• Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

    • Aj v tomto školskom roku mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť zapojiť sa do Olympiády zo slovenského jazyka. Záujem bol na naše potešenie pomerne veľký. Školského kola sa zúčastnili 6 ôsmaci a 8 deviataci. Súťaž mala dve časti. V písomnej museli zvládnuť súťažiaci online test a transformáciu textu, v ústnej časti ich čakala príprava a prednes prejavu na zadanú tému. No a ako to dopadlo?

     1. miesto – Hana Danišová, IX. A – úspešná riešiteľka – postup do okresného kola

     2. miesto – Tobias Marek Müller, VIII. A – úspešný riešiteľ

     3. miesto – Marek Grega, VIII. A – úspešný riešiteľ

     4. miesto – Patrik Sivok, IX. A – úspešný riešiteľ

     Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali minimálne 40 bodov z plného počtu 55 bodov.

     Ostatní riešitelia: ôsmaci – Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Adam Barroso, Katarína Šurianska; deviataci – Lukáš Miškov, Laura Mišková, Lucia Jonášová, Emília Sýkorová, Adriána Balážová, Sofia Košíková.

     Všetkým ďakujeme za účasť, víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Týždeň zdravej výživy

    • Týždeň od 17. 10. do 21. 10. 2022 sa v našej škole niesol v duchu zdravej výživy. Pri tejto príležitosti učitelia pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Žiaci na 1. stupni vyrábali papierové jabĺčka a popritom ochutnávali tie ozajstné, prváci si pripravili detskú výživu z jabĺk podľa obrázkové receptu.

     Na 2. stupni sa žiaci 5.  A a 6. A zúčastnili besedy s pracovníčkou RÚVZ ZH p. Malatincovou na tému Zdravá výživa. Žiaci sa dozvedeli, čo je výživová pyramída, aké sú zložky potravy podľa ich obsahu živín a množstva. Zistili, ktoré sú energeticky najbohatšie potraviny, ktoré potraviny a nápoje sú pre nich nevhodné. Okrem besedy si žiaci 5. A pripravili mrkvový šalát s jabĺčkom.

     Na krúžku si žiaci 2. stupňa upiekli zdravé mrkvové koláčiky zo špaldovej múky plnené slivkovým lekvárom, naučili sa piecť domáci kváskový chlebík a spravili si výborné nátierky zo sezónnej zeleniny.

     Tešíme sa, že žiaci pod vedením učiteľov urobili v tomto týždni pre svoje zdravie viac a veríme, že návyky, ktoré žiakom v našej škole vštepujeme, sa stanú súčasťou ich každodenného života.

    • Vyhodnotenie jesennej súťaže

    • Pred jesennými prázdninami vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najoriginálnejšiu, najpopulárnejšiu, najväčšiu a najmenšiu tekvičku. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov. Všetky tekvičky boli veľmi pekné, každý jeden žiak si dal veľkú námahu, ale víťazné mohli byť len 4.

     Cenu a diplom za najoriginálnejšiu tekvicu získala žiačka 1. A Karolína Repiská a jej žabka.

     Žiackym hlasovaním vyhral cenu najpopulárnejšej tekvičky žiak 2. A Jakub Herko so svojou veľrybou.

     Najväčšiu tekvicu priniesla Simona Repiská zo 6. A a najmenšiu vyrobila žiačka 1. A Liliana Nguyenová.

     Okrem víťazov boli odmenení sladkou odmenou všetci, ktorí sa zapojili.

     Žiacky parlament   

    • Jesenné ...rašenie

    • Konečne po troch rokoch sme sa opäť stretli spoločne so starými rodičmi a rodičmi pri jesennom rašení. Prialo nám aj počasie, a tak sme mohli svoju šikovnosť prejaviť vonku na laviciach pred jedálňou. Prekrásne ikebany z prírodného materiálu, obrázky, kytice a hlavne spoločne strávený čas s priateľmi. Už nám to určite všetkým chýbalo. Pani učiteľka Jančoková s druháčkou Hankou sa postarali aj o naše hladné žalúdky a pripravili chutné občerstvenie.

     Bolo nám spolu dobre. Ďakujem všetkým, ktorí si našli na spoločné popoludnie čas. 

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Tematický deň

    • V pondelok 24. 10. 2022 pracovali žiaci našej školy pomocou záujímavých činností na rozvoji svojich osobnostných a sociálnych zručností.

     Aktivity žiakov 1. stupňa

     Prváci začali svoj deň motivačnou rozprávkou o pomoci druhým Pod hríbom. Nasledovali aktivity a hry zamerané na medziľudské vzťahy ako Magnet, Klopanie na dvere, Stratené pero. Žiaci si vytvorili aj spoločný strom triedy. Niektorými aktivitami ich viedol aj špeciálny pedagóg. V poslednej aktivite deti zdobili tričká použitím svojich vlastných „emodži“ a skúšali uhádnuť podľa obrázkov, komu tričko patrí.

     Druháci z A triedy si predstavili svoje najobľúbenejšie hračky, ktoré si doniesli z domu. Potom sme začali spoločnou aktivitou - kreslenie v kruhu. Každý žiak mal svoju farbu a postavil sa pred výkres na zemi. Bez slova sme kreslili obrázok, pokiaľ hrala hudba. Keď skončila, posunuli sme sa k susednému výkresu a znovu sme kreslili. Takto sme sa vystriedali pri všetkých obrázkoch. Ukázalo sa, komu sa viac páči pokračovať v začatom a kto má rád svoju vlastnú prácu. Deti tvorili fantastické zviera, komix o svojej hračke, dokončovali príbeh. Na konkrétnych veciach žiaci zistili, ako sa šíria klebety a klamstvá. A ako tým môžu veľmi ublížiť ľuďom. Na záver sme sa zahrali internetovú hru Interland.

     Druháci z B triedy začali aktivity okrem iného vnímaním zvukov za úplného ticha; v skupinách postavili svoje vymyslené mestá a zistili, že dokážu spolupracovať a nehádať sa; vymýšľali k piesni „Keď si šťastný...“ pokračovanie a v dvojiciach za ticha kreslili náhodný obrázok na jeden papier a zistili, čo všetko z obyčajných čiar môže vzniknúť, takže fantázia pracovala naplno.

     Tretiaci si okrem iného pomocou plastelíny dotvárali tváričky pocitov; zistili, že hnev a stres sa dá zahnať aj trhaním papiera; opisovali svojho strateného kamaráta a vytvorili si spoločnú triednu vlajku

     Štvrtáci k písmenám svojho mena písali vlastnosti - charakteristiku osobnosti. Pokiaľ nevedeli, tak si navzájom pomáhali. Žiakov bavilo vymýšľať, aký kvet, aké zviera, dopravný prostriedok či stavba ich charakterizuje a zdôvodňovať prečo. Počúvali príbeh opičiaka Eda, porovnávali jeho emócie s vlastnou skúsenosťou, navrhovali riešenia správania. Žiaci si vyrobili Nebo, peklo s aktivitami na odbúranie napätia a stresu.

      

     Pre žiakov 2. stupňa učitelia pripravili takéto aktivity

     1. Riešenie problémov - na začiatku si spoločne s učiteľmi vysvetlili pojmy konflikt, kompromis, spôsoby riešenia konfliktov; žiaci robili rôzne modelové problémové situácie a hľadali ich riešenia.

     2. Rozvoj kreativity - žiaci vymýšľali, na aký iný účel by sa dali použiť, napr. dáždnik, varecha, dokončili príbeh.

     3. Ako zvládať stres - žiaci sa naučili niekoľko metód, pomocou ktorých môžu ľahšie zvládnuť stresové situácie - rekaxačná hudba, rôzne metódy dýchania, metóda odpočítavania, samurajov pokrik, sebaobjatie, pohybové aktivity a mohli si vyskúšať aj rôzne antistresové pomôcky.

     4. Medziľudské vzťahy - najskôr si žiaci vysvetlili pozitívne a negatívne črty medziľudských vzťahov, debatovali o pojmoch xenofóbia, diskriminácia a pod. Pomocou úloh sa snažili rozvíjať pozitíva vo vzťahoch medzi ľuďmi.

     5. Sebapoznanie - žiaci si vymýšľali indiánske meno, ktoré ich charakterizuje, dopĺňali vety, napr. Mám rád ľudí, ktorí..., Nemám rád ľudí, ktorí..., Rodičia by mali vedieť, že..., Pociťujem šťastie, keď...; v ďalšej aktivite si žiaci vyberali obrázok budovy a skúsili ju opísať ako človeka - aké má vlastnosti, čo cíti a pod. 

    • Turistika na Inovec

    • Konečne sú tu slnečné dni a my sme takéto krásne jesenné počasie museli využiť. Na druhý pokus nám vyšla turistická vychádzka na Inovec. Autobus nás zaviezol na Drozdovo. Z neho sme vyšľapali na Veľký Inovec, ktorý je najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Z výšky 901 m. n. m. sa nám otvorili krásne výhľady na Štiavnické vrchy s majestátnym Sitnom. Ani sa nám nechcelo odísť naspäť k autobusu. Ďalekohľadom sme si približovali vzdialené Sitno, pomocou buzoly a mapy sme určovali našu polohu a po ceste sme v pasciach na hmyz videli, koľko drevokazných chrobákov sa tu nachádza. V dubových lesoch sme zas videli cyklotrasy, ktoré nás prekvapili mostíkmi na skákanie.

     Vychádzka sa vydarila. Všetci sme sa vrátili naspäť ku škole príjemne unavení.

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Exkurzia do Banskej Bystrice

    • V pondelok 17. 10. 2022 sa žiaci VII. A a VIII. A vybrali spoznávať Banskú Bystricu. Najskôr sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu. Tu sme mali možnosť vidieť, ako knižnica funguje a aké služby poskytuje. Lektorka nám ukázala študovňu, sekciu anglického jazyka i nemeckého jazyka, hudobnú sekciu a pod. Potom sme pokračovali v Literárnom a hudobnom múzeu. Lektorka si pre nás pripravila program o štyroch slovenských spisovateľkách. Pracovali sme s pracovnými listami, postermi o autorkách, prezreli sme si ich osobné veci. Tento deň bol slnečný, a tak sme ho využili na prechádzku po námestí SNP. Nakoniec sme sa išli prejsť po parku pri Múzeu SNP, kde sme si prezreli vojenskú techniku. 

     Mgr. Plechlová, triedna učiteľka VII. A

     Mgr. Gáborová, triedna učiteľka VIII. A

    • Šarkaniáda

    •        V štvrtkové popoludnie si trieda druhákov aj deti z krúžku Relax spríjemnili pobyt vonku púšťaním šarkanov. Ihrisko sa hemžilo nielen ich pestrými farbami a kresbami, no aj inými deťmi. Deti si mohli okrem šarkanov popreskakovať prekážky, pohrať sa s loptou, zakopať si na ihrisku. Dve piatačky deťom, ktoré chceli, pomaľovali tváre rôznymi farebnými obrázkami. A šarkany? Tie lietali ostošesť, no ešte viac ich navádzači – deti, ktoré určite nabehali a nachodili pár kilometrov. Jasné, že sa vyskytli aj technické problémy – vypadnuté drievko zo šarkana, roztrhnutý motúz, natrhnutý šarkan. Ale deti si navzájom pomáhali a čo nezvládali, pomohli pani učiteľky. Počasie bolo akurátne, aj slnečné, aj trocha veterné.

             Deti strávili príjemné, radostné chvíle a odchádzali ubehané a spokojné.

     Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                  

    • Krúžok Varíme zdravo - polievka hokkaido

    • Teplá a vyvážená strava je veľmi dôležitá pre náš organizmus. Mali by sme jesť veľa ovocia a zeleniny, recepty prispôsobovať sezónnym plodom. Na jeseň máme v záhradkách jablká, hrozno či tekvice. Preto sme si aj my tento týždeň na krúžku Varíme zdravo uvarili polievku z tekvice so sladkými zemiakmi a mrkvou. Pod vedením ôsmačky Mišky sme si k polievke upiekli pizza tyčinky. Žiakom sa darilo, taniere ostali prázdne.

    • Výchovný koncert – Lož prezlečená za Pravdu

    • Dňa 12. 10. 2022 našu školu navštívili hudobníci z umeleckej agentúry Špeciál art a preniesli našich žiakov do virtuálneho sveta prostredníctvom textov piesní slovenských interpretov, napr. Jara Filipa, Richarda Müllera, IMT Smile. Umelci sa snažili deťom zaujímavým spôsobom vysvetliť, čo je to hoax a ako rozlišovať pravdu a lož na internete. Žiakom sa koncert páčil a odniesli si z neho nielen hudobné  zážitky, ale aj nové vedomosti.

      

    • Farebný jesenný týždeň v našej škole

    • Minulý týždeň sa u nás niesol v znamení jesenných farieb. V pondelok sa žiaci obliekli do žltej alebo oranžovej farby, v utorok prevetrali sivú farbu, v stredu sa obliekli do hnedej, vo štvrtok sa naše triedy červenali a týždeň sme zakončili zelenou farbou. Žiaci našej školy súťažili o jeden deň bez skúšania a testov, preto sa všetci celý týždeň veľmi snažili. Na 1. stupni sa percentuálne najviac zapojila trieda 2. A a na 2. stupni to bola 7. A. Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným ďakujeme za pestrý týždeň.

      

     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka Žiackeho parlamentu

    • Špaldové palacinky so škoricou

    • „Jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je umenie.“

     Krúžok Varíme zdravo sme začali dezertom – špaldové palacinky so škoricou. Palacinky sú veľmi obľúbeným jedlom nielen u detí – čokoládové, tvarohové, lekvárové. My sme si ich spravili na všetky spôsoby s ingredienciami, ktoré sú ľahko stráviteľné a nezaťažujú náš tráviaci systém – špaldová múka, bezlaktózové mlieko, trstinový cukor, škorica a bio vajíčka. Ako plnku deti použili čokoládu, ovocie a tvaroh. Palacinky sme robili na kokosovom oleji a dozdobili bezlaktózovou šľahačkou. Palacinky boli také výborné, že pani učiteľke ani nezvýšilo 😊.

    • Voňavé obrazy

    •          Roľnícka nedeľa má v Novej Bani tradíciu od roku 1954. Vždy v poslednú septembrovú nedeľu sa farský kostol na niekoľko dní naplní vôňou ovocia a všetky oltáre sú vyzdobené obrazmi z plodov zeme. Množstvo vytvorených obrazov, ktoré dokážu potešiť ľudské oko i srdce, sú jedným veľkým poďakovaním Bohu za starostlivosť o každého z nás.

              Aj naše deti z 1. stupňa si išli popozerať tú krásu a bohatosť záhrad, sadov a polí do kostola v Novej Bani. Obrazy boli zhotovené hlavne z voňavých jabĺčok, hrušiek, hrozna, a dotvorené boli fazuľou, ryžou, kukuricou, makom,... videli sme tam aj suché kytice z klasov, makovíc. A keďže deti majú oči všade, ich pozornosti neunikli ani maľby na strope a stenách, hlavný oltár a sochy svätých.

             Mnohé deti sa určite inšpirovali a vyrobia aj doma obrázky z plodov podľa svojej fantázie.

                                                                                                Lenka Jančoková

              

    • Zbierka Biela pastelka - ďakujeme

    • Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím s názvom Biela pastelka sa konala aj v našej škole. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré pomáhajú slabozrakým a nevidiacim začleniť sa do bežného života. Členky žiackeho parlamentu pripravili pre našich žiakov niekoľko aktivít, ktoré nám vidiacim prídu ako samozrejmosť. Žiaci si vyskúšali bezpečnú chôdzu s bielou paličkou, čítať a písať pomocou Braillovho písma, rozpoznávať vône či predmety.

     Počas tohto dňa sa nám podarilo vyzbierať 134,98 eur. Všetkým, ktorí týmto spôsobom podporili Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ďakujeme.