• Ďakujeme, dievčatá

    • ...školský športový festival SUPERfinále 2023... Majstrovstvá Slovenska základných škôl... Šamorín... x-bionic Sphere... 13. 6. - 14. 6.... futbal... dievčatá... 6. miesto... odhodlanosť, bojovnosť, tímovosť... funzóna... zábava... dobré meno školy, obce, Kľakovskej doliny... ĎAKUJEME... BLAHOŽELÁME... SME HRDÍ

    • Didaktické hry

    • Naše deti z 1. stupňa absolvovali 14. 6. didaktické hry. Ráno, kým boli v triedach, vyplnili si doplňovačku s hádankami cvičenie na pozornosť. Po raňajšom nástupe pri škole, privítaní a oboznámení s organizáciou hier si každá trieda prešla stanovištia a plnila tam rôzne úlohy. Deti sa oboznámili s civilnou ochranou a čo si vziať do evakuačnej batožiny, prešli si dopravnú výchovu – poznávanie značiek a jazdy na kolobežkách; zakladali ohnisko. Na stanovišti so zdravotnou prípravou zistili, že obväzovanie nie je len také ľahké, aj to, čo robiť pri uštipnutí,... V lesíku za jedálňou sa oboznámili s rôznymi prírodninami, ktoré ich obklopujú každý deň.

     Takže sa deti učili celý deň samé praktické veci dôležité pre život. Treba ich pochváliť, lebo sa presúvali ako trieda po stanovištiach sami, dokázali počúvať, zapájali sa do debát, navzájom sa počúvali. Dúfame, že mnohé veci si aj zapamätali.

                                                                                                         triedne učiteľky a pani asistentky

      

    • Hodina dejepisu v múzeu

    • 13. júna sa piataci vydali do Pohronského múzea v Novej Bani. Zopakovali si, na čo nám je archeológia. Mohli si zblízka obzrieť a mohli sa aj dotknúť archeologických vykopávok z nášho najbližšieho okolia. Najzaujímavejší exponát bol skamenený zub lesného chobotnáča deinotéria, ktorý žil aj na našom území pred 25 až 2 miliónmi rokov. Tiež sa dozvedeli, že hoci Župkov nie je známy archeologickými nálezmi, ak by niečo zaujímavé na povrchu našich polí našli, môžu nález hlásiť najbližšiemu múzeu 😊

    • Výlet ŠKD

    • 9. jún sme si spoločne v ŠKD užili. Absolvovali sme výlet do Žiaru nad Hronom. Navštívili sme minizoo v mestskom parku. Potom sme sa vyšantili na lezeckej dráhe a v perníkovom domčeku.

     vychovávateľky ŠKD

    • Volejbalový turnaj

    • 7. júna sa konal v ZŠ Žarnovica volejbalový turnaj starších žiakov a žiačok. Zúčastnili sa ho 3 chlapčenské a 3 dievčenské tímy - ZŠ Žarnovica, ZŠ Hodruša Hámre a naša škola. Hrací systém bol každý s každým. Chlapci prehrali so ZŠ Žarnovica 2:0 na sety, a potom vyhrali 2:0 so ZŠ H. Hámre a umiestnili sa na 2. mieste. Dievčatá prekvapivo vyhrali 2:0 so ZŠ H. Hámre, keďže dievčatá z ich školy hrávajú pravidelne volejbalovú súťaž a nechýbalo veľa, aby porazili ZŠ Žarnovica, keď v obidvoch setoch mali setbally za stavu 14:13, ale obidva sety nakoniec prehrali 17:15 a umiestnili sa na 2. mieste. A na spestrenie sa hral mix chlapcov a dievčat. Tam sme skončili na 3. miesto, keď sme prehrali 2:0 so ZŠ Žarnovica a tiež aj so ZŠ H. Hámre aj napriek tomu, že sme mali 2 matchbally - 1:2 na sety. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme 😊

     Zostavy:

     a) chlapci – S. Maslen, S. Matejov, Š. Angleta, K. Tadián, F. Žiak, M. Píš, A. Barroso, R. Repiský, T. Slaný, M. Grega.

     b) dievčatá – E. Adamíková, V. Adamíková, D. Barroso, M. Káčerová, S. Šurianska, S. Marušková, H. Danišová, M. Žiaková.

     Mgr. P. Hlavačka

      

      

    • Dolina, dolina

    • Ďalší ročník speváckej súťaže Dolina, Dolina je za nami. Bohužiaľ, pre chorobu a iné aktivity museli niektoré školy odriecť svoju účasť. Spevácke výkony hodnotila odborná porota v zložení pani Eva Zmoraj, pán Patrik Gontko - učitelia spevu v ZUŠ, pani Ľubica Supuková - speváčka miestnej skupiny Župkovská partička. Titulom absolútneho víťaza súťaže sa môže pochváliť žiačka zo ZŠ J. Zemana v Novej Bani. 

     Naše dievčatá sa umiestnili nasledovne: Sára Košíková, Zuzana Žilková a Júlia Kapráliková si vyspievali bronzové pásmo; Simone Gregovej porota udelila strieborné pásmo a Lilien Ludvigová sa umiestnila v zlatom pásme. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

     Tešíme sa, že sa s ľudovou piesňou stretneme opäť o rok. 

    • Vyhodnotenie súťaže MAKS

    • Traja žiaci našej školy sa zapojili do matematickej korešpodenčnej súťaže MAKS. V priebehu celého školského roka riešili maksovské príklady, v ktorých využili viac zdravý rozum ako poučky a vzorce. Všetci traja žiaci splnili podmienky súťaže a boli odmenení diplomom a perom z Talentídy.

     Mgr. Jaroslava Žabková, učiteľka matematiky

    • Zaujímavo na matematike

    • Úvod dnešnej hodiny matematiky v 6. A sme venovali ukážke v skladaní  RUBIKOVEJ KOCKY. Rubikova kocka je celosvetovo najpredávanejšia hračka.  

     Lukáš, žiak 6. A triedy, predviedol svojim spolužiakom rôzne alternatívy kocky – magickú kocku, Meilong kocku, ale aj ďalšie vylepšené verzie kocky. Ukázal svoju šikovnosť v skladaní kocky. Je samouk, ktorý využil internet na to, aby si naštudoval algoritmus skladania kocky. Niektorí šiestaci využívajú mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej majú možnosť rozvíjať svoju predstavivosť a priestorové vnímanie.

     So žiakmi sme si pozreli niektoré ukážky súťaží, v ktorých súťažiaci vytvorili svetové rekordy v klasickom skladaní, v skladaní jednou rukou alebo so zatvorenými očami.

     Mgr. Jaroslava Žabková, učiteľka matematiky

    • Výlet siedmakov a ôsmakov

    • ...VII. A... VIII. A... ZOO Lešná... adrenalínová dráha v korunách stromov... vláčik... slony, tigre, nosorožce, leopardy, papagáje, opice,... dobroty... zámok... suveníry... zážitky s kamarátmi...

    • Piataci na výlete

    • ...výlet... V. A... zvieratá... odvaha... CROC TERRARIUM STUDIO & TROPICAL WORLD... Zvolen... perfektný zážitok...

    • Simsalala, MŠ a prváci

    • Spoločne sa zahráme, vitamíny papáme...

     V spoločenskom dome Župkov sa dnes stretli deti z MŠ Ostrý Grúň, Hrabičov, Horné Hámre, Veľké Pole, Rudno nad Hronom a naši prváci zo ZŠ Župkov. Mali sme veselý koncert so Simsalala, ktorá s nami spievala, tancovala, vtiahla nás do víru veselosti a zábavy.

     Koncert sa nám veľmi páčil a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia.

     Naši škôlkari ďakujú rodinám Mišky Koklesovej a Tamarky Belanovej, že ich v daždi previezli do spoločenského domu.

    • Venček

    • ...deviataci... absolventi tanečného kurzu... prvý ples... absolventi školy... rozlúčka so školou... zápis do obecnej kroniky... pamätný list... ďakujeme za pozvanie... 

    • Obecné MDD

    • ...spolupráca... škola... obec... OZ Vtáčnik... rozprávkový les... úlohy... rozprávkové bytosti... jazda na koníkoch... jumping s Miňom... rozprávková desiata... divadlo O dvanástich mesiačikoch... tombola... radosť... zábava... pohyb... ďakujeme... 

    • Čo nové u druhákov?

    • Okrem toho, že sa deti snažia ešte stále pracovať na hodinách, niekedy si odskočíme z triedy von, napr. na čítaní. Posadáme si, zoberieme inú knihu ako je čítanka a čítame si na lavičkách. Striedame to aj s oddychom na cvičiacich strojoch. Počas telesnej výchovy si deti zahádzali kriketkou a zabehali okolo ihriska. Na výtvarnej výchove si druháci skladali v skupinách z lega a iných kociek dom, vonkajší areál domu... Matúš a Nina boli odmenení diplomom za účasť v Matematickom Klokanovi. 2. júna sme sa vybrali do obchodu na nanuky, a keď si deti pomaškrtili, tak sme sa zahrali ešte v parku pri obchode hry Stonožka, Letí bocian okolo domu,...

     Dúfam, že počas týchto posledných školských dní sa deti ešte zaktivizujú a popracujú, koľko bude treba a slniečko nám ešte spestrí vyučovanie nielen čítania, no aj prvouky a telesnej výchovy.

                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                                                    

    • MDD v škôlke

    • MDD bol v našej škôlke nezabudnuteľný. Pripravili sme pre deti veľa zaujímavých aktivít na celý týždeň. V pondelok k nám zavítal ujo hrnčiar a spolu s deťmi tvoril rôzne predmety z hliny. V utorok sa naše deti zahrali na módnych návrhárov a maľovali si svoje vlastné tričká :). Streda bola veselá, lebo sme sa spolu s rodičmi vybrali na výlet do Bojnej, kde sme videli rôzne zvieratká, napr. lemura, leva, ťavu, vozili sme sa na koníkoch a záver patril spoločnej opekačke. Štvrtok deti navštívili Pekný les, kde poznávali prírodu iným spôsobom. Piatok sme ukončili disco párty a súťažením v stavaní hradov z piesku. Každý dostal medailu a malú pozornosť v podobe sladkostí. Ďakujeme.

     Všetci dospelí boli raz deťmi, ale málokto si to pamätá.

     Antoine St. Exupéry

      

    • Uvedenie nového riaditeľa do funkcie

    • 1. 6. 2023... nový riaditeľ Mgr. Rudolf Vallo... zriaďovateľ... starosta obce Mgr. Ľubomír Medlen... poďakovanie poverenej riaditeľke Mgr. Ivane Betkovej za polročné vedenie školy... všetci zamestnanci školy... 

     Veríme, že pod vedením nového riaditeľa sa naša škola bude naďalej rozvíjať a stane sa modernou školou 21. storočia. 

    • 40. ročník Behu oslobodenia mesta Hornej Ždane

    • 2. júna sa v areáli Základnej školy s materskou školou, Horná Ždaňa konal 40. ročník Behu oslobodenia obce Hornej Ždane. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov. Získali sme štyri medailyZlatú získali druháčka Kristína Kotrlcová a deviatak Tomáš Slaný. Tomáš jasne vyhral štart cieľ. Bronzovú medailu si vybojoval náš najmladší člen prvák Adam Boroš. O druhú bronzovú sa zaslúžil štvrták  Patrik Debnár. Výborný výkon podal aj siedmak Adrián Zurián, ktorý skončil na štvrtom mieste len o „prsia“. A podobnú "smolu" mali aj Jakub Herko, Martina Melišová, Matias Matejov a Róbert Martinec.

     Myslím však, že nikto nesklamal a všetci podali výborné výkony 😊. Ďakujeme všetkým bežcom za reprezentáciu školy a medailistom blahoželáme.

     Mgr. Peter Hlavačka

    • MDD v ŠKD

    • ...preteky s kotúľajúcou sa pneumatikou... súťaž v behu so švihadlom... drž sa s kamarátom... piškvorky... zábava...

    • Deň detí

    • 1. 6. 2023 sme v škole už tradične oslavovali Deň detí. Učitelia si pripravili pre žiakov viacero zaujímavých aktivít.

     Žiaci 2. stupňa si mohli zaskákať na trampolínach, zahrať bowling, zastrieľať z luku, vyskúšať si mohli majstra komunikácie, zatancovať si, zahrať piškvorky a mnoho iného. Bola pre nich pripravená súťaž o Železného chlapca a Železné dievča, ktorú vyhrali Samuel Laurov (9. ročník) a Sarah Vivien Števková (7. ročník).

     Pre prvý stupeň začal Deň detí filmom Kocúr v čižmách: Posledné želanie, ktorý si pozreli v kultúrnom dome. Potom ich v okolí budovy obecného úradu čakalo veľa zaujímavých úloh a súťaží.

     Spolu sme Deň detí v škole ukončili vystúpením rapera Waša Wačkovca.
      

     Dúfame, že sa našim žiakom deň páčil a užili si veľa  zábavy. Ďakujeme všetkým učiteľom, vďaka ktorým sa podarilo tento deň zorganizovať.