• Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi podať vám dôležité informácie:

      1. Otvorenie nového školského roka sa uskutoční 2. 9. 2021 o 8.00 hod. pred budovou školy.

      2. Žiaci 2. – 9. ročníka si 2. 9. 2021 nemusia priniesť školskú tašku, po príhovore a krátkych pokynoch od triednych učiteľov, pôjdu domov.

      3. Všetci žiaci 1. – 9. ročníka musia 2. 9. 2021 priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vyplnené a podpísané zákonnými zástupcami – odovzdajú ho svojim triednym učiteľom. Ak využívate EduPage, môžete ho poslať aj elektronicky.

      4. Odbor školstva  OÚ v Banskej Bystrici nemá dostatok antigénových testov na samotestovanie žiakov (v našej škole prejavilo záujem o testy 167 žiakov). To však neznamená, že žiaci nemôžu prísť 2. 9. 2021 do školy. Keď testy budú k dispozícii, budem vás informovať o ich prevzatí v škole a až potom budete svoje deti testovať v domácom prostredí vždy v pondelok a štvrtok.

      5. Budúci prváčikovia pôjdu po slávnostnom príhovore do svojich tried so svojimi rodičmi.

      6. Hygienické a epidemiologické opatrenia sú stále v platnosti, to znamená, že žiaci, rodičia, zamestnanci školy prichádzajú 2. 9. 2021 s prekrytými hornými dýchacím cestami, a to rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou.

      Ďakujem za pochopenie. V prípade otázok ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      S úctou

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Platba za stravu na september 2021
     • Platba za stravu na september 2021

     • Platbu za stravu na september môžete prísť uhradiť od 25. 8. 2021 - 27. 8. 2021 od 8:00 - 18:00 hod. do ŠJ pri dodržiavaní hygienických a epidemiologických požiadaviek (rúško, odstup).

      Ďakujem

      vedúca ŠJ