, trstinový cukor, škorica a bio vajíčka. Ako plnku deti použili čokoládu, ovocie a tvaroh. Palacinky sme robili na kokosovom oleji a dozdobili bezlaktózovou šľahačkou. Palacinky boli také výborné, že pani učiteľke ani nezvýšilo 😊.

    • Voňavé obrazy
     • Voňavé obrazy

     •          Roľnícka nedeľa má v Novej Bani tradíciu od roku 1954. Vždy v poslednú septembrovú nedeľu sa farský kostol na niekoľko dní naplní vôňou ovocia a všetky oltáre sú vyzdobené obrazmi z plodov zeme. Množstvo vytvorených obrazov, ktoré dokážu potešiť ľudské oko i srdce, sú jedným veľkým poďakovaním Bohu za starostlivosť o každého z nás.

               Aj naše deti z 1. stupňa si išli popozerať tú krásu a bohatosť záhrad, sadov a polí do kostola v Novej Bani. Obrazy boli zhotovené hlavne z voňavých jabĺčok, hrušiek, hrozna, a dotvorené boli fazuľou, ryžou, kukuricou, makom,... videli sme tam aj suché kytice z klasov, makovíc. A keďže deti majú oči všade, ich pozornosti neunikli ani maľby na strope a stenách, hlavný oltár a sochy svätých.

              Mnohé deti sa určite inšpirovali a vyrobia aj doma obrázky z plodov podľa svojej fantázie.

                                                                                                 Lenka Jančoková

               

    • Zbierka Biela pastelka - ďakujeme
     • Zbierka Biela pastelka - ďakujeme

     • Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím s názvom Biela pastelka sa konala aj v našej škole. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré pomáhajú slabozrakým a nevidiacim začleniť sa do bežného života. Členky žiackeho parlamentu pripravili pre našich žiakov niekoľko aktivít, ktoré nám vidiacim prídu ako samozrejmosť. Žiaci si vyskúšali bezpečnú chôdzu s bielou paličkou, čítať a písať pomocou Braillovho písma, rozpoznávať vône či predmety.

      Počas tohto dňa sa nám podarilo vyzbierať 134,98 eur. Všetkým, ktorí týmto spôsobom podporili Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ďakujeme.

    • September v škôlke
     • September v škôlke

     • Ani sa nestíhame čudovať, ako ten čas letí. Prázdniny skončili a opäť je tu september. V prvý septembrový deň prešlo bránou našej materskej školy 24 detí. Mnohí z rodičov viedli svoje dieťa do MŠ po prvýkrát. Určite si kládli mnohé otázky. Na väčšinu z nich dostanú odpoveď od svojich detí, na ostatné im odpovie čas. Stihli sme si poobzerať okolie materskej školy, zoznámiť sa s priestormi a poznávali sme aj školský dvor. Deti ochutnávali ovocie z našej školskej záhrady – jablká, černice. Ku koncu mesiaca si deti priniesli v rámci vzdelávacej aktivity hračky, no priniesli aj hračky, s ktorými sa hrávali rodičia, či starí rodičia – urobili sme si malú výstavku retro hračiek. Na milé prekvapenie sa deťom práve retro hračky páčili najviac :). Záver mesiac nám spríjemnilo divadielko s rozprávkou Mechúrik Koščúrik. Rozprávka bola veselá a deti si na chvíľu vyskúšali byť aj hercami.

    • NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ – nové nebezpečenstvo pre deti
     • NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ – nové nebezpečenstvo pre deti

     • Žiaci základných škôl sú ohrození v súčasnosti novým nebezpečenstvom, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako žuvačky či cukríky. V obchodoch sú pestrofarebné plastové škatuľky v tvare puku najčastejšie vystavené blízko pokladníc vedľa drobných cukroviniek. Stoja pár eur. Zohnať sa dajú aj v kamenných trafikách, ale bežne aj na internete. Konzumentov lákajú nielen pestrým obalom, ale aj príchuťami. Obsahujú vlákna celulózy, zvýrazňovače chuti, xylitol, umelé sladidlá, konzervačné látky atď.

      Že ide o produkt s vysokým obsahom nikotínu, sa zvyčajne dozviete až zo zadnej strany škatuľky. A nikotín je vysoko návyková látka!

      Aké sú zdravotné riziká?

      Vysoké dávky nikotínu z vrecúšok môžu spôsobiť:

      • bolesti hlavy;
      • zvýšenie tepovej frekvencie srdca, búšenie srdca;
      • nevoľnosť, závrat;
      • pálenie záhy;
      • podráždené ďasná;
      • vracanie.

      Pravidelným užívaním nikotínových vrecúšok sa zvyšuje riziko leukoplakie, ktorá sa prejavuje výskytom bielych a svetlošedých škvŕn v ústnej dutine. Bunky v leukoplakiách sa môžu malígne zvrhnúť a vzniká dlaždicovobunkový karcinóm. Zvyšujú sa aj pocity úzkosti, ktoré chcú deti potlačiť, pričom krátkodobé nevoľnosti či závraty sú len „menšími problémami“, ktoré deťom nikotínové vrecká spôsobujú.

      Ako môžete zistiť, že vaše dieťa užíva nikotínové vrecká?

      Odhaliť, či Vaše dieťa užíva nikotínové vrecká je rozhodne ťažšie, ako zistiť, či fajčí. Vrecká sú totiž pod perou takmer neviditeľné a neprodukujú dym ani zápach. Máme pre Vás niekoľko tipov, ktoré by mohli pomôcť odhaliť užívanie nikotínových vreciek:

      • okrem zvýšených výdavkov môžete spozorovať napríklad častejšie odpľúvanie,
      • následkom pôsobenia nikotínu môžu nastať tiež častejšie bolesti hlavy, nevoľnosť alebo podráždenosť,
      • použité vrecko je treba vyhodiť, je teda veľká pravdepodobnosť, že ho nájdete v koši,
      • vrecká sa najčastejšie vkladajú pod hornú peru a občas je možné vrecko spozorovať, najčastejšie pri rozprávaní,
      • tiež pohľad na oblečenie môže dosť prezradiť - tvar puku môže byť dobre viditeľný na vreckách nohavíc,
      • môžete tiež spozorovať zníženú chuť na jedlo,
      • pri užívaní nikotínových vreciek môže dôjsť k podráždeniu ďasna.

      Prevencia v rodine

      Rodičia by mali spoznať problematiku nikotínových vreciek a otvorene o tejto téme hovoriť so svojimi deťmi. Mali by deťom opísať, v čom konkrétne sú nikotínové vrecká rizikové, a čo by im mohlo pri ich užívaní hroziť. Rodičia by tiež mali u dieťaťa upevňovať pozitívne a zdravé správanie – napríklad šport, zmysluplné voľnočasové aktivity, vzťahy s kamarátmi. Mali by tiež dieťa oceňovať a prejavovať mu rodičovskú lásku a záujem.

       

      ZDROJ: http://www.ruvztn.sk › nikotin_2022

       

      Mgr. Peter Hlavačka, koordinátor protidrogovej prevencie

    • Chrípkové prázdniny
     • Chrípkové prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na to, že v našej škole je skoro 40-percentná chorobnosť žiakov, vyhlasujem chrípkové prázdniny bez dištančného vzdelávania od 23. 9. 2022 - 27. 9. 2022 (vrátane). Vyučovanie sa obnoví dňa 28. 9. 2022, t. j. v stredu. Odporúčam deti pretestovať a v stredu poslať triednym učiteľom vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Za pochopenie ďakujem.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš 

    • Celodenný kurz environmentálnej výchovy na I. stupni
     • Celodenný kurz environmentálnej výchovy na I. stupni

     • V piatok sme mali deň zameraný na ochranu životného prostredia. Počas všetkých vyučovacích hodín sme sa rozprávali o prírode, o našom vplyve na ňu, o tom, ako môžeme aj my prispieť k jej ochrane. Prváci sa dozvedeli všeličo o dôležitosti stromov. Deti sa dozvedeli, že recyklácia nie je len triedenie odpadu ale aj menej nákupov oblečenia, elektroniky. Oblečenie si môžeme opraviť, prešiť , vymeniť a elektroniku nevymieňať podľa moderných trendov, ale využívať pokiaľ nám slúži.

      Na vychádzke každá trieda plnila úlohy. Žiaci stavali pyramídu z kameňov, tvorili obrázky vodníka, kráľovnej lesa, stromostrážcu z prírodného materiálu a prváci nám zaspievali pieseň o tom, ako rastie mak.

      Deň sa nám vydaril. Veľa sme sa naučili a ak sa budeme aspoň trošku správať podľa toho, čo sme hovorili, urobíme si svoj svet krajší.

    • Ochrana života a zdravia na II. stupni
     • Ochrana života a zdravia na II. stupni

     • V piatok 16. 9. a v pondelok 19. 9. sme absolvovali praktickú a teoretickú časť OŽZ. Žiaci 5. - 8. ročníka rozdelení do skupín plnili úlohy na pripravených stanovištiach. Preskúšali si tak svoje vedomosti a zručnosti zo zdravotnej prípravy, z požiarnej ochrany, dopravnej výchovy, riešili mimoriadne situácie, zažili evakuáciu, pripravovali sa na pobyt v prírode a turistiku, venovali sa téme ochrany životného prostredia. Kondične sa pripravovali pri prekonávaní prekážkovej dráhy, absolvovali streleckú prípravu. Deviataci ochotne pomáhali učiteľom pri jednotlivých stanovištiach a sprevádzaním mladších žiakov. Všetci spoločne sme sa zúčastnili prednášky záchranára Martina, s ktorým sme si zopakovali prvú pomoc pri krvácaní, zlomenine, oživovanie a pod. Keďže nám počasie neprialo, v telocvični sme ešte súťažili a zahrali si volejbal i vybíjanú. 

    • Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • Naša škola v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Národnou transfúznou jednotkou  spojili svoje sily a 19. septembra 2022  venovali svoje pracovné nasadenie odberu krvi v našej škole.  Sme vďační, že i v tejto neľahkej dobe prišli darovať krv ľudia s veľkým srdcom a odhodlaním pomôcť. 

      Týmto vyjadrujeme všetkým darcom krvi, pani Hölczovej z SČK  a celému výjazdu z Národnej transfúznej jednotky veľkú vďaku a úctu. Veríme, že sa v takej príjemnej atmosfére a hojnom počte stretneme i nabudúce.

      Mgr. Marianna Repiská
      sociálny pedagóg