• Obnovenie vyučovania
    • Obnovenie vyučovania

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom žiakom 3., 5., 7., 8. a 9. ročníka končí nariadená karanténa dňa 1. 10. 2021.

     Rozhodnutie_RUVZ_pre_7._a_8._rocnik.pdf

     Rozhodnutie_RUVZ_pre_3.__5._a_9._rocnik.pdf

     Žiaci daných ročníkov, ktorí nemajú COVID-19 ani príznaky ochorenia, pokračujú prezenčne vo vzdelávaní od pondelka, t. j. 4. 10. 2021, podľa riadneho rozvrhu. Žiaci, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-1,9 sa doma liečia do termínu, ktorý im určil ich všeobecný lekár pre deti a dorast. Do školy prídu až po vyliečení.

     Vážení rodičia,

     vzhľadom na to, že žiaci boli doma viac ako 3 dni, musia v pondelok 4. 10. 2021 priniesť do školy Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie môžete naďalej posielať aj cez EduPage. Ak počas víkendu zrealizujete deťom samotestovanie antigénovým testom, žiadam vás informovať školu o vykonaní testu. Pozitivitu dieťaťa nahlásiť škole, vášmu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast a RÚVZ v Žiari nad Hronom. Pozitívne dieťa na koronavírus do školy neposielajte.

     Vedúcej školskej jedálne bude hromadne nahlásený príchod žiakov do školy od 4. 10. 2021. Ak vaše stravujúce sa dieťa do školy nepríde, je potrebné ho odhlásiť z obedov.

     Dňa 1. 10. 2021 spustíme cez EduPage prieskum záujmu rodičov o ďalšie antigénové testy na samotestovanie svojich detí.


     Ďakujem za porozumenie.                                                                Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Koronavírus aj v našej škole
    • Koronavírus aj v našej škole

    • Vážení rodičia, vzhľadom na to, že nám niektorí rodičia oznamujú pozitivitu na koronavírus u svojich detí, dovoľte mi informovať vás o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu v našej škole.

     V prvom rade vás chcem poprosiť o lojalitu a pochopenie našich opatrení a rozhodnutí, hoci som si vedomá, že podľa Ústavy SR má vaše dieťa právo na vzdelávanie. Rozhodnutie okresného súdu SR hovorí, že ak sa stretne právo na vzdelanie a právo na život a zdravie, nemožno uprednostniť právo jednotlivca nad právom ostatných žiakov (pozri spis. zn. 63C/41/2021). Právo na vzdelávanie vašim deťom neberieme, lebo vzdelávanie bude pokračovať, len sa mení forma vzdelávania žiakov - z prezenčnej výučby prechádzame na dištančnú výučbu. 

     Dovoľte mi informovať vás o prijatých opatreniach:

     1. Žiaci 1. - 4. ročníka a 6. ročníka pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Ak by sa situácia zmenila, budem vás informovať o prijatých opatreniach.

     2. Žiaci ročníkov 5. A, 7. A, 8. A a 9. A idú do karantény na 10 dní odkedy rodičia vykonali antigénový test s pozitívnym výsledkom. Triedy môžu mať karanténu rôzne. Rodičov dotknutých tried som už informovala.

     3. Ak je vaše dieťa vyššie uvedených ročníkov zaočkované alebo prekonalo COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, môžete si uplatniť Výnimku z karantény (tlačivo sa nachádza na EduPage), môžete ho poslať cez EduPage alebo ho vytlačíte, vyplníte a podpíšete a vaše dieťa ho prinesie v pondelok (27. 9. 2021) ráno do školy.

     4. Ak je vaše dieťa zaočkované alebo prekonalo COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, a nechcete ho dať do školy na prezenčé vzdelávanie, máte na to právo, vaše dieťa sa bude vzdelávať dištančne.

     5. Ak sa koronavírus objavil vo vašej rodine, všetky vaše deti zostáva doma v karanténe. Nezabudnite to, prosím, oznámiť triednym učiteľom. 

     6. Ak je vaše dieťa v karanténe pre výskyt koronavírusu spolužiakov v jeho triede, ale vaše druhé dieťa v inej triede je negatívne, ide toto druhé dieťa do školy (kontakt kontaktu). Napr. máte siedmaka bez príznakov, ktorý ide do karantény kvôli pozitívnemu spolužiakovi/pozitívnej spolužiačke. Máte však aj tretiačku, ktorá nemá žiadne príznaky, tak ona ide do školy.

     7. V pondelok sa žiaci, ktorí zostávajú doma v karanténe, budú učiť podľa platného rozvrhu. Počas pondelka vás budeme informovať, či rozvrh zostáva aj od utorka, alebo ho upravíme v závislosti od toho, koľko žiakov príde do školy, lebo si uplatnili Výniku z karantény. Dnes, v nedeľu, sa to ešte nedá rozhodnúť, lebo nemáme informácie od všetkých rodičov.

     8. Dávam vám do pozornosti odhlásenie svojich detí v karanténe z obedov, aby ste zbytočne neplatili za neodobratý a neodhlásený obed. 

     9. Prosím vás, aby vaše deti dodržiavali karanténu a minimalizovali stretávanie sa s inými ľuďmi, so žiakmi.

     10. Ak má vaše dieťa nejaké príznaky, vykonajte mu, prosím,  antigénový test (ak ešte máte) a informujte nás o vykonaní testu cez EduPage. Pozitívny výsledok nahláste triednej učiteľke /triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy.

     11. Prosím vás o sledovanie EduPage, emailov, budeme vám podávať aktuálne informácie.

     Milí rodičia, verím, že sa koronavírus v našej škole nerozšíri a že sa vaše deti budú môcť opäť prezenčne vzdelávať. Buďme naďalej zodpovední. S pozdravom Iveta Tomášová, rš.

   • Zbieranie odpadu
    • Zbieranie odpadu

    • V stredu 22.9.2021 sa traja ôsmaci po skončení vyučovania rozhodli, že budú o environmentálnej výchove nielen rozprávať, ale aj tak konať. Filip Žiak, Nikolas Beťko a Lukáš Miškov sa rozhodli, že vyzbierajú odpad popri ceste od COOP Jednoty v Župkove až po Brod v Horných Hámroch. Smutné je, že pri ceste naspäť museli zbierať odpad, ktorý tam práve v tom čase niekto odhodil. Vyzývame aj ostatných, aby spojili príjemné s užitočným, spojili pobyt v prírode s vyzbieraním toho, čo tam nepatrí. Možno vás bude pri tom niekto taký, kto ten odpad zahodil vidieť, a začne sa hanbiť sám pred sebou a viackrát tak už neurobí.

   • Čo sme od začiatku školského roku už stihli
    • Čo sme od začiatku školského roku už stihli

    • 1. Beseda s pracovníčkou PZ SR zo Žiaru nad  Hronom npor. JUDr. Annou Holečkovou – 5. a 6. ročník, téma  „Dopravná výchova“

     2. Beseda s pracovníčkou RÚVZ zo Žiaru nad Hronom p. Miroslavou Malatincovou – 5. a 6. ročník, téma „Zdravá výživa“

     3. Darovanie krvi – krv prišlo darovať 18 darcov. Patrí im naše veľké ĎAKUJEME. Pár slov pre tých, ktorí s darovaním stále váhajú: Nebojte sa toho. Nie je to nič hrozné. Sedíte si v kresle a rozprávate sa s príjemnou sestričkou, ktorá je tam počas odberu iba pre vás.

     4. Športové dopoludnie – cezpoľný beh, streľba na kôš, streľba na bránu, skok z miesta a hod plnou loptou. Diplomy za cezpoľný beh dostali najlepší chlapec a najlepšie dievča z triedy. Celkovými víťazmi sa stali Sebastián Matejov a Lucia Jonášová, žiaci 8. A triedy.  Gratulujeme každému, ktorý sa behu zúčastnil a možno prekonal sám seba.

     Naše poďakovanie patrí p. riaditeľke, ktorá sa nebála poskytnúť k darovaniu krvi priestory našej školy; pani kuchárkam a pani upratovačkám, ktoré pripravili pre darcov pohostenie a zabezpečili  hygienicky bezpečné prostredie.

      

                                                                                         pedagógovia a inkluzívny tím ZŠ s MŠ Župkov

   • Samotestovanie žiakov antigénovými testami
    • Samotestovanie žiakov antigénovými testami

    • Milí rodičia, 

     s prosbou sa obraciam na  tých rodičov, ktorí prejavili záujem o samotestovanie svojich detí a do 17. 9. 2021 (piatok) prevezmú od triednych učiteľov balíček s 10 ks antigénových testov na domáce testovanie. S cieľom predísť výskytu, prípadne šíreniu koronavírusu v našej škole, ktorý by bol dôvodom na zatvorenie triedy, viacerých tried alebo celej školy a z dôvodu ochrany žiakov a zamestnancov školy, vás zdvorilo žiadam, aby ste prvé testovanie svojich detí vykonali v nedeľu 19. 9. 2021 alebo v pondelok ráno 20. 9. 2021. V prípade, že vaše dieťa bude pozitívne na koronavírus, oznámte túto skutočnosť riaditeľke školy na telefónnom čísle 0911 230 560 a kontaktujte svojho lekára pre deti a dorast a RÚVZ v Žiari nad Hronom. Ak výsledok bude negatívny, informáciu nemusíte oznamovať. Ďalších 9 testov môžete použiť v prípade, že vaše dieťa bude mať príznaky ochorenia COVID-19. V prípade nejasností ma môžete kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

     Ďakujem za pochopenie. Buďte zdraví.                                                                              

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Platba za stravu na mesiac október 2021
    • Platba za stravu na mesiac október 2021

    • Vážení rodičia žiakov základnej školy/stravníkov,

     oznamujeme vám, že meníme termín platieb za stravu. Stravné na mesiac október 2021 je nutné uhradiť od 15. 9. 2021 – 20. 9. 2021:

     a) bankovým prevodom - ak ste klientom VÚB, tak sa platba pripíše na náš účet za pár minút, z inej banky treba počítať s oneskorením 1 deň

     b) online platbou VIAMO (iba VÚB a Tatra banka) - platba je pripísaná ihneď do modulu Platby

     b) osobne u vedúcej ŠJ (platí pre tých, ktorí nemajú internetbanking) - platba je pripísaná po pridaní platby vedúcou ŠJ do modulu Platby, čiže prakticky ihneď

     Dátum od 15. do 20. kalendárneho dňa je záväzný pre všetky budúce úhrady.

     Vysvetlenie:

     Ak sa napríklad rozhodnete pre platbu bankovým prevodom a uhradíte platbu ráno, tak nám xml výpis, ktorý potrebujeme nahrať do modulu Platby príde až nasledujúcu noc, čiže dieťa bude v daný deň bez stravy (toto platí pre VÚB). Ak máte inú banku, môže nastať aj situácia, že dieťa bude bez stravy až 2 dni!

     Ak sa rozhodnete využívať VIAMO, platba sa automaticky napáruje do modulu Platby a nemusíme čakať na žiadne výpisy z banky. Kredit sa dieťaťu pripíše ihneď a budete to v module Platby na Edupage vidieť. V tomto prípade si stiahnite do mobilného telefónu aplikáciu VIAMO vašej banky, zaregistrujte sa, pridajte bankový účet a aktivujte si VIAMO účet.

     Návod, ako zistíte výšku platby za stravu:

     Výšku stravného, číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol stravníka nájdete v záložke Platby - Moje platby na EduPage. V záložke - Moje platby - sa vám otvorí predpis na jednotlivé mesiace. Je potrebné kliknúť do štvorčeka príslušného mesiaca, za ktorý máte zrealizovať úhradu. Pod predpisom sa vám v zelenom okienku ukáže aktuálna suma, ktorú v daný deň treba uhradiť. Nasledujúci deň už suma nemusí byť rovnaká za predpokladu, ak sa stravník odhlásil z obeda - bude mať preplatok a platiť bude menej.

     Dôležité upozornenia pre platbu bankovým prevodom:

     1. Posielajte vždy presnú sumu akú máte zobrazenú v module Platby

     2. Nezabudnite vyplniť variabilný symbol

     3. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizujete, poprípade aj mesiac, za ktorý uhrádzate stravné, napríklad: Katarína Malá, 10/2021

     4. Odporúčame posielať platby pre každé dieťa zvlášť, pretože pri platbe za viacero detí sa nepriradí správne variabilný symbol

     5. Ak sa rozhodnete poslať peniaze za viacero detí, spočítajte si spolu presnú sumu za všetky deti a do poznámky napíšte: Janko a Ferko Novákovci, 10/2021 alebo Janko Novák, 10/2021 + Janka Nováková, 10/2021, variabilný symbol buď neuvádzajte vôbec alebo ich napíšte v tvare: 0001 + 0002 alebo 0001, 0002

      

     Rodičia, ktorí  nemajú možnosť uhrádzať stravu bankovým prevodom, môžu v tom istom termíne, čiže od 15. – 20. kalendárneho dňa, prísť v pracovných dňoch osobne uhradiť stravu do školskej jedálne v čase od 8.00 – 16.00 hod.

     Zvolená forma úhrady za stravné počas školského roka 2021/2022 je záväzná.

     Termín úhrady za stravu sa mení z dôvodu ďalšieho spracovania finančných prostriedkov.

     Žiadame vás o dodržanie termínu platby.

     V prípade otázok a nejasností ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

     Za porozumenie ďakujeme.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Školský rok 2021/2022 sa začal
    • Školský rok 2021/2022 sa začal

    • Otvorenie školského roka 2021/2022 sa konalo 2. septembra 2021. Na začiatku sme si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého rodáka z obce Ostrý Grúň, čestného občana obce Župkov a dlhoročného predsedu Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Miroslava Bielika, ktorý nás po krátkej a ťažkej chorobe opustil dňa 22. júla vo veku 72 rokov.

     Hlavný príhovor mala riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová, ktorá privítala nielen nových prváčikov, ale aj všetkých ostatných žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a tradične aj starostov obcí kľakovskej doliny, ktorí prišli podporiť žiakov našej školy.

     Všetkým žiakom našej školy prajeme v novom školskom roku veľa úspechov, výborný prospech, úspešné reprezentovanie našej školy a hlavne pevné zdravie, aby sme čo najväčšiu časť roka strávili v školských triedach a laviciach.