• Relaxačný deň siedmakov
    • Relaxačný deň siedmakov

    • Siedmaci sa tentokrát vybrali na výlet neďaleko školy. Prežili príjemné dopoludnie v rekreačnom stredisku Riečky. Každý sa mohol venovať tomu, čo ho baví. A tak si niektorí len tak leňošili na deke, hrali spoločenské hry, rozprávali sa. Iní dali prednosť športu - zahrali si volejbal, stolný futbal, ping-pong, zaplávali si. Kto mal chuť, mohol si dať v miestnej kolibe pizzu. Dôležité je, že sme si oddýchli a upevnili kamarátske vzťahy v našom triednom kolektíve. 

     Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A

   • Prvácky koncoročný výlet
    • Prvácky koncoročný výlet

    • 22. júna sme s prvákmi absolvovali koncoročný výlet. Celé doobedie sme strávili v rekreačnom zariadení Riečky v Župkove. O zábavu nebola núdza. Hrali sme futbal, hádzali sme loptou, naháňali sme sa, hojdali, skákali a behali. Po výdatnej pohybovej aktivite sme si opiekli špekačky a poriadne sme si na nich pochutili. Opálení a dostatočne unavení sme sa vrátili do školy.

     Mgr. Zuzana Kurková Valušková, Mgr. Mária Tabernausová, triedne učiteľky I. A a I.B triedy

      

   • Úspech vo Svätom Antone
    • Úspech vo Svätom Antone

    • 21. júna. 2022 sme sa po dvoch rokoch zúčastnili súťaže Čo šepká les pre deti 4. a 6. ročníka základných škôl v oblastnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a okresu Zlaté Moravce organizovanej pri príležitosti júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

     Absolvovali sme tieto súťažné disciplín:

     1. Fotografia slovenskej prírody
     2. Poznávanie poľovných psov — kynológia;
     3. Poznávanie zvierat, vtákov a plazov;
     4. Poznávanie stromov, listov a plodov;
     5. Poznávanie stôp zveri;
     6. Poznávanie hlasov zveri;
     7. Zhotovovanie vtáčej búdky.

     Naše družstvo v zložení Simonka Repiská, Lukáš Kopernický, Lucas Pukan sa umiestnilo na krásnom III. mieste.

     BLAHOŽELÁME!

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

      

   • Prváci na výprave
    • Prváci na výprave

    • 30. mája sme sa vybrali na Revištské Podzámčie. Naším cieľom boli hrad a rybník. Vďaka pracovníkom, ktorí stále vykonávajú rekonštrukciu hradieb na hrade, sme sa dostali do veže. Odtiaľ sme mali podhradie ako na dlani. Videli sme R1, kameňolom Sokolec, Hron, rybník,... Po ceste sme čítali sprievodné tabule a počítali sme, koľko majiteľov sa na hrade vystriedalo. Bolo ich 6! Všímali sme si, ako sa voľakedy stavalo, z čoho a aj to, kde. Dnes by sme na takej strmej skale asi stavať nechceli.

     Pri rybníku sme boli prekvapení, aké obrovské stromy okolo naho rastú. Do jedného sa zmestila skoro celá trieda – bol dutý. Videli sme žabky, užovku a aj vodné rastliny.

     To, že nám bolo úplne super, ani nemusíme hovoriť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu výpravu!

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

   • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole
    • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole

    • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

     Do súťaže sa mohol zapojiť každý žiak, ktorý má v škole vyučovací predmet anglický jazyk. A tak sa v našej škole rozhodlo zapojiť poprvýkrát do tejto súťaže celkovo 20 odvážnych a talentovaných žiakov. Súťaž prebiehala 5.mája 2022 v 9-tich kategóriách: 

     Star 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,

     Star 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,

     Star 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ ( Martina Melišová, Emily Copp, Matias Valenta, Barbora Jacková ),

     Star 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ ( Júlia Kapráliková ),

     Star 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ ( Lukáš Kopernický, Lukáš Hafera, Šimon Debnár, Marcel Hudeček ),

     Star 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,

     Star 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ (Katarína Šurianska, Ronald Repiský, Michaela Káčerová ),

     Star 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ ( Denisa Marušková, Frederika Oslancová, Laura Mišková ),

     Star 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ ( Samuel Jelemenský, Lea Barborová, Matúš Martinec, Martin Adamík, Lea Valigurská).

     Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, za čo im patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM a verím, že budúci školský rok 2022/2023 sa súťaže zučastní aspoň také množstvo žiakov ako tento školský rok a budú rovnako uspešní ako tohtoroční zapojení žiaci.

                                                          Mgr. Jana Herková, učiteľka anglického jazyka

      

   • Ukončenie sezóny
    • Ukončenie sezóny

    • Zápas rodičia verzus deti

     Dňa 23. 6. 2022 o 16. hod. sa uskutočnil priateľský zápas medzi deťmi prípravky Župkov a ich rodičmi. Tejto spoločnej akcie sa zúčastnilo 15 deti s rodičmi. Hralo sa na dva polčasy po 35 minút. Za deti aj rodičov hrali dve formácie, ktoré sa menili po 5 minútach. Po 1. polčase viedli deti 7:6 a konečný výsledok bol 15:8 pre deti. Rodičia a deti prežili športové popoludnie v príjemnej atmosfére. Po futbalovom zápase sme sa presunuli na občerstvenie a pizzu do Koliby Riečky.

     PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA

     Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil v Novej Bani futbalový turnaj základných škôl z regiónu GRON, pod názvom PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA. Hralo sa na dvoch ihriskách. Súbežne prebiehali dva turnaje, a to turnaj žiakov 1. - 3. ročníka a turnaj žiakov 4. - 6. ročníka. Zúčastnilo sa 6 družstiev. Hrací systém bol každý s každým na jeden polčas, ktorý trval 15 min. Naši žiaci 4. - 6. ročníka vyhrali a získali putovnú kopačku. Okrem nej si domov odniesli pohár, medaily a diplom. Naši žiaci 1. - 3. ročníka sa umiestnili na treťom mieste a získali pohár a diplom pre ZŠ, každý si domov odniesol medailu. V kategórii 4. - 6. ročníka bol Adrián Zurian ocenený ako najlepší hráč turnaja. Najlepším strelcom bol David Ďurkov. Aj v kategórii mladších žiakov sme získali ocenenie najlepší hráč, bol ním Tomáš Adamov. Každého potešili aj sladkosti, magnetky. Pre deti bolo pripravené občerstvenie.

     Mgr. Peter Hlavačka, Mgr. Rudolf Vallo, tréneri futbalu

   • Absolventské práce deviatakov
    • Absolventské práce deviatakov

    • 8. a 9. júna prezentovali naši deviataci pred štvorčlennou komisiou svoje absolventské práce. Pripravovali si ich počas školského roka na predmete tvorba absolventskej práce. Práce museli obsahovať teoretickú časť, praktickú časť a časť vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sa učia v škole. Všetci si vybrali anglický jazyk. Tému si každý zvolil sám. Všetci boli veľmi zodpovedne na tento deň pripravení. Prezentovanie prác sledovali online vo svojej triede aj ôsmaci, ktorých tvorba AP čaká v budúcom školskom roku. 

     Témy: Slnečná sústava; Poľovníctvo; Offroad a úprava áut; Včely; Zažili sme holokaust; Vývin písma; Bicykel a štýly jazdenia; Premier League; Kváskovanie; Súvis inteligencie a Myers-Briggs typológie osobnosti; Dizajnový drevený nábytok; Sokoliarstvo; Banská Štiavnica; Akvarel; Župkov; Fitness; Manga - psychológia kresby; Značka Zetor

     V rámci praktickej časti sme si pozreli videá jazdy na bicykli, futbalových "kúskov", hry na klavíri; ochutnali sme včelie produkty, chlieb z kvásku; vypočuli sme si nahrávku interview s poľovníkom; obdivovali sme kresby a vlastné výrobky (ekologický papier a dizajnový stolík); zamysleli sme sa nad výsledkami testu osobnosti medzi deviatakmi; mohli sme si prezrieť traktor; zoznámili sme sa s teleskopom a pod. 

     Výsledky záverečného prezentovania AP: vynikajúco – 3 žiaci, veľmi dobre – 9 žiaci, dobre – 5 žiaci, dostačujúco – 2 žiaci.

     Mgr. Martina Gáborová, učiteľka tvorby absolventskej práce

      

    • Jún v škôlke

    • Teplejšie počasie nám privodil mesiac jún, a tak sme v našej škôlke tvorili na tému leto. Spoznávali sme nové kvety, ovocie, zeleninu, ktorá rastie v týchto mesiacoch. Keďže MDD býva 1. júna našim deťom sme pripravili prekvapenia na celý týždeň. Zavítal k nám klaun s bublinovou show, divadielko, kúzelník, navštívili sme Zveropark a záver patril skákaciemu hradu, maľovaniu na tvár a cukrovej vate. Ocko, to je naše zlato a práve tento deň deti oslávili spolu so svojím ockom u nás v škôlke. Ockovia sa na chvíľu vrátili do svojich detských čias, prišli sa s deťmi pohrať, kresliť, strihať, lepiť ai. V závere sme sa lúčili s našimi kamarátmi predškolákmi, ktorí od septembra už budú školákmi. Prajeme im veľa úspechov.

   • Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice
    • Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice

    • 17. júna sme so štvrtákmi navštívili Stredoslovenské múzeum Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ. V Matejovom dome sme si prešli rôznymi historickými obdobiami – pravek, obdobie Slovanov, stredovek,... Pani sprievodkyňa deti postupne obliekala do kostýmov doby, o ktorej nám práve rozprávala. Deti si mohli pozrieť po stenách a vo vitrínach rôzne zbrane a predmety, ktoré používali naši predkovia. V Tihányiovskom kaštieli sme si prezreli exponáty zvierat z našej prírody. Pani sprievodkyňa nás prostredníctvom filmu „ponorila“ do pravekého mora, v ktorom kedysi vládli článkonožce - trilobity. Deti mali možnosť si svojho trilobita aj vymodelovať a odniesť domov. Popri tom nám sprievodkyňa ukázala mäsožravé rastliny, aj mnohonôžku, ktorú múzeum dostalo do daru. Jasné, že každá návšteva múzea končila veľkým nákupom suvenírov, dokonca v Matejovom dome si mohli deti veľkým kladivom vyraziť svoju mincu. Po absolvovaní návštev múzeí sme sa s deťmi prešli centrom mesta, zastavili sme sa ešte v pár obchodoch. Výletníci si pokúpili zmrzlinu, suveníry od výmyslu sveta a plní zážitkov a prázdnych peňaženiek sme nabrali autobusom smer DOMOV.

     Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka IV. A

    • Koncoročný výlet do zážitkového centra Atlantis Levice

    • Zážitok, zábava a vzdelávanie. Takto by sa dal zhrnúť koncoročný výlet žiakov 5.ročníka. Dňa 7.6.2022 sa žiaci vybrali do zážitkového centra Atlantis v Leviciach. Pod jednou strechou žiaci našli interaktívne programy od výmyslu sveta. Na chvíľku sa z nich stali kozmonauti a vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Aby zábava nemala konca, žiaci si mohli vyskúšať 9D simulátor, Atlantis Cinema a bublinový raj. Piataci zažili jedinečný deň a odchádzali s množstvom zážitkov:).

                                                                                                               Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

   • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN
    • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

    • Z našej školy sa 48 žiakov zúčastnilo súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Úlohy boli zamerané na rozvíjanie predstavivosti, vnímania, hľadania súvislostí v bežnom živote.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených boli 4 žiaci úspešní riešitelia:

     Matúš Tomáš, 1.B

     Júlia Majerčíková, 3. A

     Júlia Kapráliková, 4. A

     Lukáš Hafera, 5. A

      

     Úspešným riešiteľom blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.

     Mgr. Jaroslava Žabková

                                                                           

   • Ročníkové práce - II. stupeň
    • Ročníkové práce - II. stupeň

    • 26. máj bol v našej škole dňom, kedy žiaci v jednotlivých triedach prezentovali svoje ročníkové práce. Pripravovali si ich približne od októbra. Najskôr si každý vybral tému, potom sa rozhodol, ako ju spracuje. Na triednych kolách sme videli prezentácie na rôzne témy, plagáty, zaujímavé výrobky, makety, vypočuli sme si referáty, hru na hudobné nástroje,... V každej triede si potom žiaci s triednym učiteľom vybrali najlepšiu ročníkovú prácu, ktorú jej autor odprezentuje v celoškolskom kole. 

     Najlepšie triedne ročníkové práce:

     V. A - Ema M.

     VI. A - Jakub K., Adrián Z., Dávid Ď.

     VII. A - Tomáš S.

     VIII. A - Laura M.

      

   • Deň detí
    • Deň detí

    • Oslavy Medzinárodného dňa detí sa v našej škole uskutočnili 3. 6. 2022. Pripravili sme ich v spolupráci s Obecným úradom v Župkove. Na deti a žiakov čakal bohatý program. Tí mladší si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, starší si zmerali sily v interaktívnej hre. Všetci mohli ochutnať cukrovú vatu či si nechať niečo namaľovať na tvár. Komu sa chcelo, mal možnosť s Miňom vyskúšať jumping. Okrem toho bolo pripravených 12 stanovíšť s rôznymi hrami, turnaje vo futbale, volejbale a vybíjanej. Počasie nám prialo a všetci sme si Deň detí naplno užili. 

   • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike
    • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike

    • Dňa 31. 5. 2022 sa na atletickej dráhe v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici uskutočnil atletický 4-boj mladších žiačok a žiakov. Súťažilo sa v 4 disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky, hod Nerf loptou, beh na 600 m /dievčatá/ a 1000 m /chlapci/. Našu školu reprezentovalo 7 žiačok a 7 žiakov 7. 6. a 5. ročníka.

     Najlepšie výsledky našich žiakov: 
     A. Barroso – 1. miesto v skoku do diaľky s rozbehom: 4,48 m
     M. Grega – 2. miesto v hode Nerf loptou: 48,40 m
     N. Hercegová – 2. miesto v hode Nerf loptou: 40,25 m.

     Všetkým zúčastneným ďakujem za reprezentáciu našej školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

   • Vybíjaná mladších žiačok
    • Vybíjaná mladších žiačok

    • Dňa 21. 4. 2022 sa v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici konal turnaj vo vybíjanej. Okresného kola sa zúčastnilo 5 tímov. Hrací systém bol každý s každým tímom na dva polčasy po 7 minút. Reprezentovalo nás 12 žiačok zo 7., 6. a 5. ročníka. Náš tím dievčat vyhral jednoznačne všetky zápasy a postúpil do regionálneho kola, ktoré sa konalo 23. 5. 2022 v Žiari nad Hronom. Na regionálnom kole sme sa stretli s domácim tímom zo ZŠ Jilemnického a ZŠ P. Dobšinského B. Štiavnica. Obidva zápasy sme vyhrali a postúpili sme do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Poltári 30. 5. Do krajského kola postúpilo 5 najlepších škôl z kraja. Hral sa systém každý s každým. Po dvoch prehrách, jednej remíze a jednej výhre sme skončili na "zemiakovom" štvrtom mieste. Dievčatám chcem poďakovať za bojovnosť, aj keď sa nám nedarilo a úspešné reprezentovanie školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

   • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny
    • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny

    • To, že raz vidieť je lepšie ako o tom čítať alebo od niekoho počúvať, sa presvedčili žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili výletu do Prosieckej a Kvačianskej doliny.
     Po trase prekonávali prekážky z vápencov a dolomitov za pomoci istiacich lán a rebríkov, kochali sa prekrásnymi výhľadmi. Prezreli si technickú pamiatku z 19. storočia mlyn v Kvačianskej doline. Navštívili aj travertíny v obci Bešeňová, kde ochutnali minerálnu vodu, vyzrážaním ktorej táto hornina vznikla. Žiaci spoznali, že Slovensko je krásne a plné prírodných zaujímavostí. Niekedy len treba prekonať vlastnú pohodlnosť a vybrať sa ich aj osobne navštíviť. Za krásne fotografie ďakujeme žiakovi 8. ročníka Sebastianovi Kučerovi.

    • Turistika na Pustý hrad vo Zvolene

    • Dňa 26.5.2022 sa žiaci 5.ročníka vybrali na turistiku do Zvolena na Pustý hrad. Podľa náučnej tabuľky mala cesta trvať približne 40 minút. No piataci to vyšli za necelých 25 minút. Smerom hore si piataci užívali lesnú cestičku. Niektorí išli rýchlym tempom, niektorí si museli robiť aj prestávky. Cesta však stála za ten nádherný výhľad na mesto Zvolen. Na Pustom hrade si deti oddýchli, najedli sa, zatancovali v amfiteátri a po necelej hodine sa vybrali asfaltovou cestou smerom dole. Trasa dole bola dlhšia, ale veľmi príjemná. Keďže bolo teplo,deti sa zastavili ešte na námestí vo Zvolene na výbornú točenú zmrzlinu. Verím, že piataci si to užili a dúfam, že nás čaká  ešte veľa spoločných turistických vychádzok.

                                                                                                                     Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

   • Máj v škôlke
    • Máj v škôlke

    •  Deti v tomto mesiaci spoznávali lúčne kvety, ktoré aj s chuťou zbierali. Vyskúšali uvariť z púpavy med, ktorý je veľmi účinný proti kašľu. Posadili si do vlastnej záhrady: hrášok, zemiaky, cibuľu, tekvicu a hokaido. Spoznávali hmyz,skúmali jeho vlastnosti. Na školskom dvore uvideli aj krásneho Roháča . Boli na vychádzke pri Kľakovskom potoku , kde spoznávali zvieratá žijúce vo vode a pri vode. Navštívili  jazierko, kde chovajú pstruhy a kapre. Keďže bol sviatok všetkých mamičiek, pripravili pre mamky krátky program v podobe básní, piesní, tančekov v materskej škole.

      

   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert

    • Dnes našu školu navštívil tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka s programom Prejav sa pohybom. Predviedol nám niekoľko choreografií v originálnych kostýmoch. S obdivom sme sledovali, čo dokáže so svojím telom. Okrem toho "rozpohyboval" aj niekoľkých odvážlivcov, ktorí sa naučili zaujímavé tanečné kroky v štýloch Break dance a Poppin. Dvaja dobrovoľníci si svoje tanečné schopnosti zmerali v battle. Všetci sa výborne zabávali a niektorí možno v sebe našli skrytý tanečný talent. Veď tanec je pohyb a pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu. 

   • Výlet za odmenu
    • Výlet za odmenu

    • V piatok 20. 5. 2022 boli na výlete tí žiaci našej školy, ktorí čistili v jarných mesiacoch prírodu od odpadu. Ten do nej nepatrí a nahádzali ho tam ľudia. Najprv navštívili firmu Zedko v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá recykláciou drahých kovov a elektroodpadu. Pán Ing. Milan Štefanka žiakom poukazoval priestory firmy a porozprával im o tom, aký odpad a akým spôsobom v ich firme spracovávajú. Povedal im, že najlepšie by bolo odpad neprodukovať a ak už odpad vytvárame, treba ho separovať. Potom nás pán Štefanka zaviedol na skládku odpadu v Banskej Bystrici, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé fakty ohľadom nakladania s rôznymi druhmi odpadov. Výlet by nebol výletom, keby si deti nemohli niečo nakúpiť. V nákupnom centre Európa vo Zvolene si nakúpili hlavne rôzne maškrty. Potom sme pokračovali do Kováčovej na termálne kúpalisko. Žiaci sa vybláznili v bazénoch a na tobogáne  a príjemne unavení sme sa vrátili domov.  Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Ing. Štefankovi za jeho čas strávený s nami, ako aj za to, že celý výlet žiakov finančne zasponzoroval. Je príjemným poznaním, že sú ľudia, ktorí dokážu aj osobným príkladom deti osloviť, aby rozmýšľali nad témou „odpad“ a, že ich vedia za ich činnosť aj atraktívnou formou oceniť. Všetci, ktorí sme sa výletu zúčastnili si prajeme, aby ľudí, ktorí si budú prírodu vážiť pribúdalo, a keď  to bude treba, budú ochotní priložiť ruku k dielu pri jej vyčistení.