• Február v škôlke
     • Február v škôlke

     • Mesiac február začal už omnoho veselšie, pretože sa k nám pridali naši kamaráti, ktorí neboli dlho v škôlke. Robili sme pokusy s magnetom, skúšali sme rôzne predmety, rozpúšťali látky vo vode a skúmali, ktorá sa skôr rozpustí alebo sa nerozpustí. Najviac nás však zaujal pokus s ponorkou, ktorú deti ponárali do vody za pomoci závažia. Na chvíľu boli z nás cukrári a pripravili sme si chutné fašiangové fánky. A keďže k fašiangom patrí aj spev, zapojili sme sa do súťaže s piesňou Krásna, krásna. Spoznávali sme povolania rôznymi aktivitami, ako napr. práca na interaktívnej tabuli, pracovné listy, kartičky a priraďovanie správnych nástrojov pre dané povolanie. V závere mesiaca sa deti naučili spievať pieseň Fašiangy, Turice... A Veľká noc môže prísť. 

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálneho COVID automatu s platnosťou od 1. 3. 2021 sa okres Žarnovica nachádza v čiernej zóne aktuálnej rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19. Z uvedeného vyplýva, že základná škola bude od 1. 3. 2021 zatvorená.

      Žiaci 1. – 4. ročníka a žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa od 8. 2. 2021 prezenčne vzdelávajú, prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Materská škola bude v prevádzke pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí prinesú potvrdenie od zamestnávateľa, že zákonní zástupcovia dieťaťa  nemôžu pracovať home-office.

      Sledujte, prosím, aktuálne informácie na webe školy, kde vás budem priebežne informovať o možnom obnovení vyučovania prezenčnou formou, keď bude okres Žarnovica v priaznivejšej zóne rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19.

      Za pochopenie ďakujem a prajem najmä zdravie.

                                                                                                                     Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Harmonogram aktuálneho pretestovania

     • Vážení rodičia, zamestnanci, milí žiaci

      22. februára 2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní  žiakov 1. – 4. ročníka a žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.

      Podmienkou prezenčného vzdelávania žiakov je vyplnenie a prinesenie Čestného prehlásenia o bezinfekčnosti (rovnaké tlačivo, ktoré bolo zverejnené 8. 2. 2021, bude však k dispozícii aj pri testovaní), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti.

      Pretestovania sa môžete zúčastniť v našich priestoroch školy v sobotu dňa 20. 2. 2021. Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test na koronavírus, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

      Ak vaše dieťa nastupuje do školy po dlhšej dobe prvýkrát, vo vlastnom záujme si skontrolujte výšku kreditu vášho dieťaťa na stravovanie, v prípade, že žiak nepríde do školy, nezabudnite ho odhlásiť zo stravy.

       

      Harmonogram testovania v priestoroch školy dňa 20. 2. 2021:

      • 6,45 hod. = zraz testovacieho tímu v budove školy
      • 7,00 – 7,45 hod.= príprava testovania + pretestovanie testovacieho tímu
      • 8,00 – 8,50 hod. = zamestnanci ZŠ s MŠ
      • 8,50 – 9,15 hod.= zamestnanci OcÚ Župkov
      • 9,15 – 9,35 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ
      • 9,35 –10,15 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 2. ročníka ZŠ
      • 10,15 –10,30 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 3. ročníka ZŠ
      • 10,30 – 11,15 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 4. ročníka ZŠ
      • 11,15 – 11,30 hod. = žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu  a ich zákonní zástupcovia
      • 11,30 – 12,00 hod. = zákonní zástupcovia detí MŠ
      • 12,00 – 13,00 hod. = časová rezerva – 30 osôb
      • 13,00 – obed testovacieho tímu

       

      Milí rodičia, zamestnanci, milé kolegyne, milí kolegovia,

      pri testovaní vás zdvorilo žiadam o dochvíľnosť, rešpektovanie určeného času, pokynov organizátorov testovania, trpezlivosť a toleranciu.

       

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

       

       

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Cestovné

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vám oznamujem, že cestovné žiakom od septembra – decembra 2020 bude vyplatené do júna 2021.

      Zdvorilo vás žiadam o sledovanie webového sídla školy, kde vás budem informovať o konkrétnom dni a čase.

       

      Za porozumenie ďakujem.                                                                    

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Návrat detí do základnej školy a harmonogram pretestovania

     • Vážení rodičia,

      8. februára 2021 obnovujeme vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.

      Podmienkou návratu žiakov je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 5. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo, bude však k dispozícii aj pri testovaní), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti.

      Pretestovania sa môžete zúčastniť v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test na koronavírus, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

      Ak vaše dieťa od 8. 2. 2021 nastúpi do školy, vo vlastnom záujme si skontrolujte výšku kreditu vášho dieťaťa na stravovanie, v prípade, že žiak nepríde do školy, nezabudnite ho odhlásiť zo stravy.

       

      Harmonogram testovania v priestoroch školy dňa 6. 2. 2021:

      1) 7.00 – 7.45 hod.                 pretestovanie členov odberného tímu

      2) 8.00 – 9.00 hod.                 pretestovanie zamestnancov školy

      3) 9.00 – 9.30 hod.                 pretestovanie zamestnancov ObÚ Župkov

      4) 9.30 – 10.15 hod.               pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka

      5) 10.15 – 10.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 2. ročníka

      6) 10.45 – 11.15 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 3. ročníka

      7) 11.15 – 11.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 4. ročníka

      8) 11.45 – 12.30 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov detí materskej školy

      9) 12.30 – 12.45 hod.             pretestovanie žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania a ich zákonných zástupcov

       

      Milí rodičia, zamestnanci, milé kolegyne, milí kolegovia,

      pri testovaní vás zdvorilo žiadam o dochvíľnosť, rešpektovanie určeného času, pokynov organizátorov testovania, trpezlivosť a toleranciu.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Návrat detí do materskej školy

     • Vážení rodičia,

      8. februára 2021 je materská škola otvorená aj pre ostatné zapísané deti. Podmienkou návratu detí do MŠ je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 7. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti.

      Pretestovania sa môžete zúčastniť aj v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Konkrétnejšie informácie o čase vášho testovania budú zverejnené na webovom sídle školy do 5. 2. 2021 (vrátane).

      Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš