• Školské kolo OSJL
    • Školské kolo OSJL

    • V piatok 15. októbra sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Táto súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Tentokrát si svoje vedomosti a zručnosti zmeralo 5 žiakov. Súťaž mala dve časti - písomnú (online test, transformácia textu) a ústnu (prednes prejavu). Po napísaní testu žiaci tvorili rozprávanie, inšpiráciou im bola báseň od Jána Smreka Babička. V ďalšej časti si pripravili a predniesli príhovor adresovaný spolužiakom pri príležitosti tematického vyučovania venovaného Dňu starých rodičov. 

     Výsledky: 

     1. miesto - Katarína Gáborová, 46 bodov, úspešná riešiteľka, postup do okresného kola

     2. miesto - Lea Valigurská, 40 bodov, úspešná riešiteľka

     3. miesto - Frederika Oslancová, 35 bodov

     4. miesto - Lea Barborová, 32 bodov

     5. miesto - Martin Adamík, 26 bodov

     Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme.

   • Október v škôlke
    • Október v škôlke

    • Lístok lístku hovorí, prišla jeseň do hory...

     Tento mesiac je mesiacom úcty k starším. Naši malí škôlkari pripravovali pre svojich starých rodičov malé prekvapenie v podobe darčeka, či krátkeho videa pre potešenie. V malom lesíku za škôlkou spoznávali stromy a kríky, nazbierali si prírodniny a z nich tvorili rôzne obrázky. Oboznamovali sa s niektorými druhmi ovocia a zeleniny. Nie iba na obrázkoch, ale počas ochutnávky spoznávali aj ich rôznorodé chute. Deti si samy pripravili pečené zemiaky s masielkom, ochutnali hrozno, jablká, pomaranče, kivi, maliny a iné. Keďže v tomto mesiaci máme aj Deň jablka, tak sme od rána tvorili jablká z papiera, piekli koláčik, ktorý sme s chuťou aj zjedli; na školskom dvore sme z listov vytvárali veľké jablko. Tento deň bol veselý, plný radosti a ochutnávania jablkových dobrôt. Celý mesiac v škôlke prebiehala súťaž o najkrajšiu tekvicu. Keďže všetky výrobky boli krásne, odmenení boli všetci. V tomto mesiaci deti tvorili na tému JESEŇ, aby naša materská škola bola pekne jesenne vyzdobená

      

      

   • Deň jablka v 1. B
    • Deň jablka v 1. B

    • Prváci mali v piatok 22.10. netypický deň. Integrovaným tematickým vyučovaním sme si pripomenuli Deň jablka. Čítali sme rozprávku o Drobčekovi a jablkách, vyrábali jablkovú knižku, vymaľovávali jabĺčka, ktoré následne lepili na plagát. Zaspievali si pesničky Červené jabĺčko a Bolo raz jabĺčko krásne. Nakrájali si jabĺčka na sušenie, aby ochutnali jablkové chipsy, no a napokon sme sa naučili postup ako pripraviť jablkovú výživu, ktorú sme napokon uvarili a aj zjedli.

   • Zaujímavé aktivity v októbri
    • Zaujímavé aktivity v októbri

    • 1. Žiaci siedmeho ročníka v rámci hodiny chémie navštívili Zberný dvor v Žarnovici, kde sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie o triedení odpadu.

     2. Žiaci deviateho ročníka spoznávali prírodné krásy nášho okolia, vybrali sa na Kerling v katastri obce Hodruša Hámre.

     3. Žiaci druhého stupňa si zahrali medzitriedny turnaj vo futbale. Blahoželáme víťazom, žiakom ôsmeho ročníka.

     4. Nadšenci pobytu v prírode absolvovali turistiku na Biely vrch v Župkove.

     5. Na hodinách chémie si žiaci vyrobili sviečky z mandarínky. Presvedčili sme sa, že pokus sa nie vždy vydarí. O to viac sme sa tešili, keď nám takáto sviečka aj horela.

   • Šarkaniáda
    • Šarkaniáda

    • V pekný jesenný utorok sa zaplnilo ihrisko vysmiatymi deťmi, ktoré naháňali vietor svojimi šarkanmi. Alebo to bolo opačne? Vietor naháňal šarkany? Aj také chvíle boli. Keď si štvrtáci a pár tretiačok zalietali, išli sa osviežiť čajom. Aby si šarkany trocha oddýchli, lebo niektoré sa už začali trhať, tak si deti zasúťažili. V prvej súťaži bolo treba ukradnúť šarkaní chvost a v druhej naviazať zo špagátu čo najdlhší šarkaní chvost. Viazači  si vyskúšali šikovnosť svojich prstov a behači otestovali  rýchle nohy. 

     Po súťažiach boli deti odmenené šarkaním koláčikom a drobnou sladkosťou. S "oddýchnutými" šarkanmi mohli ďalej pokračovať v lietaní po ihrisku.

     Sme radi, že počasie sa udržalo a deti boli spokojné a "vylietané".

     Lenka Jančoková

   • Európsky deň jazykov – netradičné vyučovanie
    • Európsky deň jazykov – netradičné vyučovanie

    • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

     Aj my sme si v našej škole pripomenuli tento deň, a to formou blokového vyučovania. Celý deň sa žiaci druhého stupňa vzdelávali v krátkych blokoch, ktoré boli zamerané práve na európske krajiny, ich zvyky, kultúru, no najmä na jazyky.

     Žiaci sa zoznamovali so základnými slovami „ahoj“, „prosím“, „ďakujem“ v 10 európskych jazykoch, vytvorili si strom jazykov, napísali pohľadnicu svojmu zahraničnému kamarátovi v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Okrem jazykových zručností sme rozvíjali aj finančnú  a matematickú gramotnosť, a to vytvorením plánu a rozpočtu na letnú dovolenku. Žiaci si zahrali športové pexeso, zoznámili sa s hymnami európskych krajín, kultúrnymi a prírodnými pamiatkami a zopakovali európske vlajky.   

     Veríme, že si žiaci odniesli čo najviac nových vedomostí a tešíme sa na ďalší ročník. 

   • Žiaci v triedach nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty
    • Žiaci v triedach nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     dňa 4. 10. 2021 nadobúda účinnosť Vyhláška č. 250 Úradu verejného zdravotníctva SR, v ktorej sa píše, okrem iného, že žiaci počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej triede nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Ak niektorý žiak zváži, že naďalej chce mať prekryté horné dýchacie cesty, nevylučuje sa to s platnou vyhláškou. 

     Keď budú žiaci vychádzať z triedy, napr. na WC, pri presune do inej miestnosti školy, do telocvične alebo do školskej jedálne, naďalej platí, že musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • September v škôlke
    • September v škôlke

    •  

     Vitaj v škôlke, malý drobček, spoznaj náš čarovný domček. Tu sa deti cez deň hrajú, učia, cvičia, počítajú...

     Začal sa školský rok a do našej materskej školy nastúpili noví kamaráti. V očkách sa zračil strach, aj slzičky vyšli, no pomaly si zvykajú na nové prostredie, pani učiteľky, kamarátov. Na školskom dvore sme spolu zozbierali z našej bylinkovej záhrady trošku mäty a šalvie na zimné obdobie. Dozreli nám černice, ktoré deti obrali a s chuťou zjedli. V závere mesiaca si mohli priniesť do materskej školy svoju najobľúbenejšiu hračku, ktorú predstavili svojim kamarátom.   

     Tešíme sa už teraz na ďalší mesiac.