• Vybíjaná mladších žiačok
     • Vybíjaná mladších žiačok

     • Dňa 21. 4. 2022 sa v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici konal turnaj vo vybíjanej. Okresného kola sa zúčastnilo 5 tímov. Hrací systém bol každý s každým tímom na dva polčasy po 7 minút. Reprezentovalo nás 12 žiačok zo 7., 6. a 5. ročníka. Náš tím dievčat vyhral jednoznačne všetky zápasy a postúpil do regionálneho kola, ktoré sa konalo 23. 5. 2022 v Žiari nad Hronom. Na regionálnom kole sme sa stretli s domácim tímom zo ZŠ Jilemnického a ZŠ P. Dobšinského B. Štiavnica. Obidva zápasy sme vyhrali a postúpili sme do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Poltári 30. 5. Do krajského kola postúpilo 5 najlepších škôl z kraja. Hral sa systém každý s každým. Po dvoch prehrách, jednej remíze a jednej výhre sme skončili na "zemiakovom" štvrtom mieste. Dievčatám chcem poďakovať za bojovnosť, aj keď sa nám nedarilo a úspešné reprezentovanie školy.

      Mgr. Peter Hlavačka

    • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny
     • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny

     • To, že raz vidieť je lepšie ako o tom čítať alebo od niekoho počúvať, sa presvedčili žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili výletu do Prosieckej a Kvačianskej doliny.
      Po trase prekonávali prekážky z vápencov a dolomitov za pomoci istiacich lán a rebríkov, kochali sa prekrásnymi výhľadmi. Prezreli si technickú pamiatku z 19. storočia mlyn v Kvačianskej doline. Navštívili aj travertíny v obci Bešeňová, kde ochutnali minerálnu vodu, vyzrážaním ktorej táto hornina vznikla. Žiaci spoznali, že Slovensko je krásne a plné prírodných zaujímavostí. Niekedy len treba prekonať vlastnú pohodlnosť a vybrať sa ich aj osobne navštíviť. Za krásne fotografie ďakujeme žiakovi 8. ročníka Sebastianovi Kučerovi.

     • Turistika na Pustý hrad vo Zvolene

     • Dňa 26.5.2022 sa žiaci 5.ročníka vybrali na turistiku do Zvolena na Pustý hrad. Podľa náučnej tabuľky mala cesta trvať približne 40 minút. No piataci to vyšli za necelých 25 minút. Smerom hore si piataci užívali lesnú cestičku. Niektorí išli rýchlym tempom, niektorí si museli robiť aj prestávky. Cesta však stála za ten nádherný výhľad na mesto Zvolen. Na Pustom hrade si deti oddýchli, najedli sa, zatancovali v amfiteátri a po necelej hodine sa vybrali asfaltovou cestou smerom dole. Trasa dole bola dlhšia, ale veľmi príjemná. Keďže bolo teplo,deti sa zastavili ešte na námestí vo Zvolene na výbornú točenú zmrzlinu. Verím, že piataci si to užili a dúfam, že nás čaká  ešte veľa spoločných turistických vychádzok.

                                                                                                                      Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

    • Máj v škôlke
     • Máj v škôlke

     •  Deti v tomto mesiaci spoznávali lúčne kvety, ktoré aj s chuťou zbierali. Vyskúšali uvariť z púpavy med, ktorý je veľmi účinný proti kašľu. Posadili si do vlastnej záhrady: hrášok, zemiaky, cibuľu, tekvicu a hokaido. Spoznávali hmyz,skúmali jeho vlastnosti. Na školskom dvore uvideli aj krásneho Roháča . Boli na vychádzke pri Kľakovskom potoku , kde spoznávali zvieratá žijúce vo vode a pri vode. Navštívili  jazierko, kde chovajú pstruhy a kapre. Keďže bol sviatok všetkých mamičiek, pripravili pre mamky krátky program v podobe básní, piesní, tančekov v materskej škole.

       

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Dnes našu školu navštívil tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka s programom Prejav sa pohybom. Predviedol nám niekoľko choreografií v originálnych kostýmoch. S obdivom sme sledovali, čo dokáže so svojím telom. Okrem toho "rozpohyboval" aj niekoľkých odvážlivcov, ktorí sa naučili zaujímavé tanečné kroky v štýloch Break dance a Poppin. Dvaja dobrovoľníci si svoje tanečné schopnosti zmerali v battle. Všetci sa výborne zabávali a niektorí možno v sebe našli skrytý tanečný talent. Veď tanec je pohyb a pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu. 

    • Výlet za odmenu
     • Výlet za odmenu

     • V piatok 20. 5. 2022 boli na výlete tí žiaci našej školy, ktorí čistili v jarných mesiacoch prírodu od odpadu. Ten do nej nepatrí a nahádzali ho tam ľudia. Najprv navštívili firmu Zedko v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá recykláciou drahých kovov a elektroodpadu. Pán Ing. Milan Štefanka žiakom poukazoval priestory firmy a porozprával im o tom, aký odpad a akým spôsobom v ich firme spracovávajú. Povedal im, že najlepšie by bolo odpad neprodukovať a ak už odpad vytvárame, treba ho separovať. Potom nás pán Štefanka zaviedol na skládku odpadu v Banskej Bystrici, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé fakty ohľadom nakladania s rôznymi druhmi odpadov. Výlet by nebol výletom, keby si deti nemohli niečo nakúpiť. V nákupnom centre Európa vo Zvolene si nakúpili hlavne rôzne maškrty. Potom sme pokračovali do Kováčovej na termálne kúpalisko. Žiaci sa vybláznili v bazénoch a na tobogáne  a príjemne unavení sme sa vrátili domov.  Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Ing. Štefankovi za jeho čas strávený s nami, ako aj za to, že celý výlet žiakov finančne zasponzoroval. Je príjemným poznaním, že sú ľudia, ktorí dokážu aj osobným príkladom deti osloviť, aby rozmýšľali nad témou „odpad“ a, že ich vedia za ich činnosť aj atraktívnou formou oceniť. Všetci, ktorí sme sa výletu zúčastnili si prajeme, aby ľudí, ktorí si budú prírodu vážiť pribúdalo, a keď  to bude treba, budú ochotní priložiť ruku k dielu pri jej vyčistení.

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • V utorok 17. 5. mali žiaci druhého stupňa teoretickú časť OŽZ. Rozdelili sme sa do skupín a plnili úlohy na stanovištiach. Opakovali a rozširovali sme si vedomosti aj zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany. V stredu sme absolvovali praktickú časť OŽZ. Vybrali sme sa do Horného Župkova. Naším cieľom bolo Koleso - župkovský prírodný amfiteáter. Tu sme si opekali, súťažili. Navštívil nás sokoliar, ktorý nám ukázal dravé vtáky a zaujímavo nám o nich rozprával. Videli sme aj ukážky výcviku dravcov. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Po stopách peňazí
     • Po stopách peňazí

     • Žiaci 8. a  9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

      V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí.  Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

      Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

      Mgr. Jaroslava Žabková

    • Didaktické hry v Hrabičove
     • Didaktické hry v Hrabičove

     • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach  plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi,  ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didaktické hry ukončili krátkym zhodnotením, že sme prežili pestré, obohacujúce dopoludnie, počas ktorého sme nielen behali a kráčali, ale sa aj niečo nové dozvedeli.

      Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                      

    • Dejepis inak – 8.ročník
     • Dejepis inak – 8.ročník

     • Slovenskje národňje novini

      Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

      Okrem toho, že sme si takto zopakovali tému Slovenského národného hnutia,  mnohí z ôsmakov našli v sebe skrytý talent a možno o pár rokov budeme čítať ich novinové príspevky v novinách, časopisoch alebo na internete.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Deň bláznivých ponožiek
     • Deň bláznivých ponožiek

     • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
      Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

      Tešíme sa na ďalší veselý deň.

      Lilien Ludvigová, VI. A, člen Žiackeho parlamentu

    • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
     • Vynález, ktorý by nám uľahčil život

     • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote. 

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
     • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

     • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Eva Matejová

    • DEŇ NARCISOV 2022
     • DEŇ NARCISOV 2022

     • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky

    • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

     • Zem je náš život, je náš domov, je našou láskou, je naším šťastím, našou radosťou,...
      A práve preto by sa sme mali zamyslieť nad tým, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať, ako ju zveľaďovať a pomáhať jej. Aj v našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme, a to rôznymi hravými aktivitami na 15 stanoviskách, ktoré pre nás pripravili starší žiaci pod vedením pani učiteľky Valuškovej Kurkovej. Deti si vyskúšali hmatové a čuchové pexeso, určovali názvy liečivých byliniek a drevín, vyrobili si kazeínový plast, hľadali a pomenovávali divé zvieratá, ukázali, či vedia správne separovať a či by vedeli založiť ohnisko, vyskúšali si hod polenom a svoju kreativitu prejavili v tvorbe obrazov z prírodných materiálov a tvorbe plagátu. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka viedli svojich mladších spolužiakov k správnym odpovediam, ukazovali im ako zvládnuť úlohu a v neposlednom rade žiakov pochválili za ich úspechy. Po zvládnutí všetkých úloh sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozpŕchli do okolia školy a zbierali odpadky.

      Rovesnícke učenie a pobyt v prírode mali medzi žiakmi veľký úspech, všetci odišli domov spokojní. V tento deň sme sa naučili niečo nové, ale pomohli sme aj našej Zemi.

       

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková, koordinátor enviromentálnej výchovy
      Žiacky parlament

       

    • Týždeň logických úloh
     • Týždeň logických úloh

     • Týždeň od 25. 4. do 28. 4. 2022 bol Žiackym parlamentom vyhlásený za Týždeň logických úloh. Každé ráno žiaci všetkých tried dostali od zástupcov ŽP logickú úlohu, ktorú mali spolu v priebehu dňa zvládnuť vyriešiť. Žiaci nielenže rozvíjali svoje logické a matematické zručnosti, ale učili sa aj spolupracovať v skupinách. Tie triedy, ktoré správne vyriešili všetky svoje zadané úlohy, dostali sladkú odmenu.
      Úspešnými riešiteľmi boli žiaci 1. A a 1. B, 2. A, 3. A, 4. A a 6. A. Odmeneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

      členovia Žiackeho parlamentu

    • Apríl v škôlke
     • Apríl v škôlke

     • Mesiac apríl začal v našej materskej škole veselo, lebo chlapci pripravili šibačku. Dievčatá vyšibali a dostali ako odmenu maľované, čokoládové vajíčka. Škôlkari pripravili pre rodičov takú malú veľkonočnú tržnicu, kde si vyskúšali aj prácu predavačov. Zasiali si žeruchu a pozorovali ako semienko vyklíči. Na chlebíku si mohli žeruchu potom vychutnať. Spoznávali domáce zvieratká a na chvíľu si vyskúšali starostlivosť o malého zajka. Keďže celý mesiac patrí lesom, deti navštívili lesnú škôlku na Brode. Deň Zeme sa v škôlke niesol v znamení súťaží a tvorení.

       

       

    • Zápis detí do materskej školy
     • Zápis detí do materskej školy

     • Vážení rodičia,

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa koná od 23. mája 2022 do 27. mája 2022, ktoré k 31. augustu 2022 majú alebo budú mať 3 roky.  Prednostne budú prijaté deti, ktoré musia plniť povinné predškolské vzdelávanie.

      Doplňujúce informácie získate u p. Šipikalovej, zástupkyni riaditeľky školy pre materskú školu, na telefónnom čísle 0904 589 220.

      S úctou

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej
     • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej

     • Dnes 26. 4. 2022 sa šiestaci a siedmaci vybrali po stopách našich slovanských predkov. Najskôr si prezreli expozíciu v Archeologickom múzeu v Bojnej. Tu sú vystavené predmety, ktoré boli nájdené v miestnom slovanskom hradisku. Vypočuli si veľmi zaujímavý výklad pána sprievodcu. Mali možnosť vyskúšať si oblečenie, aké nosili naši predkovia a vyskúšať si napísať svoje meno v hlaholike. Potom sa vydali na hradisko Valy. Dovnútra vošli cez hlavnú bránu. Pozreli si slovanské obydlia - polozemnice a prešli sa po ochrannom vale. To, čo sa učia z učebníc, si mohli zažiť a pozrieť osobne. Okrem toho to bola príjemná prechádzka lesom počas krásneho slnečného dňa. 

      Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka VI. A
      Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A