• Mesiac január v materskej škole
     • Mesiac január v materskej škole

     • Januárové témy nášho vzdelávacieho programu sú zamerané na aktivity, ktoré súvisia s poznávaním života zvierat a so starostlivosťou o ne, hlavne v zimnom období. Aj keď sme začali mesiac január za prísnejších okolností, učili sme sa veľa nových poznatkov. Z detí sa na chvíľu stali malí pozorovatelia a skúmali, zapisovali, pozorovali ľad, sneh, robili pokus so soľou a vodou. Vyskúšali si ako pracuje sopka za pomoci pokusu s colou. Keďže nám napadol konečne sneh a zima sa rozbehla, chodili sme sa sánkovať, lopárovať, dokonca sa nám podarilo postaviť pár snehuliakov. Hľadali sme v snehu stopy vtáčikov, či iných lesných zvieratiek. V záhrade materskej školy sú rozvešané kŕmidlá pre vtáčiky,  aby v tomto čase neboli hladné. Prikrmovali sme ich do našej vtáčej búdky na školskom dvore. Hoci je to len malá pomoc zvieratám, ale takýmito aktivitami vštepujeme deťom lásku a kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu.

    • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • 20. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Katka Gáborová z VIII. A a Lucka Boháčová z IX. A. Obidve boli úspešné riešiteľky, obsadili 1. a 2. miesto, takže nás budú reprezentovať aj v krajskom kole. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole. 

      Mgr. Miroslava Plechlová

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga zo dňa 8. 1. 2021 pod číslom 2021/9418:2-A1810 žiaci 1. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj od 18. 1. 2021.

      Z uvedeného dôvodu ruším testovanie zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka a zamestnancov školy, ktoré bolo naplánované na deň 16. 1. 2021 v priestoroch školy.

      Situáciu bude opätovne prehodnocovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na budúci týždeň. V týždni od 18. 1. 2021 vás budem informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od pondelka, 25. januára 2021.

       

      Za porozumenie ďakujem.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      dňa 8. 1. 2021 končia vianočné prázdniny. Verím, že ste si všetci oddýchli, avšak nastal čas rozširovať si svoje poznanie.

      Od 11. 1. 2021 sa všetci žiaci 1. – 9. ročníka budú vzdelávať dištančne. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu, ktorý sme nastavili dňa 26. 10. 2020. Žiakov 1. – 4. ročníka triedni učitelia oboznámia s rozvrhom a budú sa podľa neho vzdelávať od 11. 1. – 15. 1. 2021. Ak sa podmienky návratu žiakov do škôl nezmenia, platí, že dňa 18. 1. 2021 sa prezenčne začnú vzdelávať žiaci 1. stupňa (1. – 4. ročník) a od 25. 1. 2021 aj žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník). O podmienkach nástupu žiakov do školy, ktoré určuje Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vás budem včas informovať prostredníctvom EduPage a triednych učiteľov.

      Milí žiaci, odporúčam vám pristupovať k dištančnému vzdelávaniu zodpovedne, ak disponujete kamerami, majte ich zapnuté, počas vyučovacích hodín neodchádzajte od počítača, notebooku, pokiaľ súrne nemusíte, komunikujte s vyučujúcimi, nepodvádzajte, pracujte na sebe.

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      verím, že táto mimoriadna situácia pomaly odznie a my sa budeme môcť osobne stretnúť, podať si ruky, zhodiť rúška. Zatiaľ však buďme, prosím, trpezliví, tolerantní a zodpovední.

      Prajem vám pevné zdravie a veľa úspechov.

       

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Zmena platieb za stravu

     • Vážení stravníci,

      oznamujeme vám, že na základe zákazu vychádzania sa ruší platenie za stravu, ktoré sa malo realizovať v dňoch:

      4. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      5. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      7. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      8. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

       

      Platba za stravu je naplánovaná na dni 11. 1. 2021 – 14. 1. 2021 od 7.00 – 15.00 hod. Ak by to epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu nedovolila, budeme vás informovať o nových termínoch platieb za stavu prostredníctvom webového sídla školy.

       

      Ďakujeme za pochopenie.                                                                     Jana Žiaková, vedúca ŠJ