• Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • V utorok 17. 5. mali žiaci druhého stupňa teoretickú časť OŽZ. Rozdelili sme sa do skupín a plnili úlohy na stanovištiach. Opakovali a rozširovali sme si vedomosti aj zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany. V stredu sme absolvovali praktickú časť OŽZ. Vybrali sme sa do Horného Župkova. Naším cieľom bolo Koleso - župkovský prírodný amfiteáter. Tu sme si opekali, súťažili. Navštívil nás sokoliar, ktorý nám ukázal dravé vtáky a zaujímavo nám o nich rozprával. Videli sme aj ukážky výcviku dravcov. 

    • Po stopách peňazí
     • Po stopách peňazí

     • Žiaci 8. a  9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

      V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí.  Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

      Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

      Mgr. Jaroslava Žabková

    • Didaktické hry v Hrabičove
     • Didaktické hry v Hrabičove

     • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach  plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi,  ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didaktické hry ukončili krátkym zhodnotením, že sme prežili pestré, obohacujúce dopoludnie, počas ktorého sme nielen behali a kráčali, ale sa aj niečo nové dozvedeli.

      Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                      

    • Dejepis inak – 8.ročník
     • Dejepis inak – 8.ročník

     • Slovenskje národňje novini

      Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

      Okrem toho, že sme si takto zopakovali tému Slovenského národného hnutia,  mnohí z ôsmakov našli v sebe skrytý talent a možno o pár rokov budeme čítať ich novinové príspevky v novinách, časopisoch alebo na internete.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Deň bláznivých ponožiek
     • Deň bláznivých ponožiek

     • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
      Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

      Tešíme sa na ďalší veselý deň.

      Lilien Ludvigová, VI. A, člen Žiackeho parlamentu

    • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
     • Vynález, ktorý by nám uľahčil život

     • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote. 

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
     • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

     • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Eva Matejová

    • DEŇ NARCISOV 2022
     • DEŇ NARCISOV 2022

     • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky