• Február v škôlke
    • Február v škôlke

    • Mesiac február začal už omnoho veselšie, pretože sa k nám pridali naši kamaráti, ktorí neboli dlho v škôlke. Robili sme pokusy s magnetom, skúšali sme rôzne predmety, rozpúšťali látky vo vode a skúmali, ktorá sa skôr rozpustí alebo sa nerozpustí. Najviac nás však zaujal pokus s ponorkou, ktorú deti ponárali do vody za pomoci závažia. Na chvíľu boli z nás cukrári a pripravili sme si chutné fašiangové fánky. A keďže k fašiangom patrí aj spev, zapojili sme sa do súťaže s piesňou Krásna, krásna. Spoznávali sme povolania rôznymi aktivitami, ako napr. práca na interaktívnej tabuli, pracovné listy, kartičky a priraďovanie správnych nástrojov pre dané povolanie. V závere mesiaca sa deti naučili spievať pieseň Fašiangy, Turice... A Veľká noc môže prísť. 

    • OZNAM

    • Vážení rodičia,

     na základe aktuálneho COVID automatu s platnosťou od 1. 3. 2021 sa okres Žarnovica nachádza v čiernej zóne aktuálnej rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19. Z uvedeného vyplýva, že základná škola bude od 1. 3. 2021 zatvorená.

     Žiaci 1. – 4. ročníka a žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa od 8. 2. 2021 prezenčne vzdelávajú, prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

     Materská škola bude v prevádzke pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí prinesú potvrdenie od zamestnávateľa, že zákonní zástupcovia dieťaťa  nemôžu pracovať home-office.

     Sledujte, prosím, aktuálne informácie na webe školy, kde vás budem priebežne informovať o možnom obnovení vyučovania prezenčnou formou, keď bude okres Žarnovica v priaznivejšej zóne rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19.

     Za pochopenie ďakujem a prajem najmä zdravie.

                                                                                                                    Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Harmonogram aktuálneho pretestovania

    • Vážení rodičia, zamestnanci, milí žiaci

     22. februára 2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní  žiakov 1. – 4. ročníka a žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.

     Podmienkou prezenčného vzdelávania žiakov je vyplnenie a prinesenie Čestného prehlásenia o bezinfekčnosti (rovnaké tlačivo, ktoré bolo zverejnené 8. 2. 2021, bude však k dispozícii aj pri testovaní), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti.

     Pretestovania sa môžete zúčastniť v našich priestoroch školy v sobotu dňa 20. 2. 2021. Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test na koronavírus, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

     Ak vaše dieťa nastupuje do školy po dlhšej dobe prvýkrát, vo vlastnom záujme si skontrolujte výšku kreditu vášho dieťaťa na stravovanie, v prípade, že žiak nepríde do školy, nezabudnite ho odhlásiť zo stravy.

      

     Harmonogram testovania v priestoroch školy dňa 20. 2. 2021:

     • 6,45 hod. = zraz testovacieho tímu v budove školy
     • 7,00 – 7,45 hod.= príprava testovania + pretestovanie testovacieho tímu
     • 8,00 – 8,50 hod. = zamestnanci ZŠ s MŠ
     • 8,50 – 9,15 hod.= zamestnanci OcÚ Župkov
     • 9,15 – 9,35 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ
     • 9,35 –10,15 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 2. ročníka ZŠ
     • 10,15 –10,30 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 3. ročníka ZŠ
     • 10,30 – 11,15 hod. = zákonní zástupcovia žiakov 4. ročníka ZŠ
     • 11,15 – 11,30 hod. = žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu  a ich zákonní zástupcovia
     • 11,30 – 12,00 hod. = zákonní zástupcovia detí MŠ
     • 12,00 – 13,00 hod. = časová rezerva – 30 osôb
     • 13,00 – obed testovacieho tímu

      

     Milí rodičia, zamestnanci, milé kolegyne, milí kolegovia,

     pri testovaní vás zdvorilo žiadam o dochvíľnosť, rešpektovanie určeného času, pokynov organizátorov testovania, trpezlivosť a toleranciu.

      

     V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      

      

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Cestovné

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vám oznamujem, že cestovné žiakom od septembra – decembra 2020 bude vyplatené do júna 2021.

     Zdvorilo vás žiadam o sledovanie webového sídla školy, kde vás budem informovať o konkrétnom dni a čase.

      

     Za porozumenie ďakujem.                                                                    

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Návrat detí do základnej školy a harmonogram pretestovania

    • Vážení rodičia,

     8. februára 2021 obnovujeme vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.

     Podmienkou návratu žiakov je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 5. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo, bude však k dispozícii aj pri testovaní), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti.

     Pretestovania sa môžete zúčastniť v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test na koronavírus, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

     Ak vaše dieťa od 8. 2. 2021 nastúpi do školy, vo vlastnom záujme si skontrolujte výšku kreditu vášho dieťaťa na stravovanie, v prípade, že žiak nepríde do školy, nezabudnite ho odhlásiť zo stravy.

      

     Harmonogram testovania v priestoroch školy dňa 6. 2. 2021:

     1) 7.00 – 7.45 hod.                 pretestovanie členov odberného tímu

     2) 8.00 – 9.00 hod.                 pretestovanie zamestnancov školy

     3) 9.00 – 9.30 hod.                 pretestovanie zamestnancov ObÚ Župkov

     4) 9.30 – 10.15 hod.               pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka

     5) 10.15 – 10.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 2. ročníka

     6) 10.45 – 11.15 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 3. ročníka

     7) 11.15 – 11.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 4. ročníka

     8) 11.45 – 12.30 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov detí materskej školy

     9) 12.30 – 12.45 hod.             pretestovanie žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania a ich zákonných zástupcov

      

     Milí rodičia, zamestnanci, milé kolegyne, milí kolegovia,

     pri testovaní vás zdvorilo žiadam o dochvíľnosť, rešpektovanie určeného času, pokynov organizátorov testovania, trpezlivosť a toleranciu.

     V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Návrat detí do materskej školy

    • Vážení rodičia,

     8. februára 2021 je materská škola otvorená aj pre ostatné zapísané deti. Podmienkou návratu detí do MŠ je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 7. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti.

     Pretestovania sa môžete zúčastniť aj v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Konkrétnejšie informácie o čase vášho testovania budú zverejnené na webovom sídle školy do 5. 2. 2021 (vrátane).

     Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

     V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš