• December v materskej škole
     • December v materskej škole

     • Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta a posielali vlastnoručne vyrobené pozdravy do domova dôchodcov v Ružomberku. Stali sme sa čestnými pisateľmi vianočnej pošty.

      Začiatok decembra sa niesol v očakávaní Mikuláša. Na jeho príchod sme sa poctivo pripravovali. Tvorili sme ozdoby z papiera, poslúchali o niečo viac ako inokedy. Sladké maškrty boli veľkou motiváciou. Dočkali sme sa. Mikuláš prišiel s celou družinou. Čerti nás vystrašili, ale našťastie prišli aj anjelikovia, ktorí nás povzbudili, keď sme zabudli časť básničky. Mikuláš nám odovzdal krásne balíčky a sľúbil, že o rok zase príde.

      V našej škôlke sa aj tento rok konali vianočné tvorivé dielne. Piekli sme medovníky, tvorili ikebany, šili ozdoby, piekli trubičky a tvorili ozdoby z papiera. Všetky naše výtvory sme potom predávali vo vianočnej tržnici. Vyzbierané peniažky použijeme na nové hračky, materiál na vyrábanie a divadielko. Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a tvorili s nami na tvorivých dielňach a všetkým, ktorí nám prispeli kúpou ozdôb.

      V obci sa konali vianočné trhy, ktorých súčasťou sme boli aj my s naším programom Vianočná tržnica. December sme si spríjemnili aj divadielkom Malí huncúti a Vianoce.

      Počas adventu sme sa učili o rôznych vianočných zvykoch na Ondreja, Barboru, Luciu a Štedrý deň. Pripravili sme si štedrú večeru – opekance s makom. Ani tento rok na nás Ježiško nezabudol. Odpísal nám na naše listy a do škôlky priniesol veľa nových hračiek.

      V novembri sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik a v tomto mesiaci sme sa dozvedeli, že úspech zožali naši kamaráti Miško a Aleško, ktorí získali sladkú odmenu za svoje diela.

      V škôlke sme mali aj adventný kalendár a každý deň si niekto z nás vybral odmenu z okienka. Posledný týždeň sme sa mohli potešiť medzi sebou malým darčekom, ktorý sme vyrobili alebo pripravili pre svojho kamaráta.

      Krásne Vianoce prežité v kruhu rodiny prajú pani učiteľky a deti z materskej školy

    • Exkurzia do najmodernejšieho infocentra - Energolandu v Mochovciach
     • Exkurzia do najmodernejšieho infocentra - Energolandu v Mochovciach

     • Interaktívnu hodinu fyziky zažili žiaci 8. ročníka 19. decembra v Energolande v Mochovciach.  Zábavnou formou sa naučili veľa nového o získavaní, používaní, ale aj o šetrení elektrickej energie. Z 33 stanovíšť zameraných na energiu ich zaujali termozrkadlo, hra na interaktívnej LED podlahe, jazda na supermotorke, 3D film „Odysea energie“ - od Veľkého tresku až po budúcnosť, stroj času, virtuálna prehliadka elektrárne,  či model štiepenia atómového jadra. Mohli si vybudovať mesto s vlastnými zdrojmi energie  a zažiť veľa iných aktivít.

      Cestou domov sme navštívili a prezreli si  druhý najstarší kláštor na území dnešného Slovenska – kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.

      Obohatení o nové vedomosti a zážitky sa ôsmaci môžu tešiť na vianočné prázdniny.

                                                             Ing. Strihovská, Mgr. Bištuťová

    • Hodinárov učeň
     • Hodinárov učeň

     • Stalo sa už dobrým zvykom, že žiaci 5. až 9. ročníka odchádzajú na vianočné  prázdniny s darčekom v podobe kultúrneho  zážitku. Tento rok si v kine Cinemax v Banskej Bystrici pozreli rozprávku Hodinárov učeň. Rozprávanie o láske, chamtivosti, ľudskej malosti, ale tiež o šikovnosti a odvahe hodinárskeho učňa Urbana. Ten na ceste za zázračnými hodinkami, ktoré dokážu varovať pred Smrťou, vďaka svojmu dobrému srdcu a hodinárskej šikovnosti prekoná mnohé nástrahy a zachráni tak svoju milovanú Lauru.

      Sledovali sme napínavý príbeh s dostatkom   humoru, ale predovšetkým veľkým   morálnym  posolstvom, že dobrotou srdca a láskou sa dá zvíťaziť nad ľudskou zlobou.                                        

                 Ing. Dana Strihovská, Mgr. Jarmila Bištuťová

       

       

       

       

                                                                                                      

    • Náučná vychádzka na vrch Buchlov
     • Náučná vychádzka na vrch Buchlov

     • 23. 11. 2019 o 8:00 sme sa stretli v obci Ostrý Grúň. Tu sme si dali krátku rozcvičku a vybrali sme sa na cestu na vrch s názvom Buchlov. Cesta nám trvala približne 8 hodín aj s prestávkami. Cestou lesom sme zazreli aj salamandru škvrnitú. Šli sme po žltej značke, zastavili sme sa na vrchu s názvom Rúbaný vrch. Na Rúbanom vrchu sme stretli turistov, ktorí išli na Vtáčnik. Po malej prestávke sme pokračovali ďalej. Počasie bolo veľmi zaujímavé, slnko sa striedalo s hmlou a malými krúpami. Ako nadmorská výška stúpala, počasie bolo lepšie a lepšie. Cesta po rebríkoch bola veľmi zaujímavá a dobrodružná. Na vrchole sme si hovorili o sopečnom pôvode Buchlova, urobili sme si fotografie výhľadov. Cestou späť sme išli zablatenou cestou, v blate sme videli aj stopy lesných zvierat (jeleňa, diviaka a jazveca). Do Ostrého Grúňa sme sa vrátili  unavení, ale s krásnymi zážitkami.

      Mgr. Anton Buchel a klub cestovateľov

    • Šaliansky Maťko v našej škole
     • Šaliansky Maťko v našej škole

     • Aj tento rok sa konalo školské kolo v prednese povesti. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z druhého a štvrtého ročníka.

      Umiestnenie -  I. kategória: 2. miesto – Lucas Pukan – 2. ročník

                                                       3. miesto – Eliška Laurová – 2. ročník

                              II. kategória:  2. miesto – Lilien Ludvigová – 4. ročník

                                                        3. miesto – Ema Adamíková – 4. ročník

      Tento rok nebolo udelené žiadne 1. miesto v kategóriách, ale aj tak patrí týmto štyrom žiakom poďakovanie za ochotu naučiť sa a predniesť svoju povesť.

      Mgr. Lenka Jančoková

    • PYTAGORIÁDA – školské kolo
     • PYTAGORIÁDA – školské kolo

     • Žiaci 3. až 8. ročníka sa zapojili do matematickej súťaže – Pytagoriády. Cieľom súťaže bolo podchytiť u žiakov záujem o matematiku, rozširovať a  prehlbovať ich vedomosti. Súťaž pozostávala z riešenia 15 matematických úloh v obmedzenom časovom limite.

      Do súťaže sa zapojilo 41 žiakov.

      Do okresného kola postupujú Ivana Marušková – 3. A, Lukáš Kopernický – 3. A, Lukáš Hafera – 3. A, Viliam Majerčík – 5. A, Samuel Laurov – 6. A, Michaela Ivaničová – 6. A, Simona Marušková – 6. B, Frederika Oslancová – 6. A.

          

      Mgr. Jaroslava Žabková

      učiteľka matematiky

    • Stredoškolák
     • Stredoškolák

     • Pod heslom: „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“ sa 19. novembra 2019 konal druhý ročník prezentácie stredných škôl okresu Žarnovica.  V priestoroch vestibulu  SOŠ Žarnovica sa prezentovalo 5 stredných škôl z okresu, ktoré si naši deviataci prezreli. Niektorí si odniesli  darček – tričko s potlačou.     

      26. 11. 2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili aj tradičnej burzy stredných škôl v Žiari nad Hronom – Stredoškolák.  Tu sa  informovali o možnostiach štúdia, voľnočasových aktivitách, odbornom výcviku, duálnom vzdelávaní, možnosti uplatnenia sa v praxi a podobne.  Veríme, že burza stredných škôl pomohla niektorým pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

      V tento deň navštívili aj aktuálnu výstavu z obdobia stredoveku a čipkárske umenie v regióne.
                                                           Mgr. Jarmila Bištuťová, výchovná poradkyňa

       

    • November v materskej škole
     • November v materskej škole

     • Začiatok mesiaca sa niesol v znamení poznávania ľudského tela. Naučili sme sa ako naše telo vyzerá zvnútra a aké orgány sa skrývajú v tele. Poznáme význam a funkciu najdôležitejších orgánov v tele. Dozvedeli sme sa niečo nové o úrazoch a chorobách, aj to ako im predchádzať. Prvú pomoc nás prišli naučiť školáčky Jarka, Maťka, Lilka a Lucka. Predviedli nám ako sa poskytuje prvá pomoc a sami sme si vyskúšali zachraňovanie životov. Aby sme predišli chorobám ochutnali sme výborné bylinkové čajíky. Týždeň sme si spestrili divadelným predstavením O zlatej rybke. Aby z nás vyrástli zdraví školáci, naučili sme sa čo je a čo nie je zdravé pre naše telo. Pripravili sme si banánový kokteil aby sme zistili, že aj sladká maškrta môže byť zdravá. Ochranu a zdravie nepotrebuje len naše telo, ale aj príroda. Preto sme sa rozprávali o dôležitosti separovania. Už nás nezaskočí žiadna farba koša a sme experti na triedenie odpadu. Aj tento týždeň sme si spríjemnili divadielkom. Tentokrát sme sa vybrali na návštevu do materskej školy v Hrabičove na divadielko Pyšná Dorotka. Úrazy, o ktorých sme sa učili na začiatku mesiaca, sa často stávajú na ceste. Preto sme sa venovali aj bezpečnosti na cestách. Poznáme dopravné značky, pravidlá pre chodcov, ale aj pre autá. Okrem toho, že sme sa naučili nové veci a potrápili hlavičky nad pracovnými listami, vyrobili sme veľa zaujímavých vecí. Trénovali sme tak naše ruky a pršteky. Poslednou a pre nás veľmi významnou vecou bolo písanie listu pre Ježiška. Každý z nás nakreslil čo by chcel dostať pod stromček a spolu s pani učiteľkami sme listy poslali Ježiškovi. Tešíme sa na ďalší mesiac v našej škôlke.

      Pani učiteľky Paťka a Anka

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Vážení stravníci,

      stravné na mesiac január 2020 sa bude vyberať v dňoch od 9. 12. - 13. 12. 2019, v čase od 7:00 - 7:30 hod. a 9:00 - 15:00 hod.

      Za porozumenie ďakujeme.