• Výberové konanie

    • Obec Župkov

     v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie funkcie:

     RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

     MIROSLAVA BIELIKA ,

     Župkov 18, 966 71 ŽUPKOV

     Vyberove_konanie_Obec_Zupkov_Riaditel_Zakladnej_skoly_s_materskou_skolou_Miroslava_Bielika_v_Zup.pdf

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole - triedy II. stupňa v dňoch od 21. 2. 2023 (utorok) do 24. 2. 2023 (piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (28,95%) a zamestnancov školy. Prevádzka bude opäť obnovená dňa 6. 3. 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

    • Vyhodnotenie súťaže Čaro Pohronia

    • Dňa 9. 2. 2023 sa žiačka 7. ročníka Ema Adamíková zúčastnila vyhodnotenia umeleckej súťaže Čaro Pohronia. Vo fotografickej kategórii získala 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                                           Mgr. Eva Matejová

    • Objavili sme EXPERTOV geniality show

    • Do celoslovenskej súťaže, ktorá ponúkla žiakom prejaviť svoje vedomosti, sa z našej školy zapojilo 26 žiakov z 5. – 9. ročníka.

     Najlepšie sa darilo našim ôsmakom, ktorí získali nasledovné tituly:

     Ronald Repiský – TOP EXPERT v téme Od Dunaja k Tatrám, TOP EXPERT v téme Góly, body, sekundy

     Tomáš Slaný – TOP EXPERT v téme Mozgolamy

     Tobias Marek Mūller – EXPERT v téme Tajomstvá prírody

      

     Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátorka súťaže

    • "Dospievam…" - doplňujúce vzdelávanie pre žiakov ZŠ

    • Dnes (16. 2. 2023) mali niektoré triedy klasický školský deň obohatený o prednášku s kvalifikovanou lektorkou Mgr. Vierou Holecovou. Tento výchovno-vzdelávací program je realizovaný MP Education s. r. o. Prednášky sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl. Na tvorbe prednášok sa spolupodielajú odborníci z oblasti psychológie, urológie, gynekológie a zdravej výživy.

     Témy prednášok:

     4. ročník - Vymyslená krása

     7. ročník - Adam a Eva alebo nie sme rovnakí

     8. ročník - Kľúč ku vzťahom

     9. ročník - Nestresuj sa stresom

      

     Dúfame, že žiaci si v prednáškach našli niečo, čo ich obohatí alebo usmerní. Naším cieľom je do budúcnosti zabezpečiť prednášky na veku primerané a aktuálne témy aj pre ďalšie ročníky. 

     Pre viac info: https://mpedu.cz/sk/

      

    • Biologická olympiáda - okresné kolo

    • V utorok 14. 2. 2023 sa v CVČ Nová Baňa konalo okresné kolo Biologickej olympiády. Reprezentovali nás dvaja žiaci, a to Sofia Košíková, žiačka IX. A a Marek Grega, žiak VIII. A. Obaja boli úspešní riešitelia. Marekovi blahoželáme k získaniu 3. miesta. Sofia sa umiestnila na 6. mieste. Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Lyžiarsky výcvik deviatakov

    • V uplynulom týždni od 6. 2. do 10. 2. 2023 absolvovali naši deviataci lyžiarsky kurz v neďalekom lyžiarskom stredisku Drozdovo. Počas celého týždňa nám bolo dopriate nádherné počasie. Zrána bolo síce mrazivo, no slnečné lúče a adrenalín sa postarali o naše zahriatie. Každý deň na nás čakali veľmi dobre upravená lyžiarska trať, hot-dog a teplý čaj v bufete a samozrejme náš trpezlivý inštruktor Juraj, ktorý nám spoločne s pánom učiteľom Hlavačkom postupne odovzdali všetky svoje lyžiarske skúsenosti a zručnosti.

     Tohoročný lyžiarsky výcvik mal vysokú úroveň. Mnohí žiaci prišli s minimálnymi lyžiarskymi skúsenosťami, no vďaka ich snahe a vedeniu inštruktorov sa každým dňom zlepšovali. Veľmi rýchlo zvládli aj jazdu na vleku. Tí, ktorí prišli už s nejakými skúsenosťami, pracovali na zlepšení techniky a skúšali nové prvky a naberali na odvahe. Tí smelší zdolávali aj ťažšie prekážky a dokonca zvládli aj pumptrackovú dráhu.

     V posledný deň mohli žiaci ukázať svoje nadobudnuté či zlepšené lyžiarske zručnosti v súťaži na slalomovej dráhe. Po absolvovaní pretekov nasledovalo záverečné vyhodnotenie. V kategórii chlapci zvíťazil Sebastián Matejov, na druhom mieste sa umiestnil Šimon Angleta a tretí skončil Peter Gontko. Medzi dievčatami dominovala Hana Danišová, druhá najrýchlejšia bola Simona Marušková a tretia v poradí zajazdila Martina Vicianová. Všetci získali sladkú odmenu. Zároveň bol vyhlásený žiak, ktorý urobil v rámci lyžovania najväčší pokrok. Po porade inštruktorov boli nominovaní traja žiaci, a to Emília Sýkorová, Michal Píš a Nicolas Beťko. Spoločne so žiakmi sa nakoniec inštruktori rozhodli, že ocenená bude Emília Sýkorová. Zároveň všetci zúčastnení obdržali osvedčenie o absolvovaní lyžiarskeho výcviku.

     Naše poďakovanie patrí najmä inštruktorom, Obecnému úradu Župkov za poskytnutie autobusu, šoférovi za bezpečnú jazdu a aj celému tímu lyžiarskeho strediska Drozdovo.

     Tešíme sa už teraz na budúci rok. Pevne veríme, že bude dostatok snehu a naši terajší siedmaci a ôsmaci zažijú svoje lyžiarske dobrodružstvo.

    • Šaliansky Maťko – okresné kolo

    • Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala ...

     Dňa 6. 2. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo sa konalo v Centre voľného času v Žarnovici a zúčastnili sa ho 3 školy z okresu.
     Našu školu reprezentovali dve recitátorky:

     Zdenka Repiská, II. A – získala 2. miesto v I. kategórii

     Martina Melišová, IV. A – získala 2. miesto v II. kategórii

      
     Obom žiačkam gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

    • Okresné kolo v stolnotenisovej súťaži žiačok a žiakov

    • V utorok 7. 2. 2023 sa v telocvični ZŠ Žarnovica konalo okresné kolo v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 5 škôl: ZŠ Žarnovica, ZŠ H. Hámre, ZŠ N. Baňa, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa a naša škola. Hralo sa systémom každý tím s každým. Náš dievčenský tím porazil všetky ostatné školy a jasne vyhral. Chlapcom sa nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, chýbali im však traja hráči zo štyroch hráčov základnej zostavy.

     Zostava dievčat:  N. Hercegová, K. Šurianska, M. Káčerová - VIII. A; S Repiská - VI. A

     Zostava chlapcov: M. Grega, R. Repiský, T. Slaný - VIII. A     

     Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole😊         

    • Okresné kolo vo florbalovom turnaji chlapcov

    • Dňa 1. 2. 2023 sa uskutočnil v telocvični ZŠ Žarnovica okresný florbalový turnaj chlapcov. Zúčastnili sa ho 7 tímov: ZŠ Žarnovica, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ H. Hámre, ZŠ Jána Zemana N. Baňa, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ Brehy a naša škola. Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste. Prehrali len dvakrát, s víťazom turnaja ZŠ N. Baňa a na trestné nájazdy so ZŠ Žarnovica.

     Zostava: S. Maslen, S. Matejov, R. Repiský, L. Fusatý, Š. Angleta, M. Píš, N. Beťko, S. Laurov, K. Tadián, P. Sivok 

     Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy😊

    • Roztancovaná telocvičňa

    • Nadišiel čas fašiangových tancovačiek, plesov, zábav, a tak sa aj naše deti z 1. stupňa zabávali na karnevale v stredu 8. februára. V telocvični ste mohli stretnúť princezné, Harryho Pottera, dúhu, rytiera, kráľovnú noci, policajta, dokonca kozmonaut doletel, známi športovci sa ukázali tiež a vymenovávať masky by sme mohli veľmi dlho. Karneval by nebol karnevalom bez dobrých pesničiek, ktoré si deti samy zvolili. Staršie deti zo Žiackeho parlamentu pripravili súťaže, robili dídžejov. A čo je hlavné, bola aj tombola, ktorá mnohé deti potešila, no niektorým priniesla do tváre sklamanie. Náhoda je náhoda, tak to býva. Veríme, že aj budúci rok sa deti vytancujú a vyjašia na svojom detskom karnevale.

                                                                                                   triedne učiteľky a vychovávateľky v ŠKD

    • Chemická olympiáda - školské kolo

    • Vo štvrtok 9. 2. 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády - kategória D. Riešilo ju šesť žiakov 8. ročníka a päť žiakov 9. ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka IX. A Lucia Jonášová, ktorá postupuje do okresného kola. Držíme jej palce, aby aj v tomto kole bola úspešná. Všetkým ostatným ďakujeme za účasť. 

     Ing. Iveta Miziová

    • Regionálna burza stredných škôl

    • Regionálne centrum kariéry Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica a strednými školami pripravilo pre žiakov základných škôl (ročníky 8. a 9.) a ich rodičov Regionálnu burzu stredných škôl žarnovického okresu. Zúčastnili sa GFŠ Nová Baňa, SOŠ Žarnovica, SOŠ Nová Baňa, SŠUP Hodruša Hámre a Spojená škola Nová Baňa. Z našej školy sa akcie zúčastnili ôsmaci. Mali možnosť rozprávať sa so študentmi a pedagógmi týchto škôl; pozrieť si výrobky a výtvory študentov; získať propagačné materiály školy. 

    • Hudobno-tanečný krúžok

    • Na Hudobno-tanečnom krúžku okrem rôznych hudobných hier a rozcvičiek, dievčatá od januára nacvičovali moderný tanček, ktorý ich veľmi bavil. Dievčatá si nácvik maximálne užívali. Preto sme sa rozhodli, že si na krúžok pozveme divákov a zavolali sme žiačky z krúžku Varíme zdravo. Predviedli sme im, čo sme sa naučili a ony nás za to odmenili potleskom. Bolo to veľmi príjemné popoludnie.

     Mgr. Lenka Staňová

    • Kuchárske aktivity tretiakov

    • Na hodine čítania čítali tretiaci postup ako upiecť mafiny s čokoládovými kúskami. Dohodli sme sa, že si mafiny upečieme aj v škole. Priniesli sme suroviny a piatok 3.2. 2023 sme sa v kuchynke pustili do práce. Riško čítal postup práce. Suroviny sme dali do nádoby, a potom sa miešalo. Každý sa pri miešaní vystriedal. Cestom sa naplnili košíčky a dali sa piecť do vyhriatej rúry. Po upečení sa tretiaci nevedeli dočkať, kedy mafiny vychladnú. Všetkým chutili, boli naozaj výborné!

     Recepty na mafiny si tretiaci odniesli aj domov. A doma sa pieklo u Maxima aj u Lucasa. Vraj sa menili aj prísady. Miesto čokolády sa do cesta dali jahody. Dobrý nápad aj pre ostatných!

     V pondelok sme v kuchárskej činnosti pokračovali. Učíme sa vybrané slová po s a pri vybranom slove „syr“ sme našli a prečítali postup na syrovú nátierku. Urobili sme ju a chutila nám aj tá. Nie síce každému, ale tanier ostal napokon prázdny.

     Mgr. Matejová, triedna učiteľka

    • Valentínska kvapka krvi

    • Dňa 6. 2. 2023 bola naša škola už tradične miestom darovania krvi. Akcia sa uskutočnila vďaka Národnej transfúznej jednotke a Slovenskému Červenému krížu. Tentokrát prišlo tekutinu života darovať veľký počet ľudí. Vyjadrujeme im všetkým vďaku a úctu. Tešíme na vás nabudúce.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

    • Hviezdoslavov Kubín, najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, sa tradične konala aj v našej škole. V pondelok 30. januára 2023 sa 13 žiakov z 1. a 2. stupňa zúčastnilo školského kola. Všetci recitátori súťažili v prednese poézie.

     Výsledky

     1. kategória                   

     1. miesto –  Matúš Tomáš (2. B), postup do okresného kola

     2. miesto – Timea Michalčová (4. A)

     3. miesto –  Lara Šebeňová (3. A)

     3. kategória - porota neudelila žiadne miesto.

      

     Všetci žiaci, ktorí sa zapojili, dostali diplom a sladkú odmenu a všetkým patrí pochvala za ich zodpovedný prístup.

    • Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok

    • Prospech

     • prospel/a s vyznamenaním - 124 žiakov
     • prospel/a veľmi dobre - 40 žiakov
     • prospel/a - 23 žiakov
     • neprospel/a - 9 žiakov
     • neklasifikovaný/á z predmetu/predmetov - 7 žiakov

     Správanie

     • napomenutie triednym učiteľom - 19 žiakov
     • pokarhanie triednym učiteľom - 11 žiakov
     • pokarhanie riaditeľom školy - 6 žiakov
     • znížená známka zo správania na stupeň 2 - 3 žiaci
     • znížená známka zo správania na stupeň 3 - 2 žiaci
     • znížená známka zo správania na stupeň 4 - 2 žiaci

     Dochádzka

     • ospravedlnené hodiny - 18 422
     • neospravedlnené hodiny - 26

     41 žiakov dostalo POCHVALU triednym učiteľom.

     1. A - Barbora Barborová, Zuzana Žilková, Michaela Tökölyová

     2. A - Jakub Herko, Tomáš Škopec, Zdenka Repiská

     2. B - Matúš Tomáš, Nina Chladná, Hana Šurianska, Dominika Maslenová

     3. A - Lucas Karpluk, Lara Šebeňová, Aleš Rajnoha, Jakub Škvarka, Zuzana Šlosiariková

     4. A - Tomáš Adamov, Emily Copp, Patrik Debnár, Timea Michalčová

     5. A - David Kokles, Klára Mesiariková

     6. A - Vladimír Daniš, Simona Gregová, Ivana Marušková, Ema Mišková, Simona Repiská, Simona Šurianska

     7. A - Ema Adamíková, Lilien Ludvigová, Damián Struhár, Jeremiáš Jablonka

     8. A - Katarína Šurianska, Adam Barroso, Tomáš Slaný, Tobias Marek Müller

     9. A - Lukáš Miškov, Patrik Sivok, Denisa Marušková, Laura Mišková, Lucia Jonášová, Hana Danišová

      

     6 žiakov dostalo POCHVALU riaditeľkou školy.

     4. A - Martina Melišová

     5. A - Júlia Kapráliková

     6. A - Lukáš Kopernický

     8. A - Marek Grega, Ronald Repiský

     9. A - Simona Marušková

      

     Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, zúčastnili sa súťaží, vystupovali na kultúrnych podujatiach, pomáhali pri organizácii školských akcií, pomáhali svojim učiteľom alebo spolužiakom, svedomito si plnili svoje školské povinnosti, dodržiavali dohodnuté pravidlá, ĎAKUJEME a SME NA NICH HRDÍ. 

     Veríme, že žiaci, ktorým sa v 1. polroku nepodarilo správať podľa dohodnutých pravidiel, sa v 2. polroku v správaní a v prístupe k školským povinnostiam ZLEPŠIA. DRŽÍME IM PALCE!