• Nástup do školy po vianočných prázdninách
     • Nástup do školy po vianočných prázdninách

     • Vážení rodičia,

      dňa 10. januára 2022 nastupujú všetci žiaci do školy. Z uvedeného dôvodu mi dovoľte pripomenúť Vám pár dôležitých informácií:

      1. Deti od 3 - 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

      2. Žiaci základnej školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty, a to respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

      3. Žiaci základnej školy sa budú vzdelávať podľa rozvrhu platného od začiatku školského roka.

      4. Ak sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni, nezabudnite uhradiť stravné na január 2022.

      5. Zdvorilo Vás žiadam otestovať Vaše dieťa antigénovým testom (9. 1. 2022 alebo ráno 10. 1. 2022) a poslať Oznámenie o použití antigénového testu cez EduPage alebo, ak nemáte EduPage, vykonanie samotestovania nahlásiť triednemu učiteľovi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča vykonávať antigénové testovanie žiakov dvakrát do týždňa - vždy je potrebné poslať aj oznámenie o použití antigénového testu.

      6. Na základe dát z MŠVVaŠ SR naša škola plní použitie antigénových testov na 17%. Pokiaľ neprekročíme 50% použitia už Vám odovzdaných antigénových testov, nemôžeme sa uchádzať o ďalšie.

      7. Dávam Vám do pozornosti povinnosť poslať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Vášho dieťaťa cez EduPage alebo iným spôsobom, ktorý už máte zaužívaný s triednym učiteľom. Bez neho žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

      8. V prípade doplňujúcich otázok ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Milí žiaci,

      okrem učebníc, zošitov, písacích potrieb, desiaty, úborov, rúšok a iných dôležitých vecí, si do školy prineste aj dobrú náladu a najmä chuť do učenia. Využite ešte týchto pár dní na oddych a v pondelok 10. januára 2022 sa uvidíme. Tešíme sa na Vás. :-)

      Mgr. Iveta Tomášová, rš