• Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • Slovenský červený kríž v spolupráci so

      ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18,

      pozýva všetkých darcov krvi na

      darovanie jesennej kvapky krvi,

      ktoré sa uskutoční dňa


      19.09.2022 od 08:00 hod. - 10:00 hod.,

      v priestoroch ZŠ s MŠ M. Bielika, Župkov 18.


      Doneste si so sebou občiansky preukaz a

      preukaz poistenca.


      Ďakujeme za každú kvapku.

    • Nové prístupy pre žiakov školy
     • Nové prístupy pre žiakov školy

     • Vážení rodičia,

      v týchto dňoch obdržali všetci žiaci našej školy nové prihlasovacie údaje. Po novom dochádza k zjednoteniu prihlasovacích údajov do:

      • Školských počítačov, notebookov, tabletov a portálu www.office.com - prístupy boli zmenené vo štvrtok (8. septembra)
      • Edupage - prístupy budú zmenené dnes (13. septembra) okolo 13:00 hod.

      Pre prihlásenie na webovej stránke https://www.office.com (odtiaľto môžete deťom zadarmo stiahnuť a nainštalovať kancelársky balík Office 365 do 5 zariadení) alebo pre používanie kancelárskeho balíka Microsoft Office 365 z domu (napríklad aj Teams slúžiaci pre dištančné vzdelávanie), musia žiaci zadať za prihlasovacím menom aj doménu v tvare: meno@zszupkov.sk.

      Emailová adresa zostala nezmenená, žiaci ju budú používať hlavne na hodinách informatiky, keď sa budú učiť používať elektronické poštové schránky.

      Zmena sa týka len žiackych kont, nie rodičovských, tie zostávajú nezmenené. Ak ste náhodou mali v zariadeniach (mobil, notebook, ...) nastavené žiacke konto, budete si musieť pridať nové konto s novými prihlasovacími údajmi a to staré zmazať. Ideálne je, aby ste si založili vlastné rodičovské konto (ako ho ešte nemáte).

      V prípade, že ešte nemáte rodičovské konto alebo budete mať problémy s prihlásením, môžete ma kontaktovať pomocou emailu na adrese: admin@zszupkov.sk alebo telefonicky na čísle 045/6866130.

      Na našom webovom sídle v sekcii Dokumenty - Návody - Microsoft Office 365 nájdete manuály, ktoré budem v najbližších dňoch aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom

      Administrátor

       

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • 5. septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Skončilo sa leto, čas dovoleniek a prázdnin. Opäť sme sa prehupli do školského roka plného povinností.

      Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Tomášová, privítala starostov obcí Kľakovskej doliny, všetkých žiakov, medzi ktorými sa nachádzalo aj 25 prvákov a v neposlednom rade aj pedagogický a nepedagogický zbor. Na záver sme si zaspievali školskú hymnu a deviataci slávnostne previedli prvákov cez prah školy.

      Opäť nás čaká ťažký rok. Na ceste za poznaním všetkým prajeme veľa odhodlania, trpezlivosti a vytrvalosti. Veľa úspechov, milí žiaci a učitelia!

       

    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • prázdniny pomaly končia. Verím, že ste si oddýchli a načerpali pozitívnej energie na úspešné zvládnutie školského roka 2022/2023.

      Milí žiaci, ponúkam Vám pár myšlienok pre pohodové a úspešné zvládnutie nového školského roka.

      PRIPRAVTE SA

      Pred začiatkom školského roka si upravte svoj pracovný priestor, kde si budete robiť domáce úlohy a pripravte si všetko, čo potrebujete, aby ste sa cítili pripravení.

      HOVORTE  A PÝTAJTE  SA

      Nemáte sa za čo hanbiť, ak potrebujete pomoc. Pýtajte sa na to, čo potrebujete vedieť a čomu nerozumiete. Možno sa nechcete pýtať pred celou triedou, pokojne svojho učiteľa/učiteľku alebo spolužiakov kontaktujte individuálne alebo e-mailom a povedzte, čo potrebujete vedieť, vysvetliť alebo si iba utvrdiť. Vďaka tomu môžete znížiť stres z učiva, známok a skúšania. Hovorte o tom, čo prežívate, obráťte sa na ľudí, ktorým dôverujete alebo anonymne na linkách pomoci (nachádzajú sa na školskej nástenke). Je skvelé, keď na to nie ste sami, ale je z vás dvojica pripravená  vzájomne sa vypočuť a hľadať riešenia.

      PRÁCA SO STRESOM PODĽA SEBA

      Zvládnuť stres a uviesť svoj život do rovnováhy je dôležitá zručnosť, ktorú môžeme počas života získať. Každý človek zvláda stres inak. Športujú, dobre sa vyspia, stretávajú sa s priateľmi, prečítajú si knihu alebo si pozrú obľúbený film. Je dôležité spoznať to, čo vám pomáha zbaviť sa stresu, aby ste sa o seba postarali a predišli rôznym ťažkostiam. Ak pri hľadaní zvládacích techník potrebujete pomoc, skúste sa obrátiť na učiteľov, inkluzívny tím alebo anonymne, nonstop a bezplatne na linkách pomoci.

      PLÁNUJTE

      Plánovanie je užitočná vec. Zapisujte si dôležité dátumy, úlohy, aktivity, projekty a postupne si ich škrtajte, keď sa vám ich podarí splniť. Vytvorte si vlastný "plánovač" alebo použite nejaký existujúci. Vďaka nemu budete môcť pracovať so svojím časom a opäť vám to môže pomôcť zmierniť stres a pocit, že nestíhate.

      CIEĽ

      Skúste sa zamyslieť nad tým, čo by ste chceli tento školský rok dosiahnuť. Nejde iba o známky, ale aj o to, čomu by ste sa chceli viac venovať, čo by ste chceli skúsiť a kam by ste sa chceli posunúť.

      ROVNOVÁHA

      Niektorí ľudia šport milujú, iní nie. Štúdium si vyžaduje intelektuálnu prácu, preto je fajn mať rovnováhu medzi intelektuálnymi a fyzickými aktivitami. Nemusíte byť vrcholoví športovci, ale aj pohyb formou prechádzky je veľmi užitočný.

      ZAPOJTE SA

      Tento školský rok môže byť príležitosťou na objavovanie nových záujmov a skúšanie niečoho nového. Zistite si a vyberte niečo z toho, čo by vás mohlo potešiť a napĺňať, napr. mimoškolské aktivity, záujmové krúžky. Vďaka tomu môžete spoznať nových ľudí a rozvíjať samých seba v tom, čo je vám blízke.

      VZŤAHY

      Vzťahy s ľuďmi, ktorých máte radi, sú dôležité. Venujte im čas, doprajte si spoločné zážitky a buďte spolu. Ak ste hanbliví, môže to byť pre vás skutočná výzva nájsť si nových priateľov. Je fajn začať napr. na krúžkoch, kde ľudia zdieľajú rovnaké záľuby.

      ODDYCH

      Doprajte si oddych a spánok, vďaka tomu sa mnohé veci a úlohy zvládajú ľahšie a vtedy aj náš mozog funguje lepšie.

      OCENENIE

      Pochváľte sa nielen za výslednú známku, ale aj za snahu. Známka nie vždy odrzkadlí vaše úsilie. Každý z nás môže mať horší deň a rovnako nám nemusia sadnúť všetky témy, predmety a učivo. To, že sa snažíte, je NAJVIAC a zaslúžite si byť za to ocenení.

      DRŽÍME VÁM PALCE. KEBY NIEČO ... SME TU.

      ÚSPEŠNÝ A POHODOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023. :-)

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

       

       

     • Pri nástupe do MŠ

     • Prosíme rodičov, aby pred nástupom detí do MŠ nahlásili v školskej jedálni u pani vedúcej svoje dieťa. Najneskôr 2.9. 2022 od 8.00 - 15.00 hod.

       

      Čo potrebujeme priniesť do materskej školy :

      - fotokópiu preukazu poistenca (len nové deti)

      - 6 ks WC papier

      - 2 balenia hygienických vreckoviek                         

      - 1 tekuté mydlo

      - 1 balenie servítok

      - pevnú obuv  -  papučky (na prezutie)

      - hrebeň (dievčatá)

      - náhradné tepláky, spodnú bielizeň, tričko

      - obuv a oblečenie, v ktorom sa môžem pohodlne hrať v piesku, sedieť v tráve, liezť na preliezkach, maľovať, modelovať.

      NA VŠETKO SI PROSÍME NAPÍSAŤ MENO!!!!!

       

       

       

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 30.6.2022 pred budovou školy. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová zhodnotila uplynulý školský rok, poďakovala žiakom a všetkým zamestnancom školy.

      Úspešní žiaci boli odmenení knižkami od rodičovského združenia, pochvalami triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo zriaďovateľom školy.

      Deviataci si prevzali osvedčenia za absolventské práce, rozlúčili sa so školou krátkym programom a predali šerpu budúcim deviatakom.

      Súčasťou programu bolo aj slávnostné odhalenie nového názvu školy a busty nebohého PaedDr. Miroslava Bielika, rodáka z obce Ostrý Grúň, po ktorom bude niesť názov naša základná škola. Slávnosti sa zúčastnila jeho najbližšia rodina, hostia, priatelia a bývalí spolužiaci z kľakovskej doliny.

      Na záver talentovaní žiaci zaspievali hymnu našej školy a všetci sme si zakričali: HURÁ PRÁZDNINY!

       

     • Vyhodnotenie výtvarných súťaží

     • Blahoželáme Sebastiánovi Kučerovi, žiakovi 8. ročníka, za získanie 3. miesta v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Galéria talentov“ v kategórii fotografia.

      Blahoželáme Lei Valigurskej za získanie čestného diplomu v 3. kategórii v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Včely, včielky, včeličky“.

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Eva Matejová, učiteľka výtvarnej výchovy

     • Rozlúčkový volejbalový turnaj

     • Po dvoch rokoch sa opäť konal volejbalový turnaj ako súčasť rozlúčky s našimi deviatakmi. Sily si navzájom zmerali dve družstvá deviatakov, družstvo siedmakov a družstvo učiteľov. Na ihrisku sa odohrali napínavé výmeny. Po troch vyhratých zápasoch sa víťazom turnaja po prvýkrát stali učitelia, druhé a tretie miesto patrilo deviatakom. Siedmaci podali výborný výkon. V turnaji však nešlo ani tak o poradie, ale o príjemne prežité spoločné chvíle. Ďakujeme.

    • Koncoročný výlet 6. A
     • Koncoročný výlet 6. A

     • Koncoročný výlet šiestakov sa niesol v športovom duchu. Začali sme turistikou na Veľký Inovec, krásna príroda a výhľad z vrchu Veľkého Inovca potešili všetky naše zmysly. Po turistike sme sa zastavili na Drozdove, zajazdiť si na koníkoch Chovateľka žiakov previedla po lúke a porozprávala nám zaujímavosti o svojich koňoch. V tento horúci deň sme pokračovali relaxom u pani učiteľky na záhrade, kde sme si pochutnali na výbornej pizzi a nanukoch, spoločne sme si zahrali futbal, loptové hry a oddýchli si.   

      Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka VI. A

    • Školský výlet žiakov 2. a 3. ročníka
     • Školský výlet žiakov 2. a 3. ročníka

     • V utorok 28. 6. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka vybrali na školský výlet na Ranč u Bobiho do Nového Tekova. Hoci ráno nás vyprevádzal dážď, Nový Tekov počasie vylepšil. Areál ranča bol rozdelený na niekoľko častí, v ktorých sa mohli žiaci voľne pohybovať. V altánku si zložili batohy, mali tam už pripravené lopty, rakety, golfové palice, ktoré mohli použiť na ihriskách. V ZOO kútiku pohladkali zvieratká, urobili si fotky. O desiatej prišiel voz ťahaný koňmi a žiaci sa previezli poľnou cestou okolo Hrona. Vyhliadku na voze by si zopakovali aj viackrát. V bufete si kúpili nanuky, nápoje, kto mal chuť aj hranolky. Na recepcii dokúpili magnetky a iné suveníry.  Výlet sa vydaril, žiaci boli spokojní, veríme, že na výlet budú mať pekné spomienky.

      Mgr. Matejová, Mgr. Boháčová, triedne učiteľky 2. A a 3. A

    • Oznam pre rodičov detí materskej školy
     • Oznam pre rodičov detí materskej školy

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na to, že v júli a auguste 2022 o našu materskú školu neprejavili záujem rodičia materských škôl v Kľakovskej doline, materská škola bude v čase od 11. 7. 2022 - 23. 8. 2022 zatvorená.

      Ak ste počas zatvorenia našej materskej školy prejavili záujem o prijatie vášho dieťaťa do materských škôl v Ostrom Grúni, Hrabičove alebo v Horných Hámroch, podajte si, prosím, žiadosť o prijatie vášho dieťaťa v danej materskej škole. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte p. Annu Šipikalovú, ktorá bola poverená organizačným zabezpečením vykrytia dní, keď sú materské školy v Kľakovskej doline otvorené/zatvorené.

      Prajem Vám príjemné prežitie leta a ďakujem za spoluprácu v školskom roku 2021/2022. Iveta Tomášová, rš.

       

     • Venček deviatakov

     • Piatok 24. júna bol pre mnohých obyčajný deň, pre našich deviatakov bol však výnimočný. Bol to deň ich prvého plesu. V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Hrabičove sa rodičom a učiteľom predstavili mladé slečny a mladí muži. Pohodlné tričká, mikiny, rifle vymenili za obleky, šaty a lodičky. Predviedli tance, ktoré sa pod vedením tanečnej lektorky naučili za predchádzajúce dva mesiace. A nebolo ich málo. Nech im radosť z tanca vydrží čo najdlhšie. 

      Súčasťou večera bolo aj slávnostné prevzatie pamätných listov absolventa z rúk starostu obce Župkov Ing. Tomáša a riaditeľky našej školy Mgr. Tomášovej i zápis do obecnej kroniky. 

    • Relaxačný deň siedmakov
     • Relaxačný deň siedmakov

     • Siedmaci sa tentokrát vybrali na výlet neďaleko školy. Prežili príjemné dopoludnie v rekreačnom stredisku Riečky. Každý sa mohol venovať tomu, čo ho baví. A tak si niektorí len tak leňošili na deke, hrali spoločenské hry, rozprávali sa. Iní dali prednosť športu - zahrali si volejbal, stolný futbal, ping-pong, zaplávali si. Kto mal chuť, mohol si dať v miestnej kolibe pizzu. Dôležité je, že sme si oddýchli a upevnili kamarátske vzťahy v našom triednom kolektíve. 

      Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A

    • Prvácky koncoročný výlet
     • Prvácky koncoročný výlet

     • 22. júna sme s prvákmi absolvovali koncoročný výlet. Celé doobedie sme strávili v rekreačnom zariadení Riečky v Župkove. O zábavu nebola núdza. Hrali sme futbal, hádzali sme loptou, naháňali sme sa, hojdali, skákali a behali. Po výdatnej pohybovej aktivite sme si opiekli špekačky a poriadne sme si na nich pochutili. Opálení a dostatočne unavení sme sa vrátili do školy.

      Mgr. Zuzana Kurková Valušková, Mgr. Mária Tabernausová, triedne učiteľky I. A a I.B triedy

       

    • Úspech vo Svätom Antone
     • Úspech vo Svätom Antone

     • 21. júna. 2022 sme sa po dvoch rokoch zúčastnili súťaže Čo šepká les pre deti 4. a 6. ročníka základných škôl v oblastnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a okresu Zlaté Moravce organizovanej pri príležitosti júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

      Absolvovali sme tieto súťažné disciplín:

      1. Fotografia slovenskej prírody
      2. Poznávanie poľovných psov — kynológia;
      3. Poznávanie zvierat, vtákov a plazov;
      4. Poznávanie stromov, listov a plodov;
      5. Poznávanie stôp zveri;
      6. Poznávanie hlasov zveri;
      7. Zhotovovanie vtáčej búdky.

      Naše družstvo v zložení Simonka Repiská, Lukáš Kopernický, Lucas Pukan sa umiestnilo na krásnom III. mieste.

      BLAHOŽELÁME!

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

       

    • Prváci na výprave
     • Prváci na výprave

     • 30. mája sme sa vybrali na Revištské Podzámčie. Naším cieľom boli hrad a rybník. Vďaka pracovníkom, ktorí stále vykonávajú rekonštrukciu hradieb na hrade, sme sa dostali do veže. Odtiaľ sme mali podhradie ako na dlani. Videli sme R1, kameňolom Sokolec, Hron, rybník,... Po ceste sme čítali sprievodné tabule a počítali sme, koľko majiteľov sa na hrade vystriedalo. Bolo ich 6! Všímali sme si, ako sa voľakedy stavalo, z čoho a aj to, kde. Dnes by sme na takej strmej skale asi stavať nechceli.

      Pri rybníku sme boli prekvapení, aké obrovské stromy okolo naho rastú. Do jedného sa zmestila skoro celá trieda – bol dutý. Videli sme žabky, užovku a aj vodné rastliny.

      To, že nám bolo úplne super, ani nemusíme hovoriť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu výpravu!

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole
     • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

      Do súťaže sa mohol zapojiť každý žiak, ktorý má v škole vyučovací predmet anglický jazyk. A tak sa v našej škole rozhodlo zapojiť poprvýkrát do tejto súťaže celkovo 20 odvážnych a talentovaných žiakov. Súťaž prebiehala 5.mája 2022 v 9-tich kategóriách: 

      Star 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,

      Star 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,

      Star 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ ( Martina Melišová, Emily Copp, Matias Valenta, Barbora Jacková ),

      Star 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ ( Júlia Kapráliková ),

      Star 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ ( Lukáš Kopernický, Lukáš Hafera, Šimon Debnár, Marcel Hudeček ),

      Star 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,

      Star 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ (Katarína Šurianska, Ronald Repiský, Michaela Káčerová ),

      Star 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ ( Denisa Marušková, Frederika Oslancová, Laura Mišková ),

      Star 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ ( Samuel Jelemenský, Lea Barborová, Matúš Martinec, Martin Adamík, Lea Valigurská).

      Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, za čo im patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM a verím, že budúci školský rok 2022/2023 sa súťaže zučastní aspoň také množstvo žiakov ako tento školský rok a budú rovnako uspešní ako tohtoroční zapojení žiaci.

                                                           Mgr. Jana Herková, učiteľka anglického jazyka

       

    • Ukončenie sezóny
     • Ukončenie sezóny

     • Zápas rodičia verzus deti

      Dňa 23. 6. 2022 o 16. hod. sa uskutočnil priateľský zápas medzi deťmi prípravky Župkov a ich rodičmi. Tejto spoločnej akcie sa zúčastnilo 15 deti s rodičmi. Hralo sa na dva polčasy po 35 minút. Za deti aj rodičov hrali dve formácie, ktoré sa menili po 5 minútach. Po 1. polčase viedli deti 7:6 a konečný výsledok bol 15:8 pre deti. Rodičia a deti prežili športové popoludnie v príjemnej atmosfére. Po futbalovom zápase sme sa presunuli na občerstvenie a pizzu do Koliby Riečky.

      PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA

      Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil v Novej Bani futbalový turnaj základných škôl z regiónu GRON, pod názvom PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA. Hralo sa na dvoch ihriskách. Súbežne prebiehali dva turnaje, a to turnaj žiakov 1. - 3. ročníka a turnaj žiakov 4. - 6. ročníka. Zúčastnilo sa 6 družstiev. Hrací systém bol každý s každým na jeden polčas, ktorý trval 15 min. Naši žiaci 4. - 6. ročníka vyhrali a získali putovnú kopačku. Okrem nej si domov odniesli pohár, medaily a diplom. Naši žiaci 1. - 3. ročníka sa umiestnili na treťom mieste a získali pohár a diplom pre ZŠ, každý si domov odniesol medailu. V kategórii 4. - 6. ročníka bol Adrián Zurian ocenený ako najlepší hráč turnaja. Najlepším strelcom bol David Ďurkov. Aj v kategórii mladších žiakov sme získali ocenenie najlepší hráč, bol ním Tomáš Adamov. Každého potešili aj sladkosti, magnetky. Pre deti bolo pripravené občerstvenie.

      Mgr. Peter Hlavačka, Mgr. Rudolf Vallo, tréneri futbalu

    • Absolventské práce deviatakov
     • Absolventské práce deviatakov

     • 8. a 9. júna prezentovali naši deviataci pred štvorčlennou komisiou svoje absolventské práce. Pripravovali si ich počas školského roka na predmete tvorba absolventskej práce. Práce museli obsahovať teoretickú časť, praktickú časť a časť vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sa učia v škole. Všetci si vybrali anglický jazyk. Tému si každý zvolil sám. Všetci boli veľmi zodpovedne na tento deň pripravení. Prezentovanie prác sledovali online vo svojej triede aj ôsmaci, ktorých tvorba AP čaká v budúcom školskom roku. 

      Témy: Slnečná sústava; Poľovníctvo; Offroad a úprava áut; Včely; Zažili sme holokaust; Vývin písma; Bicykel a štýly jazdenia; Premier League; Kváskovanie; Súvis inteligencie a Myers-Briggs typológie osobnosti; Dizajnový drevený nábytok; Sokoliarstvo; Banská Štiavnica; Akvarel; Župkov; Fitness; Manga - psychológia kresby; Značka Zetor

      V rámci praktickej časti sme si pozreli videá jazdy na bicykli, futbalových "kúskov", hry na klavíri; ochutnali sme včelie produkty, chlieb z kvásku; vypočuli sme si nahrávku interview s poľovníkom; obdivovali sme kresby a vlastné výrobky (ekologický papier a dizajnový stolík); zamysleli sme sa nad výsledkami testu osobnosti medzi deviatakmi; mohli sme si prezrieť traktor; zoznámili sme sa s teleskopom a pod. 

      Výsledky záverečného prezentovania AP: vynikajúco – 3 žiaci, veľmi dobre – 9 žiaci, dobre – 5 žiaci, dostačujúco – 2 žiaci.

      Mgr. Martina Gáborová, učiteľka tvorby absolventskej práce

       

     • Jún v škôlke

     • Teplejšie počasie nám privodil mesiac jún, a tak sme v našej škôlke tvorili na tému leto. Spoznávali sme nové kvety, ovocie, zeleninu, ktorá rastie v týchto mesiacoch. Keďže MDD býva 1. júna našim deťom sme pripravili prekvapenia na celý týždeň. Zavítal k nám klaun s bublinovou show, divadielko, kúzelník, navštívili sme Zveropark a záver patril skákaciemu hradu, maľovaniu na tvár a cukrovej vate. Ocko, to je naše zlato a práve tento deň deti oslávili spolu so svojím ockom u nás v škôlke. Ockovia sa na chvíľu vrátili do svojich detských čias, prišli sa s deťmi pohrať, kresliť, strihať, lepiť ai. V závere sme sa lúčili s našimi kamarátmi predškolákmi, ktorí od septembra už budú školákmi. Prajeme im veľa úspechov.