• Rozlúčkový volejbalový turnaj

     • Po dvoch rokoch sa opäť konal volejbalový turnaj ako súčasť rozlúčky s našimi deviatakmi. Sily si navzájom zmerali dve družstvá deviatakov, družstvo siedmakov a družstvo učiteľov. Na ihrisku sa odohrali napínavé výmeny. Po troch vyhratých zápasoch sa víťazom turnaja po prvýkrát stali učitelia, druhé a tretie miesto patrilo deviatakom. Siedmaci podali výborný výkon. V turnaji však nešlo ani tak o poradie, ale o príjemne prežité spoločné chvíle. Ďakujeme.

    • Koncoročný výlet 6. A
     • Koncoročný výlet 6. A

     • Koncoročný výlet šiestakov sa niesol v športovom duchu. Začali sme turistikou na Veľký Inovec, krásna príroda a výhľad z vrchu Veľkého Inovca potešili všetky naše zmysly. Po turistike sme sa zastavili na Drozdove, zajazdiť si na koníkoch Chovateľka žiakov previedla po lúke a porozprávala nám zaujímavosti o svojich koňoch. V tento horúci deň sme pokračovali relaxom u pani učiteľky na záhrade, kde sme si pochutnali na výbornej pizzi a nanukoch, spoločne sme si zahrali futbal, loptové hry a oddýchli si.   

      Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka VI. A

    • Školský výlet žiakov 2. a 3. ročníka
     • Školský výlet žiakov 2. a 3. ročníka

     • V utorok 28. 6. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka vybrali na školský výlet na Ranč u Bobiho do Nového Tekova. Hoci ráno nás vyprevádzal dážď, Nový Tekov počasie vylepšil. Areál ranča bol rozdelený na niekoľko častí, v ktorých sa mohli žiaci voľne pohybovať. V altánku si zložili batohy, mali tam už pripravené lopty, rakety, golfové palice, ktoré mohli použiť na ihriskách. V ZOO kútiku pohladkali zvieratká, urobili si fotky. O desiatej prišiel voz ťahaný koňmi a žiaci sa previezli poľnou cestou okolo Hrona. Vyhliadku na voze by si zopakovali aj viackrát. V bufete si kúpili nanuky, nápoje, kto mal chuť aj hranolky. Na recepcii dokúpili magnetky a iné suveníry.  Výlet sa vydaril, žiaci boli spokojní, veríme, že na výlet budú mať pekné spomienky.

      Mgr. Matejová, Mgr. Boháčová, triedne učiteľky 2. A a 3. A

    • Oznam pre rodičov detí materskej školy
     • Oznam pre rodičov detí materskej školy

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na to, že v júli a auguste 2022 o našu materskú školu neprejavili záujem rodičia materských škôl v Kľakovskej doline, materská škola bude v čase od 11. 7. 2022 - 23. 8. 2022 zatvorená.

      Ak ste počas zatvorenia našej materskej školy prejavili záujem o prijatie vášho dieťaťa do materských škôl v Ostrom Grúni, Hrabičove alebo v Horných Hámroch, podajte si, prosím, žiadosť o prijatie vášho dieťaťa v danej materskej škole. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte p. Annu Šipikalovú, ktorá bola poverená organizačným zabezpečením vykrytia dní, keď sú materské školy v Kľakovskej doline otvorené/zatvorené.

      Prajem Vám príjemné prežitie leta a ďakujem za spoluprácu v školskom roku 2021/2022. Iveta Tomášová, rš.

       

     • Venček deviatakov

     • Piatok 24. júna bol pre mnohých obyčajný deň, pre našich deviatakov bol však výnimočný. Bol to deň ich prvého plesu. V slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Hrabičove sa rodičom a učiteľom predstavili mladé slečny a mladí muži. Pohodlné tričká, mikiny, rifle vymenili za obleky, šaty a lodičky. Predviedli tance, ktoré sa pod vedením tanečnej lektorky naučili za predchádzajúce dva mesiace. A nebolo ich málo. Nech im radosť z tanca vydrží čo najdlhšie. 

      Súčasťou večera bolo aj slávnostné prevzatie pamätných listov absolventa z rúk starostu obce Župkov Ing. Tomáša a riaditeľky našej školy Mgr. Tomášovej i zápis do obecnej kroniky. 

    • Relaxačný deň siedmakov
     • Relaxačný deň siedmakov

     • Siedmaci sa tentokrát vybrali na výlet neďaleko školy. Prežili príjemné dopoludnie v rekreačnom stredisku Riečky. Každý sa mohol venovať tomu, čo ho baví. A tak si niektorí len tak leňošili na deke, hrali spoločenské hry, rozprávali sa. Iní dali prednosť športu - zahrali si volejbal, stolný futbal, ping-pong, zaplávali si. Kto mal chuť, mohol si dať v miestnej kolibe pizzu. Dôležité je, že sme si oddýchli a upevnili kamarátske vzťahy v našom triednom kolektíve. 

      Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A

    • Prvácky koncoročný výlet
     • Prvácky koncoročný výlet

     • 22. júna sme s prvákmi absolvovali koncoročný výlet. Celé doobedie sme strávili v rekreačnom zariadení Riečky v Župkove. O zábavu nebola núdza. Hrali sme futbal, hádzali sme loptou, naháňali sme sa, hojdali, skákali a behali. Po výdatnej pohybovej aktivite sme si opiekli špekačky a poriadne sme si na nich pochutili. Opálení a dostatočne unavení sme sa vrátili do školy.

      Mgr. Zuzana Kurková Valušková, Mgr. Mária Tabernausová, triedne učiteľky I. A a I.B triedy

       

    • Úspech vo Svätom Antone
     • Úspech vo Svätom Antone

     • 21. júna. 2022 sme sa po dvoch rokoch zúčastnili súťaže Čo šepká les pre deti 4. a 6. ročníka základných škôl v oblastnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a okresu Zlaté Moravce organizovanej pri príležitosti júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

      Absolvovali sme tieto súťažné disciplín:

      1. Fotografia slovenskej prírody
      2. Poznávanie poľovných psov — kynológia;
      3. Poznávanie zvierat, vtákov a plazov;
      4. Poznávanie stromov, listov a plodov;
      5. Poznávanie stôp zveri;
      6. Poznávanie hlasov zveri;
      7. Zhotovovanie vtáčej búdky.

      Naše družstvo v zložení Simonka Repiská, Lukáš Kopernický, Lucas Pukan sa umiestnilo na krásnom III. mieste.

      BLAHOŽELÁME!

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

       

    • Prváci na výprave
     • Prváci na výprave

     • 30. mája sme sa vybrali na Revištské Podzámčie. Naším cieľom boli hrad a rybník. Vďaka pracovníkom, ktorí stále vykonávajú rekonštrukciu hradieb na hrade, sme sa dostali do veže. Odtiaľ sme mali podhradie ako na dlani. Videli sme R1, kameňolom Sokolec, Hron, rybník,... Po ceste sme čítali sprievodné tabule a počítali sme, koľko majiteľov sa na hrade vystriedalo. Bolo ich 6! Všímali sme si, ako sa voľakedy stavalo, z čoho a aj to, kde. Dnes by sme na takej strmej skale asi stavať nechceli.

      Pri rybníku sme boli prekvapení, aké obrovské stromy okolo naho rastú. Do jedného sa zmestila skoro celá trieda – bol dutý. Videli sme žabky, užovku a aj vodné rastliny.

      To, že nám bolo úplne super, ani nemusíme hovoriť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu výpravu!

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

    • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole
     • Medzinárodná súťaž Englishstar v župkovskej škole

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

      Do súťaže sa mohol zapojiť každý žiak, ktorý má v škole vyučovací predmet anglický jazyk. A tak sa v našej škole rozhodlo zapojiť poprvýkrát do tejto súťaže celkovo 20 odvážnych a talentovaných žiakov. Súťaž prebiehala 5.mája 2022 v 9-tich kategóriách: 

      Star 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,

      Star 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,

      Star 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ ( Martina Melišová, Emily Copp, Matias Valenta, Barbora Jacková ),

      Star 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ ( Júlia Kapráliková ),

      Star 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ ( Lukáš Kopernický, Lukáš Hafera, Šimon Debnár, Marcel Hudeček ),

      Star 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,

      Star 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ (Katarína Šurianska, Ronald Repiský, Michaela Káčerová ),

      Star 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ ( Denisa Marušková, Frederika Oslancová, Laura Mišková ),

      Star 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ ( Samuel Jelemenský, Lea Barborová, Matúš Martinec, Martin Adamík, Lea Valigurská).

      Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, za čo im patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM a verím, že budúci školský rok 2022/2023 sa súťaže zučastní aspoň také množstvo žiakov ako tento školský rok a budú rovnako uspešní ako tohtoroční zapojení žiaci.

                                                           Mgr. Jana Herková, učiteľka anglického jazyka

       

    • Ukončenie sezóny
     • Ukončenie sezóny

     • Zápas rodičia verzus deti

      Dňa 23. 6. 2022 o 16. hod. sa uskutočnil priateľský zápas medzi deťmi prípravky Župkov a ich rodičmi. Tejto spoločnej akcie sa zúčastnilo 15 deti s rodičmi. Hralo sa na dva polčasy po 35 minút. Za deti aj rodičov hrali dve formácie, ktoré sa menili po 5 minútach. Po 1. polčase viedli deti 7:6 a konečný výsledok bol 15:8 pre deti. Rodičia a deti prežili športové popoludnie v príjemnej atmosfére. Po futbalovom zápase sme sa presunuli na občerstvenie a pizzu do Koliby Riečky.

      PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA

      Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil v Novej Bani futbalový turnaj základných škôl z regiónu GRON, pod názvom PUTOVNÁ KOPAČKA MFK NOVÁ BAŇA. Hralo sa na dvoch ihriskách. Súbežne prebiehali dva turnaje, a to turnaj žiakov 1. - 3. ročníka a turnaj žiakov 4. - 6. ročníka. Zúčastnilo sa 6 družstiev. Hrací systém bol každý s každým na jeden polčas, ktorý trval 15 min. Naši žiaci 4. - 6. ročníka vyhrali a získali putovnú kopačku. Okrem nej si domov odniesli pohár, medaily a diplom. Naši žiaci 1. - 3. ročníka sa umiestnili na treťom mieste a získali pohár a diplom pre ZŠ, každý si domov odniesol medailu. V kategórii 4. - 6. ročníka bol Adrián Zurian ocenený ako najlepší hráč turnaja. Najlepším strelcom bol David Ďurkov. Aj v kategórii mladších žiakov sme získali ocenenie najlepší hráč, bol ním Tomáš Adamov. Každého potešili aj sladkosti, magnetky. Pre deti bolo pripravené občerstvenie.

      Mgr. Peter Hlavačka, Mgr. Rudolf Vallo, tréneri futbalu

    • Absolventské práce deviatakov
     • Absolventské práce deviatakov

     • 8. a 9. júna prezentovali naši deviataci pred štvorčlennou komisiou svoje absolventské práce. Pripravovali si ich počas školského roka na predmete tvorba absolventskej práce. Práce museli obsahovať teoretickú časť, praktickú časť a časť vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sa učia v škole. Všetci si vybrali anglický jazyk. Tému si každý zvolil sám. Všetci boli veľmi zodpovedne na tento deň pripravení. Prezentovanie prác sledovali online vo svojej triede aj ôsmaci, ktorých tvorba AP čaká v budúcom školskom roku. 

      Témy: Slnečná sústava; Poľovníctvo; Offroad a úprava áut; Včely; Zažili sme holokaust; Vývin písma; Bicykel a štýly jazdenia; Premier League; Kváskovanie; Súvis inteligencie a Myers-Briggs typológie osobnosti; Dizajnový drevený nábytok; Sokoliarstvo; Banská Štiavnica; Akvarel; Župkov; Fitness; Manga - psychológia kresby; Značka Zetor

      V rámci praktickej časti sme si pozreli videá jazdy na bicykli, futbalových "kúskov", hry na klavíri; ochutnali sme včelie produkty, chlieb z kvásku; vypočuli sme si nahrávku interview s poľovníkom; obdivovali sme kresby a vlastné výrobky (ekologický papier a dizajnový stolík); zamysleli sme sa nad výsledkami testu osobnosti medzi deviatakmi; mohli sme si prezrieť traktor; zoznámili sme sa s teleskopom a pod. 

      Výsledky záverečného prezentovania AP: vynikajúco – 3 žiaci, veľmi dobre – 9 žiaci, dobre – 5 žiaci, dostačujúco – 2 žiaci.

      Mgr. Martina Gáborová, učiteľka tvorby absolventskej práce

       

     • Jún v škôlke

     • Teplejšie počasie nám privodil mesiac jún, a tak sme v našej škôlke tvorili na tému leto. Spoznávali sme nové kvety, ovocie, zeleninu, ktorá rastie v týchto mesiacoch. Keďže MDD býva 1. júna našim deťom sme pripravili prekvapenia na celý týždeň. Zavítal k nám klaun s bublinovou show, divadielko, kúzelník, navštívili sme Zveropark a záver patril skákaciemu hradu, maľovaniu na tvár a cukrovej vate. Ocko, to je naše zlato a práve tento deň deti oslávili spolu so svojím ockom u nás v škôlke. Ockovia sa na chvíľu vrátili do svojich detských čias, prišli sa s deťmi pohrať, kresliť, strihať, lepiť ai. V závere sme sa lúčili s našimi kamarátmi predškolákmi, ktorí od septembra už budú školákmi. Prajeme im veľa úspechov.

    • Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice
     • Výlet štvrtákov do Banskej Bystrice

     • 17. júna sme so štvrtákmi navštívili Stredoslovenské múzeum Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ. V Matejovom dome sme si prešli rôznymi historickými obdobiami – pravek, obdobie Slovanov, stredovek,... Pani sprievodkyňa deti postupne obliekala do kostýmov doby, o ktorej nám práve rozprávala. Deti si mohli pozrieť po stenách a vo vitrínach rôzne zbrane a predmety, ktoré používali naši predkovia. V Tihányiovskom kaštieli sme si prezreli exponáty zvierat z našej prírody. Pani sprievodkyňa nás prostredníctvom filmu „ponorila“ do pravekého mora, v ktorom kedysi vládli článkonožce - trilobity. Deti mali možnosť si svojho trilobita aj vymodelovať a odniesť domov. Popri tom nám sprievodkyňa ukázala mäsožravé rastliny, aj mnohonôžku, ktorú múzeum dostalo do daru. Jasné, že každá návšteva múzea končila veľkým nákupom suvenírov, dokonca v Matejovom dome si mohli deti veľkým kladivom vyraziť svoju mincu. Po absolvovaní návštev múzeí sme sa s deťmi prešli centrom mesta, zastavili sme sa ešte v pár obchodoch. Výletníci si pokúpili zmrzlinu, suveníry od výmyslu sveta a plní zážitkov a prázdnych peňaženiek sme nabrali autobusom smer DOMOV.

      Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka IV. A

     • Koncoročný výlet do zážitkového centra Atlantis Levice

     • Zážitok, zábava a vzdelávanie. Takto by sa dal zhrnúť koncoročný výlet žiakov 5.ročníka. Dňa 7.6.2022 sa žiaci vybrali do zážitkového centra Atlantis v Leviciach. Pod jednou strechou žiaci našli interaktívne programy od výmyslu sveta. Na chvíľku sa z nich stali kozmonauti a vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Aby zábava nemala konca, žiaci si mohli vyskúšať 9D simulátor, Atlantis Cinema a bublinový raj. Piataci zažili jedinečný deň a odchádzali s množstvom zážitkov:).

                                                                                                                Mgr. Jana Herková, triedna učiteľka V.A

    • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN
     • Výsledky súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Z našej školy sa 48 žiakov zúčastnilo súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Úlohy boli zamerané na rozvíjanie predstavivosti, vnímania, hľadania súvislostí v bežnom živote.

       

      Spomedzi všetkých zúčastnených boli 4 žiaci úspešní riešitelia:

      Matúš Tomáš, 1.B

      Júlia Majerčíková, 3. A

      Júlia Kapráliková, 4. A

      Lukáš Hafera, 5. A

       

      Úspešným riešiteľom blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.

      Mgr. Jaroslava Žabková

                                                                            

    • Ročníkové práce - II. stupeň
     • Ročníkové práce - II. stupeň

     • 26. máj bol v našej škole dňom, kedy žiaci v jednotlivých triedach prezentovali svoje ročníkové práce. Pripravovali si ich približne od októbra. Najskôr si každý vybral tému, potom sa rozhodol, ako ju spracuje. Na triednych kolách sme videli prezentácie na rôzne témy, plagáty, zaujímavé výrobky, makety, vypočuli sme si referáty, hru na hudobné nástroje,... V každej triede si potom žiaci s triednym učiteľom vybrali najlepšiu ročníkovú prácu, ktorú jej autor odprezentuje v celoškolskom kole. 

      Najlepšie triedne ročníkové práce:

      V. A - Ema M.

      VI. A - Jakub K., Adrián Z., Dávid Ď.

      VII. A - Tomáš S.

      VIII. A - Laura M.

       

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Oslavy Medzinárodného dňa detí sa v našej škole uskutočnili 3. 6. 2022. Pripravili sme ich v spolupráci s Obecným úradom v Župkove. Na deti a žiakov čakal bohatý program. Tí mladší si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, starší si zmerali sily v interaktívnej hre. Všetci mohli ochutnať cukrovú vatu či si nechať niečo namaľovať na tvár. Komu sa chcelo, mal možnosť s Miňom vyskúšať jumping. Okrem toho bolo pripravených 12 stanovíšť s rôznymi hrami, turnaje vo futbale, volejbale a vybíjanej. Počasie nám prialo a všetci sme si Deň detí naplno užili. 

    • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike
     • Okresné kolo jednotlivcov mladších žiačok a žiakov v atletike

     • Dňa 31. 5. 2022 sa na atletickej dráhe v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici uskutočnil atletický 4-boj mladších žiačok a žiakov. Súťažilo sa v 4 disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky, hod Nerf loptou, beh na 600 m /dievčatá/ a 1000 m /chlapci/. Našu školu reprezentovalo 7 žiačok a 7 žiakov 7. 6. a 5. ročníka.

      Najlepšie výsledky našich žiakov: 
      A. Barroso – 1. miesto v skoku do diaľky s rozbehom: 4,48 m
      M. Grega – 2. miesto v hode Nerf loptou: 48,40 m
      N. Hercegová – 2. miesto v hode Nerf loptou: 40,25 m.

      Všetkým zúčastneným ďakujem za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Peter Hlavačka

    • Vybíjaná mladších žiačok
     • Vybíjaná mladších žiačok

     • Dňa 21. 4. 2022 sa v Základnej škole Fr. Kráľa v Žarnovici konal turnaj vo vybíjanej. Okresného kola sa zúčastnilo 5 tímov. Hrací systém bol každý s každým tímom na dva polčasy po 7 minút. Reprezentovalo nás 12 žiačok zo 7., 6. a 5. ročníka. Náš tím dievčat vyhral jednoznačne všetky zápasy a postúpil do regionálneho kola, ktoré sa konalo 23. 5. 2022 v Žiari nad Hronom. Na regionálnom kole sme sa stretli s domácim tímom zo ZŠ Jilemnického a ZŠ P. Dobšinského B. Štiavnica. Obidva zápasy sme vyhrali a postúpili sme do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Poltári 30. 5. Do krajského kola postúpilo 5 najlepších škôl z kraja. Hral sa systém každý s každým. Po dvoch prehrách, jednej remíze a jednej výhre sme skončili na "zemiakovom" štvrtom mieste. Dievčatám chcem poďakovať za bojovnosť, aj keď sa nám nedarilo a úspešné reprezentovanie školy.

      Mgr. Peter Hlavačka