• Relax v decembri

    • V decembri si deti z krúžku najskôr zašportovali v telocvični. Potom si v školskej kuchynke nacvičili pečenie lineckých koláčikov a neskôr aj jedenie. Zvládli obe činnosti na jednotku, tak pozor doma – máte hotových cukrárov, ale aj papkáčov. Navštívili sme knižnicu, kde si deti mohli popozerať knihy alebo si sadnúť za počítač a prejsť si rôznymi programami, no oni si radšej vybrali tie knihy a kreslenie – tiež dobrá voľba.

                                                                                                                                          Mgr. Lenka Jančoková

    • Školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

    • Dňa 16. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti. Zapojilo sa 9 žiakov z 1. stupňa. V 1. kategórii súťažilo 7 žiakov 2. a 3. ročníka.

     1. miesto – Zdenka Repiská, 2. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Tamara Mesiariková, 2. A
     3. miesto – Hana Šurianska, 2. B

     V 2.kategórii súťažili 2 žiačky 4. ročníka.

     1. miesto – Martina Melišová, 4. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Emily Copp, 4. A

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a dievčatám, ktoré postupujú, držíme palce.

      

                                                                                                              Mgr. Miroslava Plechlová

    • December v škôlke

    • Kto nemá Vianoce vo svojom srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom.

     December v našej materskej škole bol plný očakávaní, radosti, žiarivých detských očiek a zážitkov. Do MŠ zavítal Mikuláš, ktorý deti obdaroval za pekné básničky a pesničky sladkou odmenou. Oboznamovali sme sa s pranostikami na Barboru, Luciu. Čítali sme si vianočné príbehy, z ktorých sa deti mohli dozvedieť, prečo oslavujeme Vianoce. Deti písali list Ježiškovi, na ktorý dostali aj  odpoveď. Postavili stromček v triede a vypekali sa dobroty ako linecké koláčiky či medovníčky. Celý mesiac sme tvorili na tému Vianoce. Keďže deti všetko pripravili v predstihu, do materskej školy zavítal Ježiško o čosi skôr. Spolu s deťmi sme si pripravili aj malé vianočné posedenie s opekancami a oblátkami.

     Vianoce čisté a krásne ako sneh,

     na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

     Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

     všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

     Nielen na Vianoce a Nový rok,

     ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

      

      

      

    • Predvianočné kino

    • V pondelok 19. 12. sa nám podarilo obnoviť tradičnú druhostupniarsku predvianočnú akciu - návšteva filmového predstavenia. Tentokrát sme cestovali do Nitry, kde sme si pozreli film Kocúr v čižmách - posledné želanie. Film niesol peknú myšlienku o tom, čo je v živote podstatné a akí sú v našom živote dôležití priatelia. Po filme sme mali možnosť nakúpiť si darčeky pre seba či svojich blízkych. 

   • Chrípkové prázdniny - MŠ
    • Chrípkové prázdniny - MŠ

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v materskej škole od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (80%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok). 

     Zo stravy sú deti odhlásené. 

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy II. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (39,47%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - I. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - I. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy I. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 20. 12. 2022 (utorok) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (49,44%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach I. stupňa ZŠ a v školskom klube detí. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

    • Školsky futbalový turnaj dievčat

    • Dňa 9. 12. 2022 sa uskutočnil v našej telocvični medzitriedny futbalový turnaj dievčat 2. stupňa. Zúčastnili sa ho 4 tímy, dievčatá 6. roč., 7. roč., 8. roč. a spolu 5. a 9. roč. Hrací systém bol každý s každým po 10 minút. Jasným víťazom sa stali dievčatá 7. roč., ktoré vyhrali všetky zápasy. Ale aj dievčatá z druhých ročníkov sa nedali zahanbiť a ukázali pekné futbalové akcie, hru a bojovnosť. Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem za účasť. Potvrdili, že nielen chlapci vedia hrať futbal😊

     Poradie:

     1. Dievčatá 7. roč. – 9b (S. Beňová, E. Adamíková, L. Ludvigová, D. Barroso)

     2. Dievčatá 8. roč. – 6b (N. Hercegová, A. Angletová, M. Káčerová, N. Magulová, M. M. Tekeliová)

     3. Dievčatá 6. roč. – 1b  (S. Šurianska, E. Mišková, S. Gregová, S. Repiská)

         Dievčatá 5. roč. + 9. roč.  – 1b (M. Angletová, E. Tekelyová, K. Trusková, D. Boháčová)

     Mgr. Peter Hlavačka

                                                                      

    • Školská Olympiáda ľudských práv

    • Dňa 9. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Aj my sme si takto chceli pripomenúť Svetový deň ľudských práv. Olympiády sa zúčastnili trojčlenné tímy žiakov 6. – 9. ročníka. V prvej časti absolvovali písomný test zložený z 25 otázok. Preverili si v ňom napr. ako sa delia ĽP, aké sú základné dokumenty ĽP, aké majú práva a povinnosti deti, ktorá organizácia je zameraná na dodržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti; dozvedeli sa, že „rovnosť nie je rovnakosť“, čo je Unicef, diskriminácia,... Druhá časť bola vedená formou diskusie. Žiaci sa pripravovali diskusné príspevky z materiálov v oblasti ľudských práv a slobôd. Tímy všetkých ročníkov zvládli súťaž na výbornú😊

     Mgr. Peter Hlavačka

      

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma

    • Dňa 8. 12. 2022 sme sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma, do ktorej sa ako každoročne zapojili aj žiaci I. stupňa našej školy. Vyhodnotenie sa konalo  na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Žiari nad Hronom. Deti privítali pracovníci POS a JUDr. Anna Holečková, ktorá odovzdávala ceny. Prišli i policajti, ktorí ukázali deťom, ako sa zisťuje prítomnosť alkoholu, deti si mohli vyskúšať „fúkať“, obliekli ich do zásahových oblekov, ukázali používanie pút a obuškov. Zo zapojených detí našej školy získala Zuzana Šlosiariková, žiačka 3. ročníka 1. miesto v kategórii I. stupeň ZŠ a žiačka Lara Šebeňová Cenu policajnej kynológie. Oceneným žiačkam blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

    • V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene

    • Dňa 5. 12. 2022 zavítal medzi tretiakov a štvrtákov najprv Mikuláš a potom  už cestovali do Zvolena. Tešili sa na divadelné predstavenie. Na javisku sa predstavil namyslený králik Eduard, ktorý je obľúbenou porcelánovou hračkou malej Alice. Dievča ho neustále rozmaznáva a zahŕňa nekonečnou láskou a pozornosťou. Malý králik si užíva radosti života v domácnosti rodiny. Svoje šťastie si však veľmi neváži a všetko okolo seba považuje za absolútnu samozrejmosť. Až dokým mu nevinný výlet na zaoceánskej lodi neobráti život celkom hore nohami.

     Mnohé útrapy a lúčenia, ale najmä bytostne ľudskí priatelia menia jeho porcelánové srdiečko a Eduard začína lepšie chápať, čo je pre neho skutočne dôležité a čo znamená mať niekoho úprimne rád.

     Žiakom sa predstavenie páčilo, pozorne sledovali dobrodružnú cestu králika a hercom zatlieskali. Dúfame, že si z divadla odniesli nielen umelecký zážitok, ale aj poučenie, čo je v živote podstatné. 

     Mgr. Eva Matejová, Mgr. Emília Boháčová, triedne učiteľky

      

    • Varíme zdravo v novembri

    • V mesiaci november sme sa na krúžku VARÍME ZDRAVO opäť venovali zdravým potravinám a vyčarovali sme sladké a slané jedlá. Na začiatku mesiaca sme si pripravili cestovinový šalát so zeleninou a bielym jogurtom. O týždeň sme školu rozvoňali citrónovými sušienkami. Potom sme si vyskúšali prácu so sladkými zemiakmi (batátové šúľance) a na konci mesiaca sme si pochutili na kváskovej pizzi.

     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Dejepisná olympiáda - školské kolo

    • Dňa 2. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády v 4 kategóriách. 20 žiaci zo 6. – 9. ročníka sa popasovali s učivami predchádzajúcich ročníkov a v monotematickej časti si preverili vedomosti z oblasti vedy a techniky, ktorá tvorí prienik medzi dejepisom a inými predmetmi.

     Výsledky súťaže:

     Kategória F  

     1. miesto –  Lukáš Kopernický, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Ivana Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

     Kategória E  

     1. miesto – Damián Struhár, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Jeremiáš Jablonka, úspešný riešiteľ, postup do OK

     3. miesto – Ema Adamíková, úspešná riešiteľka

     Sarah Vivien Števková, Lilien Ludvigová – úspešné riešiteľky

     Kategória D  

     1. miesto – Marek Grega, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Ronald Repiský, úspešný riešiteľ, postup do OK

     3. miesto – Tomáš Slaný, úspešný riešiteľ

     Ester Bedruňová – úspešná riešiteľka

     Kategória C  

     1. miesto – Simona Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

     2. miesto – Lucia Jonášová, úspešná riešiteľka, postup do OK

     3. miesto – Lukáš Miškov, úspešný riešiteľ

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v reprezentovaní školy v okresnom kole.

      

     Mgr. Martina Gáborová, Mgr. Miroslava Plechlová

    • Jeseň u prvákov

    • Prváčikovia mali september najťažsí, pretože sa museli prispôsobiť novým priestorom, spolužiakom, učiteľom,... Zvládli to však na výbornú! Počas jesenných mesiacov sme zažili veľa nových dobrodružstiev a robili sme veľa nových vecí. Na výtvarnej výchove sme tvorili zvieratká z gaštanov, vytvorili sme krásnych šarkanov, bacilkov či jesenné listy.  Na prvouke deti spoločne so svojimi rodičmi vyrábali úžasné rodostromy, ktorými sme si spoločne vyzdobili triedu. Zažili sme farebný týždeň, pyžamový deň, deň bez školských tašiek, výchovný koncert či LEGÁREŇ. Stihli sme dokonca aj exkurziu do Bábkového divadla. A čo je najdôležitejšie, naučili sme sa počítať do 7 a čítať a písať niektoré písmená. Neostáva mi nič iné, ako im popriať aj do zvyšných mesiacov v školskom roku veľa síl, úspechov a radosti zo školy.

     Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka

    • EXPERT GENIALITY SHOW

    • 30. novembra 2022 si 26 žiakov 5. – 9. ročníka našej školy zasúťažilo v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW. Je to súťaž, na ktorú sa žiaci tešia, zvedavosť a túžba po poznaní im pomáha v inteligenčnom rozvoji. Piataci a šiestaci mali zodpovedať na otázky z oblasti Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si spomedzi ponúkaných tém mali vybrať dve. Svoje vedomosti mohli využiť v témach Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English; Góly, body sekundy.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková
     koordinátorka súťaže