• Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?
    • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?

    • Milí rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

     3. júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1. 8. 2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jej presné znenie si môžete prečítať v znení zákona, tu sa Vám to pokúsim zrozumiteľnejšie vysvetliť.

     Dôležité ale je, že sa musíte Vy – zákonní zástupcovia – k danej problematike vyjadriť do 5. augusta 2021, keďže zriaďovateľ školy musí do 10. augusta 2021 vyjadrenia všetkých zákonných zástupcov spracovať.

     Zmena, ktorú novela prináša, sa týka tzv. „obedov zadarmo“. Podľa nových pravidiel sa zákonný zástupca môže rozhodnúť, či

     • si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa (toto môže len za predpokladu, že si môže uplatniť aj „základný daňový bonus“)
     • bude poberať dotáciu na stravu pre svoje dieťa
      • tá je vo výške 1,30 €/deň
      • pri 20-dňovom mesiaci (20 pracovných dní) je „zisk“ 26 € mesačne

     Zvýšený daňový bonus si môžete uplatniť len na dieťa, ktoré už má aspoň 6 rokov a ešte nemá 15 rokov (a je predškolákom v materskej škole alebo žiakom základnej školy).

      

     A čo treba teraz urobiť?

     Vzhľadom na vyššie uvedené sumy pristúpime k danej problematike nasledovne:

     • Vaše dieťa bude chodiť na obedy
      • neuplatníte si zvýšený daňový bonus
      • vytlačíte, vypíšete, podpíšete a do 5. 8. 2021 doručíte poštou na adresu školy (ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov) čestné vyhlásenie (ak má dieťa jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije v jednej domácnosti, tak Cestne_vyhlasenie_jedneho_ZZ.docx, ak dvoch, tak Cestne_vyhlasenie_dvoch_ZZ.docx o tom, že si zvýšený daňový bonus neuplatňujete (vyžaduje to zákon)
      • nemusíte nás o tom informovať mailom, stačí doručiť čestné vyhlásenie
      • čestné vyhlásenie môžete doručiť aj osobne, a to 5. 8. 2021 v čase medzi 8,00 – 15,00 hod. (prosíme, ak nemôžete v uvedenom termíne, pošlite vyhlásenie poštou)
     • Vaše dieťa nebude chodiť na obedy
      • uplatníte si zvýšený daňový bonus (cez svojho zamestnávateľa)

     Nárok na príspevok na obedy máte aj v prípade, ak Vaše dieťa žije v domácnosti,

     • ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
     • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

     Ak patríte do jednej z týchto skupín, prosíme Vás, aby ste nám o tom do 28. 7. 2021 (vrátane) doručili potvrdenie (v takom prípade totiž máte nárok aj na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa – teda na školské potreby).

     Prosíme Vás o čo najrýchlejšiu reakciu, ak Vaše dieťa bude chodiť na obedy, nenechávajte si doručenie čestného vyhlásenia na poslednú chvíľu, pošlite ho ešte dnes.

     Ďakujeme za spoluprácu!                                                                

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

    • Školský rok 2020/2021 je už minulosťou. Rozlúčili sme sa s ním v stredu, 30. júna 2021 pred našou župkovskou školou. Slávnostného ukončenia sa zúčstinili aj starostovia obcí kľakovskej doliny a mnohí rodičia. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová predniesla slávnostný príhovor, v ktorom sa poďakovala všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamesntancom školy, žiakom, starostom, rodičom a zriadovateľovi školy - obci Župkov, zastúpenej starostom Ing. Jánom Tomášom. Šikovnejší a snaživejší žiaci si domov odniesli knihu od rodičovského združenia, spoločenskú hru alebo finančnú odmenu. Tradične sa s nami rozlúčili naši deviataci so svojím programom. Na záver sme si zaspievali hymnu našej školy.

     Všetkým prajeme príjemné a slnečné letné prázdniny. Oddýchnite si a v septembri sa vidíme opäť.

   • Koniec školského roka v V. A
    • Koniec školského roka v V. A

    • Koniec školského roka sme zavŕšili výletmi do Atlantis centra v Leviciach a do prírody v našej obci.

     V zábavnom centre sa žiaci oboznámili s vynálezmi 21. storočia, vyskúšali si hoverboard, merač sily zvuku, elektrometer a najväčší zážitok mali z 9D simulátora. Vybláznili sa v bublinkovej a logickej miestnosti a odniesli si kopec zážitkov.

     Posledné dni sme strávili v naše škole a obci, vyšli sme si na prechádzku do prírody a zahrali sa.

     Po odovzdaní vysvedčení sa žiaci rozutekali na prázdniny a mne už neostáva nič iné, len im popriať krásne leto plné zážitkov.

     Mgr. Miroslava Plechlová 

   • Rozlúčka predškolákov
    • Rozlúčka predškolákov

    • Dňa 22. júna 2021 sa v MŠ Župkov uskutočnila rozlúčka predškolákov. Všetkým deťom prajeme veľa úspechov pri vzdelávaní v základnej škole.

   • Jún v škôlke
    • Jún v škôlke

    • V tomto mesiaca sa deti učili spoznávať ročné obdobie leto. Tvorili z rôzneho odpadového materiálu letné ovocie. Pre lepšie spoznávanie sme si spravili aj malú ochutnávku melóna či jahôd.  Cez vzdelávacie aktivity deti spoznávali aj zvieratká žijúce v Afrike alebo zoologickej záhrade.  Nastal však už aj čas rozlúčky s našimi predškolákmi, ktorí už v budúcom školskom roku budú navštevovať školu. Deti mali malú slávnosť v škôlke , kde ich slávnostne privítal aj pán starosta či pani riaditeľka. Prajeme našim budúcim školákom veľa úspechov v škole.