• Február v materskej škole
     • Február v materskej škole

     •      Február sme v škôlke odštartovali pokusmi a experimentami s vodou a magnetizmom. Skúšali sme, ktoré predmety vo vode plávajú a ktoré sa potopia. Predpoklady sme zapisovali do záznamových hárkov. Navštívili nás pani Siekelová a pani učiteľka Považanová, ktoré nám predviedli ako sa v minulosti páralo perie. Zatancovali sme si s tetami a pochutili na koláčiku.

           Ďalší týždeň sa niesol v znamení hudby. Rozprávali sme sa o hudobných nástrojoch. Naučili sme sa do akých skupín sa delia a ako jednotlivé nástroje vyzerajú. Svoje umenie hry na hudobnom nástroji nám predviedli pán Tabernaus a pán Šipikal. Ukázali deťom husle a harmoniku. Zaspievali sme si s nimi pesničky a skúsili hru na tieto náročné hudobné nástroje. Sviatok svätého Valentína neobišiel ani nás v škôlke. Deti si mohli pripraviť malý darček pre svojho kamaráta a v piatok sme si darčeky odovzdali valentínskou poštou. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorým sme pripravili malý darček z lásky.      

           Prišiel vytúžený čas karnevalu. Okrem poznávania karnevalových a fašiangových zvykov, sme sa oboznámili aj s karnevalom vo svete a videli Benátske masky a karneval v Rio de Janeiro. Pripravili sme si tradičnú fašiangovú pochúťku fánky. Nakoniec sme sa zabavili spolu s rodičmi na karnevale. Súťažili sme, tancovali a hrali hry. Každý si odniesol okrem radosti z pekného dňa tašku plnú odmien.

           Posledný februárový týždeň sme sa učili o povolaniach. V pondelok sme zavítali do reštaurácie Koliba, kde sme poznávali povolanie kuchára a čašníka v praxi. Sami sme si pripravili chutnú pizzu a roznášali sme jedlo ako čašníci. Pán Tohauser nám pripravil aj polievku a obedovali sme v reštaurácii ako veľkáči. Učili sme sa o poštárke a pani Schubertová nám dovolila nazrieť do poštárskej tašky plnej listov a balíkov. Prezradila nám koľko kilometrov denne nachodí a aká dôležitá je práca poštárky aby doručila všetky zásielky včas. Nakoniec nás navštívila krajčírka pani Danková. Ukázala nám šijací stroj a predviedla rôzne stehy. Spolu s ňou sme vyrobili jarné ozdoby do našej triedy. Preto už netrpezlivo očakávame jar a teplé lúče slniečka.

           Osobitne by sme chceli poďakovať pani Siekelovej, Považanovej, Dankovej, Schubertovej a pánovi Tabernausovi, Šipikalovi a Tonhauserovi. Venovali nám svoj drahocenný čas, odovzdali skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky. Okrem nich patrí vďaka aj všetkým rodičom, ktorí prispeli akoukoľvek formou na karneval.

    • Karneval
     • Karneval

     •  

      Dňa 12.02.2020 sa uskutočnil v telocvični školy karneval pre žiakov 1. stupňa. Pre žiakov mali pripravené súťaže, diskotéku, tombolu, súťaž o "naj" masky žiaci 8. a 9. ročníka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

    • Vyberanie stravy - marec 2020
     • Vyberanie stravy - marec 2020

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že platby za stravu sa budú vyberať v nasledovných dňoch:

      20. - 21. februára od 7:00 - 7:30 hod. a od 8:00 - 14:30 hod.

      24. - 26. februára od 14:00 - 16:00 hod.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2. 2020 sa uskutočnilo v  Novej Bani okresné kolo biologickej olympiády, kategória C. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentovali Liliana Kapráliková a Lukáš Meliš, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti sa Patrik Ondrušek s prácou „Spánok“ umiestnil na druhom mieste a Vanessa Adamcová s prácou „Ochorenia obličiek“ obsadila štvrté miesto. 

      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a Patrikovi , ktorý postúpil na krajské kolo želáme veľa šťastia.