• Október v Materskej škole
     • Október v Materskej škole

     • Spoznávali sme ročné obdobie jeseň. Pozorovali sme zmeny počasia a aj prírody. Naučili sme sa, že zvieratká sa na jeseň pripravujú na dlhé zimné obdobie. Využívali sme pestrofarebné prírodniny, ktoré sa nájdu na jeseň v lese alebo na školskom dvore. Vyrábali sme ozdoby a skrášľovali sme si priestory našej škôlky. Nezabudli sme ani na prípravu do školy: počítali sme, určovali prvú hlásku, precvičovali logické myslenie. Ďalšou témou bolo ovocie a zelenina. Spoznali sme rôzne zaujímavé druhy. Naučili sme sa, že vitamíny, ktoré obsahujú sú dôležité pre naše zdravie. Patria sem aj tekvice a tak sme vytvorili tekvicové strašidlá vyrezávaním. Nezabudli sme ani na medzinárodný deň jablka. Mali sme jablkovú ochutnávku: sušené jablká, jablková nutela, čerstvé jablká a jablkový koláč. Každému chutilo niečo iné. Všetky aktivity sa niesli v znamení jabĺk – maľovanie, jablkové pracovné listy, príprava jablkovej torty, aktivity na IT, jablkový tanec. Celý mesiac sme sa spolu s rodičmi mohli zapojiť do šarkaniády. Úlohou bolo vyrobiť šarkana a porozprávať ostatným deťom o jeho výrobe. Každý, kto sa zapojil do šarkaniády získal diplom a malú odmenu. Okrem toho šarkany vyzdobili celé naše schodište a my sme tak spolu s rodičmi doplnili jesennú výzdobu škôlky. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V tejto situácii si ich však nemôžeme uctiť programom a pohostením ako to býva zvyčajne. My sme sa však nenechali zahanbiť a pripravili si pre nich malé prekvapenie. Myslíme na vás a prajeme pevné zdravie.

      deti z MŠ a pani učiteľky

     • Dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia žiakov 5. – 9. ročníka,

      od 24. októbra 2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník) na dištančné vzdelávanie s predpokladanou dĺžkou do 27. 11. 2020. Prezenčné školské vyučovanie by sa malo obnoviť 30. 11. 2020.

      Žiaci dostali rozvrh s časovou dotáciou hodín, na základe ktorého sa budú vzdelávať. Ak nevlastníte počítač alebo notebook a máte pripojenie na internet, môžeme vám notebook so sieťovým adaptérom, prípadne aj slúchadlá zapožičať po vyplnení a podpísaní čestného prehlásenia o zapožičaní IKT (stiahnuť si ho môžete nižšie). Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj v priestoroch školy. Ak máte záujem, volajte na číslo: 045/686 61 30 alebo píšte na email: admin@zszupkov.sk. Pre IKT pomôcky môže prísť len zákonný zástupca žiaka do, najskôr však v pondelok, t. j. 26. 10. 2020 od 8:00 hod. Tašku/batoh k notebooku škola neposkytuje.

      CESTNE__PREHLaSENIE_O_ZAPOZICANI_IKT.pdf

      alebo

      CESTNE__PREHLaSENIE_O_ZAPOZICANI_IKT.rtf

      Stručný návod k dištančnému vzdelávaniu (Office 365 + Teams) nájdete na našom webovom sídle školy v časti Dokumenty/Návody/Microsoft Office 365.

      Zdvorilo vás žiadame, aby ste kontrolovali, či sa vaše deti zapájajú do dištančného vzdelávania a plnia si povinnosti, ktoré im z neho vyplynú.

      Žiaci budú priebežne klasifikovaní. Ak sa vaše dieťa nezapojí do vzdelávania a nebude možné zistiť príčinu nezapojenia sa (napr. nekomunikuje s daným vyučujúcim, nedvíhate mobilný telefón, nereagujete na opakované výzvy vyučujúceho,...), vaše dieťa bude mať neospravedlnené hodiny.

      Žiaci 5. – 9. ročníka boli triednymi učiteľmi oboznámení s pravidlami dištančného vzdelávania. S individuálnymi otázkami na formu a spôsob dištančného vzdelávania sa obráťte na triednych učiteľov, prípadne na vyučujúcich daných predmetov.

      Verím, že spoločne zvládneme dištančné vzdelávanie v prospech vašich detí.

      O aktuálnych informáciách vás budem priebežne informovať prostredníctvom EduPage a triednych učiteľov.


      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Ukončenie domácej izolácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe komunikácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom ukončujem domácu izoláciu detí v materskej škole, žiakov a zamestnancov v základnej škole, ktorú sme podstúpili v dňoch 16. 10. – 19. 10. 2020.

      Výchovno-vzdelávací proces pokračuje dňa 20. 10. 2020 a bude sa riadiť platným rozvrhom.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že jeden pedagóg bol pozitívne testovaný, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom nariaďuje všetkým zamestnancom a žiakom školy domácu izoláciu v dňoch 16. 10. 2020 až 19. 10. 2020 (žiaci musia byť len doma). Rodinných príslušníkov sa domáca izolácia netýka. Ak by Vaše dieťa malo príznaky choroby COVID-19, telefonicky kontaktujte detského lekára a triedneho učiteľa. Aktuálne informácie sledujte na webe školy. 

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • V zdravom tele zdravý duch
     • V zdravom tele zdravý duch

     • Asi všetci poznáme túto vetu, nabitú energiou a zdravím. V tomto duchu sa niesol 30. september v našej škole, kedy sme si pripomenuli Deň zdravého životného štýlu. Každá trieda si ho urobila „po svojom“.  Prváci si kreslili ovocie, ochutnali vitamíny; druháci si spoločne pripravili ovocný šalát a hneď sme si na ňom aj pochutnali.  Zo šťavy z citrónov, z lístkov šalvie a mäty urobili osviežujúci nápoj. Aktivitu zavŕšili tancom v rytme banana cha-cha; tretiaci si v tento deň pozreli najprv prezentáciu, ktorú vytvoril ich spolužiak na túto tému a potom so zaviazanými očami ochutnávali rôzne druhy zeleniny, ovocia a iné druhy potravín a hádali, čo sa im ocitlo v ústach. Takíto najedení si po „koštovke“ zatancovali na piesne Mira Jaroša. Štvrtákov inšpirovalo nútené voľno, kedy museli ostať doma. Prišli na to, že pobyt vonku, v prírode, je najlepší liek. Zistili, že stromy dokážu liečiť, vtáky sú lepšie ako rádio, lesné plody sú veľmi chutné a stopy zvierat v zemi nám ukážu, kto tu bol pred nami. Vytvorili pekné plagáty, ktoré teraz zdobia ich triedu. Piataci tento deň poňali športovo a najskôr si rozhýbali kosti tancom, aby nabrali pozitívnu energiu. Vyhladnutí si spolu pripravili ovocné misy a špízy. Nakoniec si vypočítali BMI index a so spokojným bruškom pokračovali vo vyučovaní. Šiestaci porovnávali život dvoch chlapcov Zdravka a Hamka, rozmýšľali, akávia voľný čas, čo radi jedia, navrhovali im jedálniček a Hamkovi poradili, čo má vo svojom životnom štýle zmeniť. Čítali o účinkoch jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, vyrobili misu ovocia a vymýšľali básne o ovocí a zelenine. Siedmaci si na začiatku tohto dňa  vypočítali svoj BMI index a pozreli si video o škodlivosti cukru. Potom si v skupinkách vytvárali zdravé a oku lahodiace ovocné misy a šaláty. Ôsmaci vyrobili smoothie, tanier z ovocia a pozreli si film Cukor – jed. Aj deviataci si popripravovali vitamínové „bomby“ v podobe mís a rôznych druhov nápojov... Mnohí z nás možno zistili, že v týchto pandemických dňoch je veta V zdravom tele zdravý duch „šitá“ nielen na jeden deň, ale by sa mala niesť celým naším štýlom života, aby sme si zachovali nielen naše zdravie fyzické, ale predovšetkým psychickú pohodu našich dní.

    • Začiatok školského roka v materskej škole
     • Začiatok školského roka v materskej škole

     • Slniečko už vstáva, dobré ránko dáva.

      Poďte deti do škôlky, takto nás voláva..

      Po lete sme sa opäť vrátili do materskej školy. Zvítali sme sa s kamarátmi, pani učiteľkami aj obľúbenými hračkami. Predškoláci odišli do veľkej školy a nám poslali malých kamarátov. Zvykajú si na nové prostredie plné nových ľudí. Občas im tečú slzy za maminkou a ockom, ale v škôlke sa im aj tak páči. Naučili sme ich, že každý má svoju značku na skrinke a dodržujeme pravidlá v škôlke. Nie vždy sa nám to darí. Občas sa stane nehoda a my sa pocikáme alebo sa nám nechce ísť do škôlky pretože s mamkou je tak dobre. Nebojte sa rodičia, my sa to všetko naučíme. Precvičujeme si pršteky pri výtvarných aktivitách a pracovných listoch. Najväčšia zábava je na školskom dvore. Beháme, skáčeme, hráme sa v piesku a vymýšľame hry. September v záhrade nám doprial černice, maliny aj jablká. Tak si na nich pochutnávame každý deň. Prvý mesiac ubehol ako voda a my sa tešíme na všetko čo nás ešte čaká.

      Mgr. Patrícia Kosťová, Anna Šipikalová

       

    • Akcie koordinátora protidrogovej prevencie v septembri
     • Akcie koordinátora protidrogovej prevencie v septembri

     •  

      1. Zber odpadu od budovy školy až po obec Horné Hámre – brod.
      2. Osadenie plagátu „Každý odpad má svoj domov“ – za sponzorské vytlačenie plagátu ďakujeme p. Ing. Milanovi Štefankovi z obce Horné Hámre  a za jeho osadenie p. Valentovi, pracovníkovi Obecného úradu Župkov.
      3. Beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva p. Malatincovou k aktuálnej téme COVID-19.
      4. Výlet ôsmakov  na Kollárovú – fotky z výletu dronom vyhotovil Martin Adamík.
      5. Návšteva Zberného dvoru v Žarnovici žiakmi siedmeho ročníka.