• Slávnostné ukončenie školského roka 2019-2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019-2020

     • O slávnostný príhovor, zhodnotenie a ukončenie školského roka sa už tradične postarala naša pani riaditeľka, Mgr. Iveta Tomášová. Pozvanie prijali aj starostovia obcí Kľakovskej doliny.

      Od marca sme spoločne bojovali s nástrahami, ktoré nikto z nás nedokázal predpovedať. Vyučovanie a spôsob hodnotenia žiakov sa podstatne zmenil. Niektorí žiaci to zvládli bravúrne, iní s problémami.

      Posledný deň školského roka žiaci netrpezlivo očakávajú prekvapenia na vysvedčeniach. Tento rok si ich z rúk triednych učiteliek a učiteľov prevzali netradične, pred bránami našej školy.

      Naši deviataci si pripravili program, aby sa so žiakmi, pedagógmi a ostatnými zamestnanacami školy rozlúčili. Bol to pre nich zvláštny školský rok. Bez monitoru, prijímacích skúšok a tanečného kurzu.

      Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Lehotskou, ktorej sa končí zastupovanie na našej škole. Na dôchodok po dlhých rokoch odučených na našej škole odchádza pani učiteľka Mgr. Jarmila Bištuťová. Obidvom ďakujeme za úspešné pôsobenie na našej škole a za všetky vedomosti odovzdané našim žiakom.

      Na záver perajeme všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom krásne a slnečné prázdniny.