• Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice
    • Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice

    • 17. júna sme so štvrtákmi navštívili Stredoslovenské múzeum Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ. V Matejovom dome sme si prešli rôznymi historickými obdobiami – pravek, obdobie Slovanov, stredovek,... Pani sprievodkyňa deti postupne obliekala do kostýmov doby, o ktorej nám práve rozprávala. Deti si mohli pozrieť po stenách a vo vitrínach rôzne zbrane a predmety, ktoré používali naši predkovia. V Tihányiovskom kaštieli sme si prezreli exponáty zvierat z našej prírody. Pani sprievodkyňa nás prostredníctvom filmu „ponorila“ do pravekého mora, v ktorom kedysi vládli článkonožce - trilobity. Deti mali možnosť si svojho trilobita aj vymodelovať a odniesť domov. Popri tom nám sprievodkyňa ukázala mäsožravé rastliny, aj mnohonôžku, ktorú múzeum dostalo do daru. Jasné, že každá návšteva múzea končila veľkým nákupom suvenírov, dokonca v Matejovom dome si mohli deti veľkým kladivom vyraziť svoju mincu. Po absolvovaní návštev múzeí sme sa s deťmi prešli centrom mesta, zastavili sme sa ešte v pár obchodoch. Výletníci si pokúpili zmrzlinu, suveníry od výmyslu sveta a plní zážitkov a prázdnych peňaženiek sme nabrali autobusom smer DOMOV.

     Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka IV. A

    • Koncoročný výlet do zážitkového centra Atlantis Levice

    • Zážitok, zábava a vzdelávanie. Takto by sa dal zhrnúť koncoročný výlet žiakov 5.ročníka. Dňa 7.6.2022 sa žiaci vybrali do zážitkového centra Atlantis v Leviciach. Pod jednou strechou žiaci našli interaktívne programy od výmyslu sveta. Na chvíľku sa z nich stali kozmonauti a vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Aby zábava nemala konca, žiaci si mohli vyskúšať 9D simulátor, Atlantis Cinema a bublinový raj. Piataci zažili jedinečný deň a odchádzali s množstvom zážitkov:).

                                                                                                               Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

   • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN
    • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

    • Z našej školy sa 48 žiakov zúčastnilo súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Úlohy boli zamerané na rozvíjanie predstavivosti, vnímania, hľadania súvislostí v bežnom živote.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených boli 4 žiaci úspešní riešitelia:

     Matúš Tomáš, 1.B

     Júlia Majerčíková, 3. A

     Júlia Kapráliková, 4. A

     Lukáš Hafera, 5. A

      

     Úspešným riešiteľom blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.

     Mgr. Jaroslava Žabková

                                                                           

   • Ročníkové práce - II. stupeň
    • Ročníkové práce - II. stupeň

    • 26. máj bol v našej škole dňom, kedy žiaci v jednotlivých triedach prezentovali svoje ročníkové práce. Pripravovali si ich približne od októbra. Najskôr si každý vybral tému, potom sa rozhodol, ako ju spracuje. Na triednych kolách sme videli prezentácie na rôzne témy, plagáty, zaujímavé výrobky, makety, vypočuli sme si referáty, hru na hudobné nástroje,... V každej triede si potom žiaci s triednym učiteľom vybrali najlepšiu ročníkovú prácu, ktorú jej autor odprezentuje v celoškolskom kole. 

     Najlepšie triedne ročníkové práce:

     V. A - Ema M.

     VI. A - Jakub K., Adrián Z., Dávid Ď.

     VII. A - Tomáš S.

     VIII. A - Laura M.

      

   • Deň detí
    • Deň detí

    • Oslavy Medzinárodného dňa detí sa v našej škole uskutočnili 3. 6. 2022. Pripravili sme ich v spolupráci s Obecným úradom v Župkove. Na deti a žiakov čakal bohatý program. Tí mladší si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, starší si zmerali sily v interaktívnej hre. Všetci mohli ochutnať cukrovú vatu či si nechať niečo namaľovať na tvár. Komu sa chcelo, mal možnosť s Miňom vyskúšať jumping. Okrem toho bolo pripravených 12 stanovíšť s rôznymi hrami, turnaje vo futbale, volejbale a vybíjanej. Počasie nám prialo a všetci sme si Deň detí naplno užili. 

   • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike
    • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike

    • Dňa 31. 5. 2022 sa na atletickej dráhe v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici uskutočnil atletický 4-boj mladších žiačok a žiakov. Súťažilo sa v 4 disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky, hod Nerf loptou, beh na 600 m /dievčatá/ a 1000 m /chlapci/. Našu školu reprezentovalo 7 žiačok a 7 žiakov 7. 6. a 5. ročníka.

     Najlepšie výsledky našich žiakov: 
     A. Barroso – 1. miesto v skoku do diaľky s rozbehom: 4,48 m
     M. Grega – 2. miesto v hode Nerf loptou: 48,40 m
     N. Hercegová – 2. miesto v hode Nerf loptou: 40,25 m.

     Všetkým zúčastneným ďakujem za reprezentáciu našej školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

   • Vybíjaná mladších žiačok
    • Vybíjaná mladších žiačok

    • Dňa 21. 4. 2022 sa v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici konal turnaj vo vybíjanej. Okresného kola sa zúčastnilo 5 tímov. Hrací systém bol každý s každým tímom na dva polčasy po 7 minút. Reprezentovalo nás 12 žiačok zo 7., 6. a 5. ročníka. Náš tím dievčat vyhral jednoznačne všetky zápasy a postúpil do regionálneho kola, ktoré sa konalo 23. 5. 2022 v Žiari nad Hronom. Na regionálnom kole sme sa stretli s domácim tímom zo ZŠ Jilemnického a ZŠ P. Dobšinského B. Štiavnica. Obidva zápasy sme vyhrali a postúpili sme do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Poltári 30. 5. Do krajského kola postúpilo 5 najlepších škôl z kraja. Hral sa systém každý s každým. Po dvoch prehrách, jednej remíze a jednej výhre sme skončili na "zemiakovom" štvrtom mieste. Dievčatám chcem poďakovať za bojovnosť, aj keď sa nám nedarilo a úspešné reprezentovanie školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

   • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny
    • Výlet do Prosieckej a Kvačianskej doliny

    • To, že raz vidieť je lepšie ako o tom čítať alebo od niekoho počúvať, sa presvedčili žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili výletu do Prosieckej a Kvačianskej doliny.
     Po trase prekonávali prekážky z vápencov a dolomitov za pomoci istiacich lán a rebríkov, kochali sa prekrásnymi výhľadmi. Prezreli si technickú pamiatku z 19. storočia mlyn v Kvačianskej doline. Navštívili aj travertíny v obci Bešeňová, kde ochutnali minerálnu vodu, vyzrážaním ktorej táto hornina vznikla. Žiaci spoznali, že Slovensko je krásne a plné prírodných zaujímavostí. Niekedy len treba prekonať vlastnú pohodlnosť a vybrať sa ich aj osobne navštíviť. Za krásne fotografie ďakujeme žiakovi 8. ročníka Sebastianovi Kučerovi.

    • Turistika na Pustý hrad vo Zvolene

    • Dňa 26.5.2022 sa žiaci 5.ročníka vybrali na turistiku do Zvolena na Pustý hrad. Podľa náučnej tabuľky mala cesta trvať približne 40 minút. No piataci to vyšli za necelých 25 minút. Smerom hore si piataci užívali lesnú cestičku. Niektorí išli rýchlym tempom, niektorí si museli robiť aj prestávky. Cesta však stála za ten nádherný výhľad na mesto Zvolen. Na Pustom hrade si deti oddýchli, najedli sa, zatancovali v amfiteátri a po necelej hodine sa vybrali asfaltovou cestou smerom dole. Trasa dole bola dlhšia, ale veľmi príjemná. Keďže bolo teplo,deti sa zastavili ešte na námestí vo Zvolene na výbornú točenú zmrzlinu. Verím, že piataci si to užili a dúfam, že nás čaká  ešte veľa spoločných turistických vychádzok.

                                                                                                                     Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

   • Máj v škôlke
    • Máj v škôlke

    •  Deti v tomto mesiaci spoznávali lúčne kvety, ktoré aj s chuťou zbierali. Vyskúšali uvariť z púpavy med, ktorý je veľmi účinný proti kašľu. Posadili si do vlastnej záhrady: hrášok, zemiaky, cibuľu, tekvicu a hokaido. Spoznávali hmyz,skúmali jeho vlastnosti. Na školskom dvore uvideli aj krásneho Roháča . Boli na vychádzke pri Kľakovskom potoku , kde spoznávali zvieratá žijúce vo vode a pri vode. Navštívili  jazierko, kde chovajú pstruhy a kapre. Keďže bol sviatok všetkých mamičiek, pripravili pre mamky krátky program v podobe básní, piesní, tančekov v materskej škole.

      

   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert

    • Dnes našu školu navštívil tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka s programom Prejav sa pohybom. Predviedol nám niekoľko choreografií v originálnych kostýmoch. S obdivom sme sledovali, čo dokáže so svojím telom. Okrem toho "rozpohyboval" aj niekoľkých odvážlivcov, ktorí sa naučili zaujímavé tanečné kroky v štýloch Break dance a Poppin. Dvaja dobrovoľníci si svoje tanečné schopnosti zmerali v battle. Všetci sa výborne zabávali a niektorí možno v sebe našli skrytý tanečný talent. Veď tanec je pohyb a pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu. 

   • Výlet za odmenu
    • Výlet za odmenu

    • V piatok 20. 5. 2022 boli na výlete tí žiaci našej školy, ktorí čistili v jarných mesiacoch prírodu od odpadu. Ten do nej nepatrí a nahádzali ho tam ľudia. Najprv navštívili firmu Zedko v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá recykláciou drahých kovov a elektroodpadu. Pán Ing. Milan Štefanka žiakom poukazoval priestory firmy a porozprával im o tom, aký odpad a akým spôsobom v ich firme spracovávajú. Povedal im, že najlepšie by bolo odpad neprodukovať a ak už odpad vytvárame, treba ho separovať. Potom nás pán Štefanka zaviedol na skládku odpadu v Banskej Bystrici, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé fakty ohľadom nakladania s rôznymi druhmi odpadov. Výlet by nebol výletom, keby si deti nemohli niečo nakúpiť. V nákupnom centre Európa vo Zvolene si nakúpili hlavne rôzne maškrty. Potom sme pokračovali do Kováčovej na termálne kúpalisko. Žiaci sa vybláznili v bazénoch a na tobogáne  a príjemne unavení sme sa vrátili domov.  Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Ing. Štefankovi za jeho čas strávený s nami, ako aj za to, že celý výlet žiakov finančne zasponzoroval. Je príjemným poznaním, že sú ľudia, ktorí dokážu aj osobným príkladom deti osloviť, aby rozmýšľali nad témou „odpad“ a, že ich vedia za ich činnosť aj atraktívnou formou oceniť. Všetci, ktorí sme sa výletu zúčastnili si prajeme, aby ľudí, ktorí si budú prírodu vážiť pribúdalo, a keď  to bude treba, budú ochotní priložiť ruku k dielu pri jej vyčistení.

   • Ochrana života a zdravia
    • Ochrana života a zdravia

    • V utorok 17. 5. mali žiaci druhého stupňa teoretickú časť OŽZ. Rozdelili sme sa do skupín a plnili úlohy na stanovištiach. Opakovali a rozširovali sme si vedomosti aj zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany. V stredu sme absolvovali praktickú časť OŽZ. Vybrali sme sa do Horného Župkova. Naším cieľom bolo Koleso - župkovský prírodný amfiteáter. Tu sme si opekali, súťažili. Navštívil nás sokoliar, ktorý nám ukázal dravé vtáky a zaujímavo nám o nich rozprával. Videli sme aj ukážky výcviku dravcov. 

     Mgr. Martina Gáborová

   • Po stopách peňazí
    • Po stopách peňazí

    • Žiaci 8. a  9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

     V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí.  Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

     Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

     Mgr. Jaroslava Žabková

   • Didaktické hry v Hrabičove
    • Didaktické hry v Hrabičove

    • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach  plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi,  ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didaktické hry ukončili krátkym zhodnotením, že sme prežili pestré, obohacujúce dopoludnie, počas ktorého sme nielen behali a kráčali, ale sa aj niečo nové dozvedeli.

     Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                     

   • Dejepis inak – 8.ročník
    • Dejepis inak – 8.ročník

    • Slovenskje národňje novini

     Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

     Okrem toho, že sme si takto zopakovali tému Slovenského národného hnutia,  mnohí z ôsmakov našli v sebe skrytý talent a možno o pár rokov budeme čítať ich novinové príspevky v novinách, časopisoch alebo na internete.

      

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň bláznivých ponožiek
    • Deň bláznivých ponožiek

    • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
     Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

     Tešíme sa na ďalší veselý deň.

     Lilien Ludvigová, VI. A, člen Žiackeho parlamentu

   • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
    • Vynález, ktorý by nám uľahčil život

    • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote. 

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

    • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová