• Máj v škôlke
    • Máj v škôlke

    •  Deti v tomto mesiaci spoznávali lúčne kvety, ktoré aj s chuťou zbierali. Vyskúšali uvariť z púpavy med, ktorý je veľmi účinný proti kašľu. Posadili si do vlastnej záhrady: hrášok, zemiaky, cibuľu, tekvicu a hokaido. Spoznávali hmyz,skúmali jeho vlastnosti. Na školskom dvore uvideli aj krásneho Roháča . Boli na vychádzke pri Kľakovskom potoku , kde spoznávali zvieratá žijúce vo vode a pri vode. Navštívili  jazierko, kde chovajú pstruhy a kapre. Keďže bol sviatok všetkých mamičiek, pripravili pre mamky krátky program v podobe básní, piesní, tančekov v materskej škole.

      

   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert

    • Dnes našu školu navštívil tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka s programom Prejav sa pohybom. Predviedol nám niekoľko choreografií v originálnych kostýmoch. S obdivom sme sledovali, čo dokáže so svojím telom. Okrem toho "rozpohyboval" aj niekoľkých odvážlivcov, ktorí sa naučili zaujímavé tanečné kroky v štýloch Break dance a Poppin. Dvaja dobrovoľníci si svoje tanečné schopnosti zmerali v battle. Všetci sa výborne zabávali a niektorí možno v sebe našli skrytý tanečný talent. Veď tanec je pohyb a pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu. 

   • Výlet za odmenu
    • Výlet za odmenu

    • V piatok 20. 5. 2022 boli na výlete tí žiaci našej školy, ktorí čistili v jarných mesiacoch prírodu od odpadu. Ten do nej nepatrí a nahádzali ho tam ľudia. Najprv navštívili firmu Zedko v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá recykláciou drahých kovov a elektroodpadu. Pán Ing. Milan Štefanka žiakom poukazoval priestory firmy a porozprával im o tom, aký odpad a akým spôsobom v ich firme spracovávajú. Povedal im, že najlepšie by bolo odpad neprodukovať a ak už odpad vytvárame, treba ho separovať. Potom nás pán Štefanka zaviedol na skládku odpadu v Banskej Bystrici, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé fakty ohľadom nakladania s rôznymi druhmi odpadov. Výlet by nebol výletom, keby si deti nemohli niečo nakúpiť. V nákupnom centre Európa vo Zvolene si nakúpili hlavne rôzne maškrty. Potom sme pokračovali do Kováčovej na termálne kúpalisko. Žiaci sa vybláznili v bazénoch a na tobogáne  a príjemne unavení sme sa vrátili domov.  Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Ing. Štefankovi za jeho čas strávený s nami, ako aj za to, že celý výlet žiakov finančne zasponzoroval. Je príjemným poznaním, že sú ľudia, ktorí dokážu aj osobným príkladom deti osloviť, aby rozmýšľali nad témou „odpad“ a, že ich vedia za ich činnosť aj atraktívnou formou oceniť. Všetci, ktorí sme sa výletu zúčastnili si prajeme, aby ľudí, ktorí si budú prírodu vážiť pribúdalo, a keď  to bude treba, budú ochotní priložiť ruku k dielu pri jej vyčistení.

   • Ochrana života a zdravia
    • Ochrana života a zdravia

    • V utorok 17. 5. mali žiaci druhého stupňa teoretickú časť OŽZ. Rozdelili sme sa do skupín a plnili úlohy na stanovištiach. Opakovali a rozširovali sme si vedomosti aj zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany. V stredu sme absolvovali praktickú časť OŽZ. Vybrali sme sa do Horného Župkova. Naším cieľom bolo Koleso - župkovský prírodný amfiteáter. Tu sme si opekali, súťažili. Navštívil nás sokoliar, ktorý nám ukázal dravé vtáky a zaujímavo nám o nich rozprával. Videli sme aj ukážky výcviku dravcov. 

     Mgr. Martina Gáborová

   • Po stopách peňazí
    • Po stopách peňazí

    • Žiaci 8. a  9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

     V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí.  Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

     Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

     Mgr. Jaroslava Žabková

   • Didaktické hry v Hrabičove
    • Didaktické hry v Hrabičove

    • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach  plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi,  ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didaktické hry ukončili krátkym zhodnotením, že sme prežili pestré, obohacujúce dopoludnie, počas ktorého sme nielen behali a kráčali, ale sa aj niečo nové dozvedeli.

     Mgr. Lenka Jančoková

                                                                                                                     

   • Dejepis inak – 8.ročník
    • Dejepis inak – 8.ročník

    • Slovenskje národňje novini

     Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

     Okrem toho, že sme si takto zopakovali tému Slovenského národného hnutia,  mnohí z ôsmakov našli v sebe skrytý talent a možno o pár rokov budeme čítať ich novinové príspevky v novinách, časopisoch alebo na internete.

      

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň bláznivých ponožiek
    • Deň bláznivých ponožiek

    • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
     Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

     Tešíme sa na ďalší veselý deň.

     Lilien Ludvigová, VI. A, člen Žiackeho parlamentu

   • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
    • Vynález, ktorý by nám uľahčil život

    • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote. 

     Mgr. Miroslava Plechlová

   • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

    • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

   • DEŇ NARCISOV 2022
    • DEŇ NARCISOV 2022

    • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky