• Deň učiteľov

     • Prajeme všetkým učiteľom v mene rady rodičov, rady školy aj žiackeho parlamentu všetko najlepšie k ich sviatku, hlavne skorý návrat do školských lavíc.

      Ing. Monika Melišová, predseda rady školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s aktuálnymi informáciami.

      1. Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušenie vyučovania trvá do odvolania. Úhrada stravného sa tiež odkladá do odvolania.
      2. Ruší sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka.
      3. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 bez potvrdenia lekára.
      4. Prijímacie skúšky a talentové skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.
      5. Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 25. mája – 29. mája 2020.  Bližšie informácie o forme prijímania prihlášok budú rodičom podané prostredníctvom webového sídla školy a oznámenia v obecnom rozhlase do 30. apríla 2020.
      6. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 bez účasti detí. Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v troch formách, rodičia si môžu vybrať tú formu, ktorá im najviac vyhovuje. Rodičia budúcich prvákov si môžu stiahnuť Prihláška.docxDotazník.docx, vyplniť ich a: 
      • poslať do školy elektronicky na riaditel@zszupkov.sk  alebo
      • vhodiť do schránky pri vstupe do budovy školy, alebo
      • osobne prísť do školy dňa 22. 4. 2020 od 15.00 – 17.00 hodine a vyplniť ich pri dodržaní bezpečnostných a hygienických požiadaviek (rúško na tvári, rukavice a vlastné pero). Osobné prijímanie prihlášok a dotazníkov bude prebiehať individuálne.

      Mgr. Iveta Tomášová
      riaditeľka školy

    • Alfbook
     • Alfbook

     • Pripomíname, že online precvičovanie učiva si môžu deti robiť na stránke ALFBOOK:
      https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk#

      Pre prihlásenie použite svoje kontá k alfovi. Kód školy je: zszupkov.

      Ide o databázu testov v programe ALF, kde sú testy roztriedené podľa ročníkov a predmetov.

      V prípade, že deti zabudli svoje heslá, môžete použiť kód: UCIMESADOMA (od dnešného dňa funguje tento kód pre všetky deti zdarma, v tomto prípade sa výsledky ale nebudú ukladať).

    • Prerušenie vyučovania
     • Prerušenie vyučovania

     • a základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zatváram materskú školu a prerušujem vyučovanie v Základnej škole s materskou školou, Župkov 18, v období od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 vrátane. Ak sa situácia nezmení, deti a žiaci nastúpia do materskej a základnej školy dňa 30. 03. 2020.

      Ďalšie dôležité informácie budú zverejňované na webovom sídle školy.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

       

      Ako si uplatniť dávky ošetrovné a PN
      v súvislosti s novým koronavírusom

       

      Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní si dávky ošetrovné a PN v súvislosti s novým koronavírusom.

      V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

       

      V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný: Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke poisťovni (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

       

      Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia, a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa.

       

      Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

      V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby,“ informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

       

      V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný: poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie. Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo emailom o prekážke v práci.

      Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

      Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo emailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku. Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

      Upozorňujeme, že tieto

      postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy spôsobenej novým koronavírusom. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy. O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ zdôrazňuje hovorca.

       

      Nové usmernenia Sociálnej poisťovne pri uplatnení nároku na ošetrovné pre koranovírus (OČR-ka)

      https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c

      https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronovirus–postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c

       

      Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

      https://www.socpoist.sk/aktuality–qne/48411s68333c

    • Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • Oznamujeme, že darovanie krvi plánované na deň 18. 3. 2020 sa konať nebude.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Výstup na Vtáčnik
     • Výstup na Vtáčnik

     • Ďalšia výprava klubu cestovateľov viedla na Vtáčnik. V Kľaku sme sa stretli pri obecnom úrade o 9. hodine. Spočiatku sme sa brodili blatom a kalužami. Keď sme vystúpili do nadmorskej výšky približne 800 m n. m., objavil sa sneh a vŕzgal nám pod nohami. Pod Ivanovým salašom sa mierne ochladilo. Cestou hore i na Vtáčniku sme stretli viacerých turistov. Na vrchole nás príjemne zahrialo slniečko. Tu sme si porozprávali o faune a flóre pohoria Vtáčnik, ako aj jeho geologickom pôvode a súčasnej ochrane. Zdržali sme sa približne hodinu, počas ktorej sme vďaka dobrému počasiu mali krásny výhľad na okolité mestá a pohoria. Cesta dolu bola jednoduchšia, lebo sme vedeli, čo nás čaká. Do Kľaku sme sa vrátili potešení krásnymi zážitkami a niektorí boli aj unavení, pretože to bol ich prvý výstup na Vtáčnik.

      Klub cestovateľov

    • Beseda o SNP
     • Beseda o SNP

     • Dnes mali naši ôsmaci a deviataci možnosť počúvať o udalostiach 2. svetovej vojny a SNP od človeka najpovolanejšieho. Bol ním 92-ročný guľometčík Vladimír Strmeň. Ten sa ako 17-ročný pridal k partizánom. Zúčastnil sa bojov na rôznych miestach Slovenska. Hovoril o hrôzach, ktoré priniesla vojna a o tom, aby sme nikdy nezabudli na odvahu našich predkov, ktorú prejavili počas SNP. Keďže je pán Strmeň hudobník, na záver nám zahral a zaspieval niekoľko partizánskych piesní. Tieto piesne spievali partizáni, keď im bolo v horách najťažšie. Odpovedal aj na otázky žiakov. Prišiel v sprievode riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva, ktorý jeho rozprávanie dopĺňal. Ďakujeme.

    • Návšteva kamarátov zo Srbska
     • Návšteva kamarátov zo Srbska

     • V dňoch 19. - 21. februára 2020 nás navštívili už po druhýkrát kamaráti a priatelia z Báčskeho Petrovca. Pripravili sme pre nich bohatý a zaujímavý program. Prvý deň sme sa zoznamovali pri hraní spoločenských hier a tvorení hrnčekov, obrazov, náramkov, svietnikov, ktoré nám všetkým budú pripomínať spoločne strávené chvíle. Na druhý deň sme vyrazili do Kremnice. Prezreli sme si historické jadro mesta, mincovňu a Mestský hrad. Po obede a oddychu sme cestovali za relaxom do Holidayparku Kováčová. Ďalší deň sme s našimi hosťami zažili atmosféru vyučovania v našej škole. Potom sme ich oboznámili s históriou Kľakovskej doliny - boli sme v župkovskej drevenici a v pamätných izbách Kľak a Ostrý Grúň. Popoludní sme sa vybrali do Zvolena. V obchodnom centre sme nakupovali, hlavným programom však bola návšteva kina. Videli sme zaujímavý aj vtipný film. Večer sme sa museli s našimi novými priateľmi rozlúčiť. V sobotu ráno nastúpili deti a učitelia z Báčskeho Petrovca do svojho autobusu a vypravili sa na dlhú cestu domov. 

    • Výchovný koncert Zneužívanie moci
     • Výchovný koncert Zneužívanie moci

     • V stredu 4. 3. 2020 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov našej školy s názvom Zneužívanie moci. Rozmýšľali sme o negatívnych ľudských vlastnostiach - závisť, zákernosť, zbabelosť, povyšovanie sa nad slabších. Do scénok sa zapájali aj žiaci. Mali možnosť komunikovať s moderátorom koncertu. Všetko bolo doplnené rockovými piesňami so zmysluplnými textami, ktoré podčiarkli myšlienky koncertu. Ďakujeme.

     • Exkurzia v Energolande

     • Žiaci 5. a 7. triedy sa zúčastnili exkurzie v Energolande Mochovce. Mali možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií o energii, využití energie i o fungovaní atómovej elektrárne prostredníctvom interaktívnych exponátov. Sami si vyrábali elektrinu. Prežili zaujímavý a poučný deň.

    • Informácie o koronavíruse
     • Informácie o koronavíruse

     • Vážení rodičia,

      na základe pokynu MŠVVaŠ SR Vás informujem, ako postupovať ohľadne šírenia koronavírusu.

      Ak ste boli Vy alebo Vaše deti v oblasti, kde sa vyskytuje koronavírus alebo ste prišli do styku s ľuďmi, ktorí prišli z infikovaných oblastí, musíte si najbližších 14 dní od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. Príznakmi sú: zvýšená teplota alebo horúčka, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri koronavíruse sa uvádza doba 2 – 14 dní.

      Ak ste sa nachádzali v oblastiach, kde sa koronavírus vyskytol a objavia sa uvedené symptómy za obdobie 14 dní, musíte:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.
      • V prípade, že lekár rozhodne, že musíte byť Vy alebo Vaše dieťa hospitalizované, musí Vám poslať špeciálnu sanitku. Nesmiete chodiť sami na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!
      • V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že zostanete v domácej karanténne.

      Upozornite svoje deti na dodržiavanie všeobecných preventívnych ochranných opatrení, a to:

      • umývanie si rúk mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z príznakov – horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

      Neposielajte do školy dieťa s príznakmi ochorenia!

       

      V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na telefónnom čísle: 0918 659 580 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR na telefónnom čísle 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk

       

       

      Mgr. Tomášová, riaditeľka školy