• November v škôlke

    • November začal slávnostne, lebo materské školy oslavovali svoj deň - pripravili sme krátke video v spolupráci s MŠ Kľakovskej doliny. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa deti oboznamovali so zdravou výživou. Pripravovali si rôzne nátierky, smoothie, piekli si zdravé cookies. Všetko potom s veľkou chuťou aj zjedli. Vďaka Legárni sme spoznali lego interaktívnejšie. Spolu s lektorkou sme vytvárali kameru, mixér a iné zaujímavé veci. O ošetrovaní malých rán alebo zranení nás prišli poinformovať školáci, ktorí do deja zapojili aj našich škôlkarov. Spoznali sme, ako ošetriť malé popáleniny či drobnú odreninu. Ďakujeme pani učiteľke Ing. Míziovej a školáčkam M. Žiakovej, E. Adamíkovej a L. Ludvigovej. V závere mesiaca sa deti oboznamovali s dôležitosťou separovania a navštívili separovací dvor v Župkove.

     Dobré zdravie sa nedá kúpiť, ale môže nám ušetriť veľa peňazí.

    • Exkurzia do Bratislavy

    • V pondelok dňa 21. 11. 2022 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy na výstavu COSMOS DISCOVERY zameraná na históriu a vývoj kozmonautiky vo svete aj na Slovensku. Zúčastnili sa jej žiaci 5. a 9. ročníka. Boli na nej originálne historické exponáty z vesmírnych programov USA a RUSKA. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila.

     Mgr. Iveta Miziová, Mgr. Anton Buchel

    • Finančná gramotnosť

    • V týždni od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 sa v škole uskutočnili aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.

     Žiaci 1. stupňa sa prostredníctvom rovesníckeho učenia dozvedeli, ako fungoval výmenný obchod a prečo sa zaviedli rôzne platidlá. Pozreli si video o výrobe mincí v Kremnici, zahrali sa na obchod, vyplnili pracovné listy.

     Žiaci druhého stupňa riešili príklady z finančnej gramotnosti, mohli sa zapojiť do kvízu, ktorý bol zameraný na zistenie informácií o symboloch eurobankoviek, motívoch mincí a hodnote bankoviek.

     Aktivity v 9. A uskutočnili študentky Súkromnej obchodnej akadémie DSA Žiar nad Hronom. Pripravili si pre nich prezentáciu, rozprávali sa na tému peňazí, hovorili o produktoch banky, boli poučení ako riešiť reklamáciu. Spoločne si vyriešili problémové úlohy – úrok a výpočet mzdy.

     Žiaci 8. ročníka absolvovali aktivitu pod odborným dohľadom p. Radovana Černáka, spolupracovníka OVB Allfinanz Slovensko a. s. Zahrali si stolovú hru Finančná sloboda, v ktorej každý hráč pri rozhodovaní mohol použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč bude vedieť aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry.

     Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny, ktorými sú:

     • nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť na bývanie,
     • dosiahnuť veľký cieľ rodiny, napr. zaplatiť vzdelanie detí, dopriať si krásnu dovolenku, kúpiť si chatu, resp. druhú nehnuteľnosť, …,
     • dosiahnuť cieľ najväčší a najpodstatnejší – finančnú nezávislosť rodiny do veku 60 rokov rodičov.

     Hra každému účastníkovi priniesla cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

     Mgr. Jaroslava Žabková

     koordinátorka pre finančné vzdelávanie

    • Bábkové divadlo na Rázcestí

    • Prváci a druháci  sa v utorok 22. 11. vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Čakalo ich predstavenie o Chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Bola to poučná rozprávka o klamstve, zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách, ktoré sme na konci predstavenia mohli aj ochutnať 😊 Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, cesta tam aj späť bola príjemná, takže exkurziu hodnotíme na výbornú.

                                                         Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka I. A

                                                         Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka II.B

    • Legáreň

    • 15. 11. 2022 sme mali spestrený deň vďaka pracovníkom z Legárne. V tomto dni sa prelínalo vzdelávanie so zábavou. Prišli k nám s interaktívnym LEGOM, ktoré si žiaci vo dvojiciach poskladali. Lego nebolo hocijaké, aj sa pohybovalo! V prvom ročníku deti skladali model kolotoča, v druhom ročníku model  auta a v treťom ročníku si vyskúšali poskladať gorilu. Zlepšili si jemnú motoriku, predstavivosť a aj technické zručnosti. Deťom sa deň veľmi páčil!

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Staňová

    • Deň bez školských tašiek

    • Už ste počuli o tom, aby si žiaci doniesli školské pomôcky v košíku, v prilbe, v tenisovej taške, v kufríku na náradie či v puzdre na gitaru? To všetko sa stalo realitou v našej škole v stredu 23. 11. 2022 vďaka nápadu žiakov Žiackeho parlamentu. „Day without schoolbag“ je celosvetová výzva projektu Hrdá škola, ktorá vyzýva žiakov škôl k rozveseleniu triednych kolektívov a oživeniu veselej atmosféry v triedach.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy.

     Žiacky parlament

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • AJ tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v piatok 18. 11. 2022. Zapojili sa 7 žiaci z 9. A. Zručnosti v nemeckom jazyku si vyskúšali v gramatickom teste, počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením, dialógu a opise obrázku.

     Vyhodnotenie

     1. miesto – Laura Mišková

     2. miesto – Simona Marušková

     3. miesto – Denisa Marušková

     Prvé dve dievčatá nás budú reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Laure a Simone držíme palce v okresnom kole.

    • Netradičná hodina techniky u šiestačiek

    • V utorok na piatu hodinu k nám prišla návšteva. Lilina starká, ktorá nám prišla ukázať umenie svojich šikovných rúk. Čarovné výrobky z bavlny, vlny, kartóna, prírodných materiálov nám vyrazili dych. Pokúšala sa nás naučiť háčkovať. Niektoré z nás sa celkom chytili. Prichádzajúce sviatky - najkrajšie v roku, krásne dekoračné predmety, ktoré sme mali možnosť vidieť, v nás prebudili chuť tvoriť.

     Ďakujeme za plno nápadov a námetov a tiež aj za milú návštevu.

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

      

    • Informatická súťaž I-Bobor

    • V dňoch 7. 11. - 11. 11. 2022 sa aj v našej škole konala informatická súťaž I-Bobor. Do súťaže sa prihlásilo 55 žiakov. Boli rozdelení podľa ročníkov do štyroch kategórií.

     Úspešnými riešiteľmi sa stali:

     Jakub Herko, II. A; Patrik Debnár, IV. A; Lukáš Kopernický, VI. A; Diana Barroso, VII. A; Adam Barroso, VIII. A; Michaela Káčerová, VIII. A; Denisa Marušková, IX. A; Simona Marušková, IX. A

     Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • RELAX

    • To je názov krúžku, do ktorého sa prihlásili niektoré deti z 1. stupňa našej školy. Začali sme pracovať od októbra, kedy bolo ešte pekné počasie. Využili sme to na hry, vychádzky do prírody. Keďže v čase nášho krúžku býva voľná telocvičňa, deti si užili hry a zábavu aj v nej. Na začiatku novembra si deti spoločne zhotovili šarkana a zdravie sme si išli utužiť do kuchynky na ochutnávku bylinkového čaju.

                                                                                                                                      Mgr. Lenka Jančoková

    • Pyžamový deň

    • Stráviť celý deň v pyžame je niekedy fajn nápad. Tak prečo nie v škole? Žiacky parlament vyhlásil v našej škole 8. november 2022 za Pyžamový deň. Žiaci mohli prísť do školy vo svojich obľúbených pyžamkách a priniesť si plyšových kamarátov. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do naše výzvy a snívali s otvorenými očami, ďakujeme.

     Žiacky parlament

      

    • Október v škôlke

    •  Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu. Aj naša materská škola sa pripravovala do jesenného šatu. S deťmi sme vyrábali, strihali, maľovali a tvorili rôzne jesenné veci. V škôlke počas mesiaca október prebiehala súťaž o Naj strom. Stromy zdobili našu chodbu. Deti sa oboznamovali s ovocím, zeleninou. Pre lepšie spoznanie si vyskúšali sterilizovať hrušky, tlačili kapustu do suda. Deň jablka oslávili ako sa na poriadnu oslavu patrí: súťažili, tancovali a upiekli si jablkový koláč, jablkové muffiny, ktoré s chuťou aj zjedli. V tomto mesiaci k nám zavítali staré mamy, ktoré deťom prečítali rozprávky pred spaním. Ďakujeme starkej Supukovej, Repiskej, Žiakovej a Borgulovej, že si našli chvíľku aj pre naše deti v materskej škole. Záver mesiaca patril tradične našim starým rodičom. K ich sviatku sme pre nich uvili kyticu básní, piesní, tančekov, ale i malé prekvapenie v podobe darčeka.

     Láska je najväčší dar, ktorý môže jedna generácia zanechať druhej.