• Koniec školského roka v MŠ
     • Koniec školského roka v MŠ

     • Ani sme sa nenazdali a je tu posledný školský deň. Poslednýkrát sme sa zahrali s hračkami, oddýchli si vo svojej postieľke a rozlúčili sa s kamarátmi. Aby sme si dnešný deň pamätali, spravili sme si ho výnimočný. Na školskom dvore sme si opiekli špekačky. Pochutili sme si na dobrotách. Hrali sme sa v piesku a na trampolíne. Užili sme si tento deň ako sa patrí.

      Prajeme vám pekné prázdniny plné zážitkov a veríme, že sa všetci v zdraví stretneme v septembri.

      Vaše pani učiteľky

     • Preplatky za stravu

     • Preplatky za stravné sa budú vyplácať v rovankom termíne ako aj cestovné, t. j. 7. júla 2020 od 7:00 - 16:00 hod. Vyplácané budú v kancelárii u ekonómky školy, kde bude na rodičov čakať aj vedúca školskej jedálne.

      Preplatky sa budú vyplácať len pre terajších štvrtákov (triedna pani učiteľka Matejová) a deviatakov (triedna pani učiteľka Žabková). Ostatným deťom sa preplatky presunú do nového školského roka.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Leto prišlo do škôlky
     • Leto prišlo do škôlky

     • Leta sme sa už nevedeli dočkať. Aj keď je počasie trochu bláznivé, my sme už pripravení na poriadne teplo. Aj v materskej škole sme tento týždeň tvorili z papiera letné nápoje, čerešne, zmrzlinu a spoločný plagát s loďkami. Veľa času sme trávili na školskom dvore, postavili sme z piesku hrady a pevnosti. Dievčatá piekli koláčiky a predávali pieskovú zmrzlinu. Precvičili sme aj naše hlávky pri pracovných listoch zameraných na počítanie, farby alebo tvary. Rozprávali sme sa o počasí v lete, ale aj o tom čo všetko môžeme robiť cez letné prázdniny. V piatok sme si pripravili letné pohostenie. Ovocie sme si nakrájali a napichovali na špajdle. Táto letná dobrota bola veľmi zdravá, ale aj chutná. Budúci týždeň nás čaká ešte jedno prekvapenie a tak sa už teraz nevieme dočkať.

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Oznamujeme, že cestovné sa bude vyplácať 7. 7. 2020 od 7:00 do 16:00 hod. Žiadame, aby ste dodržali stanovený termín. So sebou si treba priniesť rúško a vlastné pero. 

      Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka školy

    • Limonádový týždeň v 4. skupine
     • Limonádový týždeň v 4. skupine

     • Tak, ako sme si naplánovali, z materinej dúšky sme si hneď v pondelok urobili osviežujúcu limonádu. A zrazu z jednej limonády bol limonádový týždeň. Vyskúšali sme mätu, medovku, bazu, jahody, pomaranče. A tiež sme si vyplnili čas mnohými zaujímavými aktivitami. Spoznávali sme liečivé byliny, nazreli sme do starovekého Grécka, túlali sme sa Vesmírom. Týždeň sme zavŕšili študovaním histórie pizze, receptu na tú najlepšiu domácu pizzu. Naplánovali sme si rozpočet, nakúpili sme a upiekli sme. Ktovie, či bol recept naozaj taký vynikajúci, alebo nám jednoducho najlepšie chutí to, čo si urobíme vlastnými rukami? Ktovie...

      Mgr. Ivana Betková

    • Rozlúčkový týždeň
     • Rozlúčkový týždeň

     • Nastal čas, kedy sa musíme rozlúčiť s našimi predškolákmi. Celý týždeň sme sa rozprávali o tom ako to v škole bude prebiehať. Dozvedeli sme sa o predmetoch, ktoré nás v škole čakajú. Najviac sa tešíme, že už nemusíme na obed oddychovať. Vyrábali sme z papiera a precvičovali prsty pri tvorivej činnosti. Potrápili sme aj naše hlávky, precvičovali sme počítanie a odpisovanie. Týždeň vyvrcholil vo štvrtok rozlúčkovou párty. Všetci sme prišli vyparádení ako sa na oslavu patrí. Predškoláci sa podpísali do kroniky a odovzdali sme im darčeky. Súťažili nielen v športových súťažiach, ale aj vedomostných. Prekvapením bola zmrzlina a chutná torta. Aj pani kuchárky nám pripravili slávnostný obed, na ktorom sme si pochutnali. Nielen my, sme dnes dostávali darčeky, ale darčeky sme aj odovzdávali našim pani učiteľkám, tetám kuchárkam a tete upratovačke. Celý deň bol skvelý, plný zábavy, dobrého jedla a smiechu. Užili sme si ho. Dnes si ešte neuvedomujeme, že škôlka je tu pre nás už len na pár dní. Potom si na plecia vyložíme školskú tašku a budú z nás školáci. Škôlka nám bude chýbať, nechávame tu kamarátov, naše pani učiteľky a veľa hračiek, ktoré sme mali tak radi. Keď nám však príde smutno, vieme, že môžeme prísť na návštevu, pozdraviť kamarátov aj pani učiteľky.

      Veľa nových kamarátov a radosti z učenia vám želajú vaše pani učiteľky

    • Otvorenie školy pre ostatných žiakov 1. - 9. ročníka
     • Otvorenie školy pre ostatných žiakov 1. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      vzhľadom na začínajúcu prípravu rekonštrukcie odborných učební Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a vedenia školy sa naša škola otvára pre ostatných žiakov 1. – 9. ročníka v dňoch 29. 6. – 30. 6. 2020.

       

      Pondelok 29. 6. 2020:

      1. Žiaci prídu do školy do 7. 45 hod. s rúškom.

      2. Odovzdajú triednemu učiteľovi všetky učebnice.

      3. Zo školy si odnesú súkromné veci, ktoré majú v triede, v telocvični, v šatni (zošity, výkresy, úbory, prezuvky, ...).

      4. Ak žiak nenastúpi do školy, rodič je povinný  učebnice svojho dieťaťa odovzdať triednemu učiteľovi a zobrať jeho veci.

      5. Ak žiak niektorú učebnicu stratil, rodič zabezpečí jeho náhradu.

      6. Žiaci budú v škole do 12.20 hod.

      7. Ak žiak chce odobrať obed, je povinnosťou si ho nahlásiť do 19. 6. 2020  do 14.30 hod. u p. Žiakovej, vedúcej školskej jedálne.

      8. Školský klub detí bude v prevádzke do 15.30 hod.

       

      Utorok 30. 6. 2020

      1. Žiaci si prevezmú vysvedčenie a odchádzajú domov na prázdniny.

      2. Ak žiak nepríde do školy, je povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu prevziať vysvedčenie svojho dieťaťa po dohode s triednym učiteľom.

      3. Obed sa nevydáva.

      4. Školský klub detí nebude v prevádzke.

       

      Vážení rodičia,

      od 16. 3. 2020 ste vykonávali množstvo rôznych profesií. Boli ste učiteľmi, novátormi, pedagógmi voľného času, psychológmi, čo určite bolo náročné na čas i na psychiku.

      Dovoľte mi, poďakovať sa Vám za zvládnutie náročnej situácie, popriať Vám pevné zdravie a príjemné prežitie dovolenkových i prázdninových letných dní s vašimi deťmi.

      Verím, že 2. septembra 2020 sa vrátime do školy a budeme pokračovať v naplnení cieľa, ktorý si naša škola zadefinovala v školskom vzdelávacom programe.

       

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Oznam pre rodičov MŠ
     • Oznam pre rodičov MŠ

     • Milí rodičia detí MŠ,

      oznamujem Vám, že materská škola ZŠ s MŠ, Župkov 18, bude od 1. júla 2020 – 22. augusta 2020 zatvorená z dôvodu rekonštrukcie odborných učební v základnej škole.

      Predpokladané otvorenie materskej školy je stanovené od 24. augusta 2020.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Tretiaci v akcii

     • Naša práca v škole aj doma pokračuje. Navzájom sa dopĺňame a spoločné projekty nám aj vychádzajú. Pri téme liečivé rastliny sme vytvorili spoločný plagát. Založené projekty zatiaľ tiež pokračujú, aj keď nevieme, či zemiakom neublíži toľko dažďa. Veď uvidíme v septembri. Aj to patrí k skúmaniu. Stromčeky, ktoré chceme neskôr vysadiť, pekne rastú. V triede skúšame rozmnožiť ruže – tak ako sme našli postup na internete – s pomocou zemiakov. Keďže nám teraz veľa prší, myslíme na ďalšie mesiace. Čo ak príde veľké sucho? Bolo by dobre urobiť si zásoby. Bobor vie stavať dobré hrádze, tak sme si ich stavali aj my. Veď také mokrade, dažďové záhrady a upravené vodné plochy dokážu v lete úplné zázraky. Zeleň netrpí suchom, nám nie je tak horúco a aspoň trochu ochladíme planétu.

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

       

     • Keď nás učenie baví :)

     • Dva týždne od návratu do školy ubehli ako voda. Počiatočné obavy z toho, ako to zvládneme, sa rozplynuli ako ranná hmla. Rýchlo sme si našli spôsob ako dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, akými aktivitami naplniť čas strávený v škole, zvlášť v zmiešanej skupine štvrtákov a piatakov. A tak sme sa vrhli na rôzne témy, ktoré sme poňali ako školu hrou, plnú bádania, skúmania, objavovania, tvorenia. Naše dvojtýždňové úsilie sme zavŕšili geograficko-turisticko-prírodovednou vychádzkou. Cestou sme plnili rôzne úlohy. Pracovali sme s buzolou, overovali teoretické poznatky v praxi. Naozaj má mravenisko na juh miernejšiu a na sever strmšiu stenu? Naozaj machy a lišajníky rastú na severnej strane stromu? Ako sa volá táto liečivá bylina? Čo robia tieto chrobáky? Nikto sa nestratil, nikto nezablúdil. Na záver vychádzky sme v areáli školy pohľadali schované „kešky“ a dostali zaslúženú odmenu. Z nazbieranej materinej dúšky si urobíme osviežujúcu limonádu a vymyslíme ďalšie zaujímavé aktivity.

                                                                                             Mgr. Ivana Betková

       

     • Ako sa nám darí

     • Tretiaci pracujú usilovne ako včielky. Niektorí chodia do školy, ostatní sa vzdelávajú dištančne. Aj tak dokážeme našu prácu zladiť a vzájomne sa dopĺňame. Zapojili sme sa do výzvy cez RECYKLOHRY – šili sme rúška z recyklovaného materiálu. Ďalšou aktivitou bola výzva na vysadenie stromčeka po karanténe. My sme si ju trochu prispôsobili – posadíme stromčeky, ktoré si každý sám vypestuje. O tom, že pestovať sa dá aj na malom priestore, sa presvedčíme treťou aktivitou. Posadili sme zemiaky do vedier. Vyhodnotenie nás čaká až v septembri alebo októbri, keď zemiaky vyberieme a zistíme, komu sa urodilo najviac. V triede pestujeme liečivé bylinky a zisťujeme, či má voda naozaj taký veľký význam pre život. Životné prostredie nám nie je ľahostajné, preto sa o ňom tak veľa učíme a robíme veľa pokusov. Korona nám síce veľa vzala, ale veľa nás aj naučila 😊

     • Divadelný štvrtok

     • V štvrtok  4. júna bolo v II. triede celodennou témou divadlo. Porozprávali sme sa, či už deti v divadle boli, či tam hrali herci alebo bábky; ako sa treba v divadle správať ako divák. Vypočítali sme pár slovných príkladov zameraných na túto tému, urobili sme si pracovný list na tému divadlo. Potom si deti povyberali maňušky a v skupinách nacvičili svoje divadielné predstavenia, s ktorými sa v triede aj predviedli.  

                                                                                                                          Tr. uč. Mgr. Lenka Jančoková

    • Medzinárodný deň detí v materskej škole
     • Medzinárodný deň detí v materskej škole

     • Ani v tento čas nezabúdame na sviatok všetkých detí. Celý týždeň sa niesol v znamení pirátskych osláv. V pondelok sme si vyrobili piráta a na školskom dvore mali pirátske súťaže. V utorok sme vytvorili pirátsku čiapku. Celý deň sme trénovali orientáciu a hľadali pirátske cestičky. Správny pirát má na pleci papagája a preto sme si jedného v stredu vyrobili. Keďže poriadny pirát hľadá poklady, trénovali sme počítanie aby sme si nájdený poklad vedeli pekne spravodlivo rozdeliť. Vo štvrtok sme sa pripravili na cestu za pokladom a vytvorili sme si pirátske lode. Aby sme sa mohli vypraviť na cestu za hľadaním pokladu. V piatok sme dostali odkaz, že k pokladu sa dostaneme len ak nájdeme 10 pirátskych mincí. Poctivo sme hľadali a pomáhali si. Iba tak sa nám podarilo nájsť všetky a odomknúť tak truhlicu s pokladom. Poklad sme si čestne rozdelili. Dokonca každý z nás dostal diplom za úspešné hľadanie pokladu. Okrem toho sme skoro každý deň trávili na školskom dvore, kde sme sa hrali v piesku, hrali hry, naháňali a užívali si pekné slnečné počasie. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvo, ktoré prinesie nový týždeň.

    • Oznam ŠJ
     • Oznam ŠJ

     • Žiaci, ktorí nastúpili v júni do školy môžu za stravné zaplatiť v dňoch od 4. júna - 5. júna 2020.

      Platby sa budú uhrádzať cez okienko kancelárie v čase od 11:20 - 16:00 hod.

      Ak chcete zaplatiť v inom čase, kontaktujte prosím vedúcu školskej jedálne na čísle: 0903 019 660.

      Za pochopenie ďakujeme.