• Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici
     • Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici

     • Dňa 25. 4. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Navštívili Stredoslovenské múzeum – Matejov dom, kde mali pripravené vzdelávacie programy k expozícii. Tretiaci si obliekli historické kostýmy a „cestovali v čase“. Zažili, ako sa žilo v slovanskom domčeku, na šľachtickom dvore či na bojovom poli. Druháci počas programu zisťovali, ako žili rytieri, vyskúšali si rytiersku helmu, plnili rôzne rytierske úlohy a napokon ich „kráľovná“ pasovala za rytierov. Okrem prehliadky múzea sa žiaci prešli námestím, posilnili sa zmrzlinou a prezreli si vystavenú vojenskú techniku pred Múzeom SNP. Cestou do školy sme sa zastavili v Revištskom Podzámčí a odtiaľ žiaci vyšli na zrúcaninu hradu Revište. 

      Mgr. Eva Matejová, triedna učiteľka II. A
      Mgr. Emília Boháčová, triedna učiteľka III. A

    • Vybíjaná dievčat - okresné kolo
     • Vybíjaná dievčat - okresné kolo

     • Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa družstvo našich dievčat (5. - 7. ročník) zúčastnilo okresného kola vo vybíjanej. Dievčatá všetky zápasy vyhrali a získali krásne 1. miesto. Našu školu a okres Źarnovica budú reprezentovať v krajskom kole.

      K víťazstvu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Peter Hlavačka, učiteľ telesnej a športovej výchovy

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.

      11. apríla sa klokanilo v 80tich krajinách sveta. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 48 žiakov.

      Úlohy v teste boli zaujímavé, na ich riešenie bol potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Testové úlohy žiakom ukázali, že aj matematika môže byť zaujímavá.

      Pri každej úlohe si žiaci vyberali správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností. Keďže za nesprávne označenú odpoveď sa žiakom strhávali body, žiaci neriskovali a svoje odpovede netipovali.

      Žiaci počas súťaže podávajú výkon v určenom čase, majú možnosť pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach. Aby žiaci boli v tejto súťaži úspešní, musia byť v rebríčku svojej kategórie medzi prvou pätinou najlepších. Verím, že sa im to podarí.

      Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

      1. A, B – Matúš Glezgo, Jakub Herko, Zdenka Repiská, Philip Repiský, Tomáš Škopec, Nina Chladná, Hana Šurianska, Matúš Tomáš

      2. A – Maxim Cvanga,Petronela Matejová, Aleš Rajnoha, Zuzana Šlosiariková

      3. A – Tomáš Adamov, Patrik Debnár, Barbora Jacková, Emily Copp, Júlia Majerčíková, Martina Melišová

      4. A – Lucia Bieliková, Milan Borgula, Júlia Kapráliková, Adam Zúbek

      5. A – Lukáš Hafera, Lukáš Kopernický, Ivana Marušková, Ema Mišková, Simona Repiská

      6. A – Ema Adamíková, Jeremiáš Jablonka, Lilien Ludvigová, Tomáš Nguyen, Adrián Zurian

      7. A – Adam Barroso, Tobias Műller, Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Katarína Šurianska

      8. A – Nicolas Beťko, Hana Danišová, Simona Marušková, Laura Mišková, Frederika Oslancová

      9. A – Martin Adamík, Lea Barborová, Roman Hock, Katarína Gáborová, Pavel Kamody, Lea Valigurská  

       

      Všetkým odvážnym žiakom ďakujem za účasť.

       

      Mgr. Jaroslava Žabková

    • Uvoľnenie opatrení
     • Uvoľnenie opatrení

     • Milí rodičia, zamestnanci, žiaci,

      oznamujem Vám, že s účinnosťou od 21. 4. 2022 už nemusia byť povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou v priestoroch školy.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Veľkonočné prianie
     • Veľkonočné prianie

     • Vážení rodičia, milý pedagogický a nepedagogický zbor, milí žiaci,

      prajem Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov, nech Váš dom je plný pokoja, stoly hýria hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

      Tomášová, rš

    • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII
     • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII

     • „Vesmír je nekonečný.“

      Aj táto veta odznela z úst sprievodcu, ktorý nás sprevádzal záhadami vesmíru v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Začali sme motivačnou animovanou rozprávkou v sále pod premietacou kupolou s priemerom 10 metrov. Tam sme potom videli aj súhvezdia, Mliečnu dráhu, Polárku. V Ufo sále sme sa po vzhliadnutí prezentácie o Slnku, planétach, mohli pýtať rôzne otázky. Vedeli ste napríklad, že do Slnka by sa vraj zmestilo milión planét Zem? Vidíte, ani my nie. Ale už sme múdrejší. Mnoho informácií nás vyčerpalo, tak sme sa občerstvili a pokračovali ďalej. Kvôli pandemickým opatreniam sme nemohli ešte navštíviť astronomickú pozorovateľňu a pozrieť sa do ďalekohľadu. Reálny stav na oblohe a Slnko sme si však pozreli z pohodlia kresiel v ďalšej sále. Ďalekohľad z pozorovateľne bol technicky napojený cez tabuľu, tak sme trocha zamračenú oblohu predsa len videli. Naša posledná zastávka bola vzadu v areáli planetária, kde sme si prezreli meteorologickú stanicu, rôzne teplomery, zrážkomery a iné zaujímavosti. Deti boli spokojné a ešte spokojnejšie, keď si mohli kúpiť v hale planetária drobné vesmírne suveníry. Myslím, že exkurzia deti obohatila o nové poznatky a páčila sa im. 

      Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka

       

    • Plenárne a triedne RZ
     • Plenárne a triedne RZ

     • Vážení rodičia,

      dňa 11. 4. 2022 (pondelok) o 15.15 hod. Vás pozývame na krátke plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia. Vzhľadom na to, že to bude hromadná akcia, zdvorilo Vás žiadame vstúpiť do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami. Od 16.00 hod. bude p. Baniariová, ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník školy, vyplácať cestovné.

      Tešíme sa na Vás.   

      S úctou                                                                                                                                Mgr. Iveta Tomášová, rš 

     • Zápis do I. ročníka

     • Po dvojročnej prestávke spôsobenej opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 sa naše brány otvorili budúcim prváčikom. Prišlo 25 odvážnych detí, ktoré statočne splnili všetky pripravené úlohy v Počítacej, Geometrickej, Výtvarnej a Športovej krajinke. Pri plnení úloh ich sprevádzali rozprávkové bytosti vodník Tomáš a víly Lucka, Maťka, Emily a Julka. Po úspešnom absolvovaní všetkých úloh boli deti odmenené darčekmi, ktoré pre ne pripravili naši žiaci. Splnili všetky podmienky, aby boli slávnostne zapísané do I. ročníka. Tešíme sa na ne v septembri v I. triede.

    • Marec v škôlke
     • Marec v škôlke

     • Počas mesiaca marec sa naši škôlkari oboznamovali so svojou obcou - poznávali erb, významné budovy ai. Aby sme privolali jar, deti si vyrobili Morenu, ktorú boli zapáliť a hodiť do vody. Celý tento mesiac sa niesol v znamení kníh, a preto deti spoznávali výrobu knihy, navštívili knižnicu, vyrábali rôzne záložky a mali v škôlke putovnú knihu. Spolu sme si pripomenuli aj Svetový deň vody, ku ktorému si deti vytvorili plagát, kreslili a rozprávali sa o význame vody. Ku koncu mesiaca spoznávali tajomstvá vesmíru.

    • Tematický deň finančnej gramotnosti
     • Tematický deň finančnej gramotnosti

     • V utorok 29. 3. sme mali v našej škole tematický deň finančnej gramotnosti. Počas dňa sme napr. hľadali odpovede na otázky Sú peniaze dôležité? Prečo treba sporiť? Aké výhody a nevýhody majú pôžičky a úvery? Na čo si požičať peniaze? 

      Žiaci na druhom stupni robili rôzne aktivity, napr.:
      1. Vyhral som 100 000 € - navrhovali, čo urobiť s takou veľkou sumou peňazí. Cieľom bolo, aby si uvedomili, že nie je dobré peniaze minúť naraz, je rozumné investovať.
      2. Exekúcia - rozmýšľali, čo by zo svojich vecí mohli predať, aby zabránili exekúcii, pretož nedokázali splatiť dlh 1000 €.
      3. Príbeh o peniazoch - rozprávali si príbehy zo svojho života, ktoré súviseli s peniazmi.
      4. Nakresli text o úveroch - rozdelili sa na skupiny, každá si prečítala text a musela ho znázorniť kresbou. Následne druhá skupina zisťovala, o čom bol text.
      5. Pojmy z klobúka - skladali formou pexesa pojem s jeho vysvetlením.
      6. Hrali sa na obchod.
      7. Hrali spoločenské hry, ako Monopoly či Dostihy a stávky.
      8. Na čo si požičať? - na obrázkoch boli predmety a žiaci si vyberali, na čo by si požičali peniaze, na čo nie a vysvetľovali svoje rozhodnutie. Prišli na to, že by sme mali zvažovať, či niektoré veci naozaj potrebujeme alebo iba chceme.
      9. Navrhni plat - navrhovali plat pre vybrané profesie a debatovali o svojich návrhoch. Učitelia ich viedli k tomu, aby rozmýšľali o tom, koľko sa treba na povolanie pripravovať, akú majú jednotlivé pozície zodpovednosť, náročnosť či bezpečnosť práce a pod. 

      Žiaci na prvom stupni si svoje zručnosti vylepšovali aj prostredníctvom takýchto aktivít:
      1. Prváci pracovali s pracovným listom, hrali pexeso, navrhli podľa letákov nákup do domácnosti a vypočítali jeho cenu; počas celého dňa sa hrali na zamestnancov, mzdou za splnené úlohy im boli cukríky, na konci zmeny zistili, kto bol najúspešnejší.
      2. Druháci si čítali príbeh O bankách z knihy Zlatý poklad. Potom sa o prečítanom rozprávali. Potom si museli spočítať, koľko si ušetrili počas mesiaca marec. Toľko "peňazí" dostali od pani učiteľky. Za tieto "peniaze" si mohli niečo kúpiť v triednom obchode. 
      3. Tretiaci sa zamerali na rodinný rozpočet. Vo fiktívnej rodine počítali príjem rodičov a výdavky domácnosti. Rozhodovanie a hospodárenie si žiaci vyskúšali v aktivite Čo môžem kúpiť za 5 eur. Z letákov si vybrali tovar aj s cenou, zisťovali, koľko za nákup zaplatia a koľko peňazí im zostane.
      4. Štvrtáci pracovali v skupinách. Okrem iného sa skúšali „zmestiť“ do rodinného rozpočtu s 500 € a rozdeliť peniaze tak, aby v žiadnej položke rodiny nechýbalo. V ďalšej aktivite sa mali rozhodnúť, ktoré potraviny by nemali doma chýbať, nalepiť obrázok z letáku a vypočítať, koľko by stál ich nákup. Počítali aj tabuľkové úlohy, v ktorých mali zistiť rôzne údaje z rodinného veľkého nákupu.

      Dúfame, že žiaci počas dňa získali a aj rozvíjali zručnosti potrebné do života; pochopili, že peniaze by nemali byť cieľom života, ale prostriedkom pre život. Sú zároveň hodnotou, s ktorou treba narábať rozumne

    • Marcová burza kníh
     • Marcová burza kníh

     • „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“
      (Dr. Seuss)

      Každý z nás už držal v ruke knihu, mnohí z nás čítajú, viacerí sa k dobrým knihám vracajú. Niektoré knihy nás vedia očariť viac, iné menej. Ich obsah a slová v nás vyvolávajú smiech, plač, dojatie,... A práve tie knihy, o ktorých vieme, že sa k nim už nevrátime, pretože rastieme, vyvíjame sa, je dobré posunúť ďalej – nezahodiť, ale dať možnosť ďalším, aby ich očarili. Preto sme sa so Žiackym parlamentom rozhodli usporiadať burzu kníh.  Každý, kto mal záujem, mohol doniesť knihy, určiť si sumu a čakať, či sa jeho kniha zapáči niekomu inému. Burza prebiehala v dňoch 23. 3. 2022 – 25. 3. 2022 a bola veľmi úspešná. Takmer všetky knihy sa predali a ich majitelia si odniesli slušný zárobok, za ktorý si môžu kúpiť nové knihy.

      Za úžasnú organizáciu, atmosféru a obchodného ducha ďakujem všetkým členom Žiackeho parlamentu a už teraz sa teším na nasledujúci rok. 

      koordinátorka ŽP a členovia ŽP

       

    • Čo sa udialo v marci
     • Čo sa udialo v marci

     • 1. Zber odpadu – pokračovali sme vo vyčistení jarkov popri hlavnej ceste v obci Horné Hámre, tentokrát od
      budovy obecného úradu až po Žarnovicu, časť Huta.

      2. Turistický výlet k sekvojovcom mamutím v katastri obce Rudno nad Hronom.

      3. Florbalový turnaj – blahoželáme žiakom 9. ročníka k víťazstvu.

      4. Krajské kolo biologickej olympiády 

      Kategória C 

      Projektová časť:

      Matúš Martinec – 4. miesto;
      Martin Adamík – 7. miesto;

      Teoreticko-praktická časť:

      Martin Adamík – úspešný riešiteľ.

      5. Okresné kolo chemickej olympiády

      Matúš Martinec  1. miesto, postup do krajského kola;
      Martin Adamík a Lea Valigurská – úspešní riešitelia.

      6. Školské kolo biologickej olympiády

      Kategória D

      Teoreticko-praktická časť:

      Ronald Repiský – 1 miesto;
      Marek Grega – 2. miesto; 
      Lucia Repiská – 3. miesto; 
      Katarína Šurianska, Tomáš Debnár, Adam Barosso – úspešní riešitelia; 
      Nikola Hercegová – riešiteľka.

      Projektová časť:

      Ema Adamíková  – 1. miesto;
      Veronika  Adamíková  – 2. miesto.

      7. Na hodine chémie v 7. triede sme vytvorili farebnú lentilkovú dúhu.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa na olympiádach zúčastnili za vzornú reprezentáciu školy.

      koordinátor protidrogovej prevencie, učiteľ chémie a biológie

    • Riaditeľské voľná
     • Riaditeľské voľná

     • Vážení rodičia, 

      dňa 31. 3. 2022 dávam žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 6. 4. 2022 dávam riaditeľské voľno žiakom 1. - 8. ročníka z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

      Za porozumenie ďakujem. 

      S pozdravom Mgr. Tomášová, rš

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

     • V stredu 16. 3. 2022 sa v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom konalo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
      Žiačka 9. ročníka Vanesa Fusatá získala cenu poroty za najlepšiu prácu vo svojej kategórii za okres Žarnovica. Práce žiakov Zuzany Šlosiarikovej (2. A), Sofie Slanej (2. A), Emy Adamíkovej (6. A), Vanesy Fusatej (9. A), Matúša Martinca (9. A) postupujú do celoslovenského kola.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Exkurzia šiestakov
     • Exkurzia šiestakov

     • V piatok 18. 3. 2022 sme sa so žiakmi 6. A zúčastnili exkurzie do Novej Bane. Najskôr sme v rámci mesiaca kníh navštívili novobanskú Mestskú knižnicu. Žiaci si mohli poprezerať oddelenia kníh, založiť si členský preukaz, čítať si v čitateľskom kútiku z obľúbených kníh. Na konci našej návštevy nám zamestnankyňa MK prečítala novobanské povesti. Žiakom sa v knižnici veľmi páčilo, boli pochválení za vzorné správanie a za to, že sú výborní poslucháči. Ďalšou našou zastávkou bola rozhľadňa Háj. Po asi hodinovom výstupe sme sa k nej dostali, oddýchli sme si, najedli sa, pokochali sa výhľadom, urobili si kopec fotiek a pokračovali sme k poslednému bodu našej exkurzie – k Zvoničke. Tu sa žiaci občerstvili, pohrali a spokojní nastúpili do autobusa, ktorý nás odviezol späť do školy.

      Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka 

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia – známa, neznáma
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia – známa, neznáma

     • Tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa žiaci I. aj II. stupňa zapojili do regionálnej výtvarnej súťaže „Polícia – známa, neznáma“.

      Žiačka 9. ročníka Lea Valigurská získala 1. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • Február v škôlke
     • Február v škôlke

     • V tomto mesiaci bolo v našej materskej škole poriadne veselo. Deti najskôr skúmali magnety a ich silu, robili pokusy s telesom ponoreným do vody. Keďže sa blížil aj karneval, ktorý je spojený s hudbou, učili sa o hudobných nástrojoch - tvorili, skladali, skúšali hrať. Spoznávali rôzne netradičné povolania, ako napr. tkáčstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, pekárstvo. Upiekli si aj vlastný chlebík, ktorý s chuťou zjedli. Pred karnevalom si upiekli tradičné fašiangové fanky. Mesiac sme uzavreli karnevalom, ktorý bol plný rôznych masiek, spevu, tanca a súťaží.

    • Aktuálne protipandemické opatrenia
     • Aktuálne protipandemické opatrenia

     • Vážení rodičia, zamestnanci školy, milí žiaci!

      Od 26. 2. 2022 platia nové opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. Na základe opatrení aktualizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  dokument Školský semafor. Dovoľte mi informovať Vás o najdôležitejších zmenách.

      1. Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základnej školy, na deti v materskej škole a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak:

         * táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a

         * kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy.

      2. Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom na koronavírus (Ag samotest, PCR,...), jeho  spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

      3. Ruší sa povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích respirátorom alebo rúškom v triedach. Naďalej však platí povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích respirátorom alebo rúškom v spoločných priestoroch školy, to znamená pri vstupe do budovy školy, na chodbe alebo cestou do triedy, na toaletu, do telocvične, do školskej jedálne musia mať žiaci  prekryté horné cesty dýchacie respirátorom alebo rúškom.

      5. Ak pozitívny žiak danej triedy pôjde do izolácie, platí povinnosť pre všetkých spolužiakov mať prekryté horné cesty dýchacie respirátorom alebo rúškom po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

      6. Keď sa pozitívny žiak vráti po izolácii do školy, platí preňho povinnosť mať prekryté horné cesty dýchacie respirátorom po dobu 5 dní.

      Respirátor môže byť nahradený rúškom, o žiadnej inej alternatíve, napr. šálom, šatkou, sa vo vyhláške ani v Školskom semafore nepíše. 

      Mgr. Tomášová, rš

    • Karneval v 1. A
     • Karneval v 1. A

     • Fašiangové obdobie sme v našej škole ukončili my - žiaci z 1. A. Aj keď sme nepochovávali basu, dobre sme sa bavili. Hneď ráno sme si pripravili občerstvenie, ktoré sme vôbec nemuseli robiť. Prečo? O naše brušká a mlsné jazýčky sa totiž postarali naše zlaté mamičky. Vyzeralo to, že chcú, aby sme v škole aj spinkali. Pokojne aj do pondelka. Pampúšiky, pagáče, ovocné ihly, keksíky, tyčinky, malinovky, džúsy,... Ďakujeme, ďakujeme! Máme čo maškrtiť snáď aj týždeň.

      Potom sme si zatancovali, trošku súťažili, spievali. Bolo nám naozaj skvelo. Takéto dni by mohli byť aj častejšie ☺☺.

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková, triedna učiteľka