• Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 30.6.2022 pred budovou školy. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová zhodnotila uplynulý školský rok, poďakovala žiakom a všetkým zamestnancom školy.

     Úspešní žiaci boli odmenení knižkami od rodičovského združenia, pochvalami triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo zriaďovateľom školy.

     Deviataci si prevzali osvedčenia za absolventské práce, rozlúčili sa so školou krátkym programom a predali šerpu budúcim deviatakom.

     Súčasťou programu bolo aj slávnostné odhalenie nového názvu školy a busty nebohého PaedDr. Miroslava Bielika, rodáka z obce Ostrý Grúň, po ktorom bude niesť názov naša základná škola. Slávnosti sa zúčastnila jeho najbližšia rodina, hostia, priatelia a bývalí spolužiaci z kľakovskej doliny.

     Na záver talentovaní žiaci zaspievali hymnu našej školy a všetci sme si zakričali: HURÁ PRÁZDNINY!

      

    • Vyhodnotenie výtvarných súťaží

    • Blahoželáme Sebastiánovi Kučerovi, žiakovi 8. ročníka, za získanie 3. miesta v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Galéria talentov“ v kategórii fotografia.

     Blahoželáme Lei Valigurskej za získanie čestného diplomu v 3. kategórii v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Včely, včielky, včeličky“.

     Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová, učiteľka výtvarnej výchovy