• Deň digitálnej gramotnosti
    • Deň digitálnej gramotnosti

    • V pondelok 29. 11. sme tradičné vyučovanie vymenili za tematický deň. Cieľom bolo rozvíjať u našich žiakov digitálnu gramotnosť. Pripravených bolo množstvo aktivít (Napíš spolužiakovi sms; Čo sa stane s mojou fotografiou na internete; Ja som skvelá/skvelý; Čo deti vidia, to deti opakujú; Od koho som sa to naučil/a; Čo by sa dalo spraviť?; Dokonči príbeh), z ktorých si triedni učitelia zostavili program pre svoju triedu. Počas dňa si žiaci vyskúšali, ako sa môže cítiť niekto, komu príde zosmiešňujúca či urážajúca sms alebo niekto, komu iní zmenia, zničia obrázok. Hľadali v sebe svoju jedinečnosť, niečo pekné a cenné. Rozmýšľali, od koho sa učia, napr. dodržať slovo, nadávať, objavovať neznáme, pomáhať, kričať a pod. Mali si predstaviť, že v ich triede sa objavilo kyberšikanovanie, formou brainstormingu navrhovali riešenie alebo pomoc pre obeť, ale aj to, čo by bolo  potrebné urobiť s agresorom. 

     Okrem toho sme si k niektorým aktivitám pozreli filmy z www.kybersikanovanie.sk a www.ovce.sk

    • Školské kolo Anglickej olympiády

    • V piatok 19.11.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Anglickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov v dvoch kategóriách.

     Výsledky

     kategória 1A (4. - 7.ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, V. A
     2. miesto - Katarína Šurianska, VII.A
     3. miesto - Ronald Repiský, VII.A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu: Michaela Káčerová, VII.A , Šimon Debnár, V.A , Lukáš Hafera, V.A.

     kategória 1B (8. - 9.ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Sebastián Kučera, VIII.A
     2. miesto - Frederika Oslancová, VIII.A
     3. miesto - Matúš Martinec, IX.A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1B bez postupu: Lea Valigurská, IX.A , Katarína Gáborová, IX.A , Pavel Kamody, IX.A , Laura Mišková, VIII.A.

     Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

     Mgr. Jana Herková, uč. AJ

      

   • Školské kolo geografickej olympiády
    • Školské kolo geografickej olympiády

    • V stredu 24. 11. sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v troch kategóriách. 

     Výsledky

     kategória G (4. - 5. ročník): žiaden úspešný riešiteľ

     kategória F (6. - 7. ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Ronald Repiský, VII. A

     2. miesto a postup do okresného kola - Ema Adamíková, VI. A

     kategória E (8. - 9. ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Katarína Gáborová, IX. A

     2. miesto a postup do okresného kola - Frederika Oslancová, VIII. A

     3. miesto a postup do okresného kola - Martin Adamík, IX. A

     Poradie ďalších úspešných riešiteľov bez postupu: Matúš Martinec, IX. A; Lea Barborová, IX. A; Pavel Kamody, IX. A; Lea Valigurská, IX. A; Lukáš Miškov, VIII. A     

     Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!                         

   • Okresné kolo Technickej olympiády
    • Okresné kolo Technickej olympiády

    • Ďalšie úspechy získali naši žiaci v okresnom kole Technickej olympiády. V kategórii B sa na 2. mieste umiestnila Lilien Ludvigová zo VI. A. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnili Roman Hock a Martin Adamík z IX. A. Chlapci nás budú reprezentovať v krajskom kole. 

     Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!  

   • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
    • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

    • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky 262/2021 zo dňa 24. 11. 2021 platnej od 25. 11. 2021 majú žiaci základnej školy opäť povinnosť mať v škole prekryté horné dýchacie cesty (respirátor, rúško, šatka). 

     Vyhláška

   • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní
    • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Prajem vám pevné zdravie a verím, že toto ťažké obdobie spoločne zvládneme v pohode.:-)

     Tomášová, rš

   • Súťaž iBobor
    • Súťaž iBobor

    • V týždni od 8. 11 do 12. 11. 2021 prebiehala aj v našej škole informatická súťaž iBobor. Súťaže sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 46 žiakov. 

     Úspešní riešitelia:

     1. kategória Drobec - Aleš Rajnoha, II. A

     2. kategória Bobrík - Samuel Debnár, IV. A; Simona Repiská, V. A; Lukáš Kopernický, V. A

     3. kategória Benjamín - Ronald Repiský, VIII. A

     4. kategória Kadet - Frederika Oslancová, VIII. A; Martin Adamík, IX. A; Lea Valigurská, IX. A

      

     Najúspešnejšia žiačka našej školy je Frederika Oslancová, ktorá sa umiestnila na 1. - 46. mieste, získala plný počet bodov a percentil 99,73. Blahoželáme!

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   • Učíme sa v teréne
    • Učíme sa v teréne

    • 4. 11. 2021 sme so žiakmi 6. A navštívili Novú Baňu. Ako prvé sme chceli vidieť Pohronské múzeum, v ktorom nás previedli históriou Novej Bane. Okrem toho je v múzeu momentálne výstava stavebníc Merkur, ktorá nás zaujala – kolotoče, vlaky, autá, mechanické stroje z tejto kovovej stavebnice boli naozaj originálne. Na konci pobytu v múzeu nám ukázali výstavu artefaktov z obdobia paleolitu až po stredovek. Videli sme nástroje, nádoby, zbrane, o ktorých sme sa učili na hodinách dejepisu.

     Po návšteve múzea sme sa išli prejsť po náučných chodníkoch v Novej Bani, povenovali sme sa biológii a sledovali lesnú záhradu. Na Zvoničke sme sa občerstvili, oddýchli si a po ďalšom chodníku sme sa vybrali späť k autobusu.

     Exkurzia sa nám páčila, naučili sme sa a zažili nové veci, už sa tešíme na ďalšiu.

      

     Žiaci 6. A, Mgr. Plechlová

   • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
    • Súťaž o najkrajšiu tekvičku

    • V mesiaci október vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najkrajšiu tekvičku. Zapojili sa žiaci od 1. až po 9. ročník. Tekvičky boli veľmi nápadité, originálne a bolo ich naozaj veľa. Preto aj rozhodovanie bolo naozaj náročné. Nakoniec sa členovia Žiackeho parlamentu zhodli, že vyberú 3 najkrajšie tekvičky, ktoré boli odmenené sladkou a vecnou cenou.

     Ocenení žiaci:

     Dominika Maslenová z 1. B za leviu tekvicu,

     Samko Debnár zo 4. A za sovičku,

     Lea Valigurská z IX. A za krásnu labuť.

      

     Všetci ostatní, ktorí sa zapojili, dostali tiež sladkú odmenu.   

      

     Žiacky parlament