• Po stopách peňazí
    • Po stopách peňazí

    • Žiaci 8. a  9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

     V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí.  Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

     Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

     Mgr. Jaroslava Žabková

   • Didaktické hry v Hrabičove
    • Didaktické hry v Hrabičove

    • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach  plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi,  ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didaktické hry ukončili krátkym zhodnotením, že sme prežili pestré, obohacujúce dopoludnie, počas ktorého sme nielen behali a kráčali, ale sa aj niečo nové dozvedeli.

     Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                     

   • Dejepis inak – 8.ročník
    • Dejepis inak – 8.ročník

    • Slovenskje národňje novini

     Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

     Okrem toho, že sme si takto zopakovali tému Slovenského národného hnutia,  mnohí z ôsmakov našli v sebe skrytý talent a možno o pár rokov budeme čítať ich novinové príspevky v novinách, časopisoch alebo na internete.

      

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň bláznivých ponožiek
    • Deň bláznivých ponožiek

    • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
     Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

     Tešíme sa na ďalší veselý deň.

     Lilien Ludvigová, VI. A, člen Žiackeho parlamentu

   • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
    • Vynález, ktorý by nám uľahčil život

    • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote. 

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

    • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

   • DEŇ NARCISOV 2022
    • DEŇ NARCISOV 2022

    • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky

   • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
    • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

    • Zem je náš život, je náš domov, je našou láskou, je naším šťastím, našou radosťou,...
     A práve preto by sa sme mali zamyslieť nad tým, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať, ako ju zveľaďovať a pomáhať jej. Aj v našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme, a to rôznymi hravými aktivitami na 15 stanoviskách, ktoré pre nás pripravili starší žiaci pod vedením pani učiteľky Valuškovej Kurkovej. Deti si vyskúšali hmatové a čuchové pexeso, určovali názvy liečivých byliniek a drevín, vyrobili si kazeínový plast, hľadali a pomenovávali divé zvieratá, ukázali, či vedia správne separovať a či by vedeli založiť ohnisko, vyskúšali si hod polenom a svoju kreativitu prejavili v tvorbe obrazov z prírodných materiálov a tvorbe plagátu. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka viedli svojich mladších spolužiakov k správnym odpovediam, ukazovali im ako zvládnuť úlohu a v neposlednom rade žiakov pochválili za ich úspechy. Po zvládnutí všetkých úloh sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozpŕchli do okolia školy a zbierali odpadky.

     Rovesnícke učenie a pobyt v prírode mali medzi žiakmi veľký úspech, všetci odišli domov spokojní. V tento deň sme sa naučili niečo nové, ale pomohli sme aj našej Zemi.

      

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková, koordinátor enviromentálnej výchovy
     Žiacky parlament

      

   • Týždeň logických úloh
    • Týždeň logických úloh

    • Týždeň od 25. 4. do 28. 4. 2022 bol Žiackym parlamentom vyhlásený za Týždeň logických úloh. Každé ráno žiaci všetkých tried dostali od zástupcov ŽP logickú úlohu, ktorú mali spolu v priebehu dňa zvládnuť vyriešiť. Žiaci nielenže rozvíjali svoje logické a matematické zručnosti, ale učili sa aj spolupracovať v skupinách. Tie triedy, ktoré správne vyriešili všetky svoje zadané úlohy, dostali sladkú odmenu.
     Úspešnými riešiteľmi boli žiaci 1. A a 1. B, 2. A, 3. A, 4. A a 6. A. Odmeneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

     členovia Žiackeho parlamentu

   • Apríl v škôlke
    • Apríl v škôlke

    • Mesiac apríl začal v našej materskej škole veselo, lebo chlapci pripravili šibačku. Dievčatá vyšibali a dostali ako odmenu maľované, čokoládové vajíčka. Škôlkari pripravili pre rodičov takú malú veľkonočnú tržnicu, kde si vyskúšali aj prácu predavačov. Zasiali si žeruchu a pozorovali ako semienko vyklíči. Na chlebíku si mohli žeruchu potom vychutnať. Spoznávali domáce zvieratká a na chvíľu si vyskúšali starostlivosť o malého zajka. Keďže celý mesiac patrí lesom, deti navštívili lesnú škôlku na Brode. Deň Zeme sa v škôlke niesol v znamení súťaží a tvorení.

      

      

   • Zápis detí do materskej školy
    • Zápis detí do materskej školy

    • Vážení rodičia,

     zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa koná od 23. mája 2022 do 27. mája 2022, ktoré k 31. augustu 2022 majú alebo budú mať 3 roky.  Prednostne budú prijaté deti, ktoré musia plniť povinné predškolské vzdelávanie.

     Doplňujúce informácie získate u p. Šipikalovej, zástupkyni riaditeľky školy pre materskú školu, na telefónnom čísle 0904 589 220.

     S úctou

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej
    • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej

    • Dnes 26. 4. 2022 sa šiestaci a siedmaci vybrali po stopách našich slovanských predkov. Najskôr si prezreli expozíciu v Archeologickom múzeu v Bojnej. Tu sú vystavené predmety, ktoré boli nájdené v miestnom slovanskom hradisku. Vypočuli si veľmi zaujímavý výklad pána sprievodcu. Mali možnosť vyskúšať si oblečenie, aké nosili naši predkovia a vyskúšať si napísať svoje meno v hlaholike. Potom sa vydali na hradisko Valy. Dovnútra vošli cez hlavnú bránu. Pozreli si slovanské obydlia - polozemnice a prešli sa po ochrannom vale. To, čo sa učia z učebníc, si mohli zažiť a pozrieť osobne. Okrem toho to bola príjemná prechádzka lesom počas krásneho slnečného dňa. 

     Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka VI. A
     Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A

   • Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici
    • Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici

    • Dňa 25. 4. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Navštívili Stredoslovenské múzeum – Matejov dom, kde mali pripravené vzdelávacie programy k expozícii. Tretiaci si obliekli historické kostýmy a „cestovali v čase“. Zažili, ako sa žilo v slovanskom domčeku, na šľachtickom dvore či na bojovom poli. Druháci počas programu zisťovali, ako žili rytieri, vyskúšali si rytiersku helmu, plnili rôzne rytierske úlohy a napokon ich „kráľovná“ pasovala za rytierov. Okrem prehliadky múzea sa žiaci prešli námestím, posilnili sa zmrzlinou a prezreli si vystavenú vojenskú techniku pred Múzeom SNP. Cestou do školy sme sa zastavili v Revištskom Podzámčí a odtiaľ žiaci vyšli na zrúcaninu hradu Revište. 

     Mgr. Eva Matejová, triedna učiteľka II. A
     Mgr. Emília Boháčová, triedna učiteľka III. A

   • Vybíjaná dievčat - okresné kolo
    • Vybíjaná dievčat - okresné kolo

    • Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa družstvo našich dievčat (5. - 7. ročník) zúčastnilo okresného kola vo vybíjanej. Dievčatá všetky zápasy vyhrali a získali krásne 1. miesto. Našu školu a okres Źarnovica budú reprezentovať v krajskom kole.

     K víťazstvu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Peter Hlavačka, učiteľ telesnej a športovej výchovy

   • Matematický klokan
    • Matematický klokan

    • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.

     11. apríla sa klokanilo v 80tich krajinách sveta. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 48 žiakov.

     Úlohy v teste boli zaujímavé, na ich riešenie bol potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Testové úlohy žiakom ukázali, že aj matematika môže byť zaujímavá.

     Pri každej úlohe si žiaci vyberali správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností. Keďže za nesprávne označenú odpoveď sa žiakom strhávali body, žiaci neriskovali a svoje odpovede netipovali.

     Žiaci počas súťaže podávajú výkon v určenom čase, majú možnosť pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach. Aby žiaci boli v tejto súťaži úspešní, musia byť v rebríčku svojej kategórie medzi prvou pätinou najlepších. Verím, že sa im to podarí.

     Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

     1. A, B – Matúš Glezgo, Jakub Herko, Zdenka Repiská, Philip Repiský, Tomáš Škopec, Nina Chladná, Hana Šurianska, Matúš Tomáš

     2. A – Maxim Cvanga,Petronela Matejová, Aleš Rajnoha, Zuzana Šlosiariková

     3. A – Tomáš Adamov, Patrik Debnár, Barbora Jacková, Emily Copp, Júlia Majerčíková, Martina Melišová

     4. A – Lucia Bieliková, Milan Borgula, Júlia Kapráliková, Adam Zúbek

     5. A – Lukáš Hafera, Lukáš Kopernický, Ivana Marušková, Ema Mišková, Simona Repiská

     6. A – Ema Adamíková, Jeremiáš Jablonka, Lilien Ludvigová, Tomáš Nguyen, Adrián Zurian

     7. A – Adam Barroso, Tobias Műller, Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Katarína Šurianska

     8. A – Nicolas Beťko, Hana Danišová, Simona Marušková, Laura Mišková, Frederika Oslancová

     9. A – Martin Adamík, Lea Barborová, Roman Hock, Katarína Gáborová, Pavel Kamody, Lea Valigurská  

      

     Všetkým odvážnym žiakom ďakujem za účasť.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková

   • Uvoľnenie opatrení
    • Uvoľnenie opatrení

    • Milí rodičia, zamestnanci, žiaci,

     oznamujem Vám, že s účinnosťou od 21. 4. 2022 už nemusia byť povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou v priestoroch školy.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Veľkonočné prianie
    • Veľkonočné prianie

    • Vážení rodičia, milý pedagogický a nepedagogický zbor, milí žiaci,

     prajem Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov, nech Váš dom je plný pokoja, stoly hýria hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

     Tomášová, rš

   • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII
    • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII

    • „Vesmír je nekonečný.“

     Aj táto veta odznela z úst sprievodcu, ktorý nás sprevádzal záhadami vesmíru v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Začali sme motivačnou animovanou rozprávkou v sále pod premietacou kupolou s priemerom 10 metrov. Tam sme potom videli aj súhvezdia, Mliečnu dráhu, Polárku. V Ufo sále sme sa po vzhliadnutí prezentácie o Slnku, planétach, mohli pýtať rôzne otázky. Vedeli ste napríklad, že do Slnka by sa vraj zmestilo milión planét Zem? Vidíte, ani my nie. Ale už sme múdrejší. Mnoho informácií nás vyčerpalo, tak sme sa občerstvili a pokračovali ďalej. Kvôli pandemickým opatreniam sme nemohli ešte navštíviť astronomickú pozorovateľňu a pozrieť sa do ďalekohľadu. Reálny stav na oblohe a Slnko sme si však pozreli z pohodlia kresiel v ďalšej sále. Ďalekohľad z pozorovateľne bol technicky napojený cez tabuľu, tak sme trocha zamračenú oblohu predsa len videli. Naša posledná zastávka bola vzadu v areáli planetária, kde sme si prezreli meteorologickú stanicu, rôzne teplomery, zrážkomery a iné zaujímavosti. Deti boli spokojné a ešte spokojnejšie, keď si mohli kúpiť v hale planetária drobné vesmírne suveníry. Myslím, že exkurzia deti obohatila o nové poznatky a páčila sa im. 

     Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka

      

   • Plenárne a triedne RZ
    • Plenárne a triedne RZ

    • Vážení rodičia,

     dňa 11. 4. 2022 (pondelok) o 15.15 hod. Vás pozývame na krátke plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia. Vzhľadom na to, že to bude hromadná akcia, zdvorilo Vás žiadame vstúpiť do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami. Od 16.00 hod. bude p. Baniariová, ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník školy, vyplácať cestovné.

     Tešíme sa na Vás.   

     S úctou                                                                                                                                Mgr. Iveta Tomášová, rš