• Oznamy MŠ

   • Pokyny a informácie o prevádzke MŠ pre rodičov

    • Prevádzka MŠ od 24.8.2020 je od 6:00 do 15:30. Nastúpiť do materskej školy môžu všetky deti, ktoré ju navštevovali v školskom roku 2019/2020 pre ostatné deti (novo prijaté) platí nástup do MŠ od 2.9.2020.
    • Dieťa prichádza do MŠ v čase od 6:00 do 8:00. Prinesie ho rodič, zákonný zástupca alebo osoba staršia ako 10 rokov
    • Od 24.8. do 31.8. vstupujete do priestorov školy bočným vchodom od materskej školy. Od 2.9. sa vstupuje hlavným vchodom. Doprovod aj dieťa sú pri vstupe do budovy chránení rúškom.
    • Pri vchode si dezinfikuje ruky dieťa aj doprovod
    • V šatni budete len nevyhnutný čas na prezutie dieťaťa a odloženie jeho vecí do skrinky. Dieťa si do skrinky odloží aj rúško v ktorom prišlo. Dieťa musí mať v skrinke aj náhradné rúško pre prípad potreby. Vždy v pondelok si dieťa donesie aj čisté pyžamo, ktoré v piatok dostanete naspäť domov. Je zakázané nosiť si hračky alebo akékoľvek predmety z domu do materskej školy.
    • V skrinke musí mať každé dieťa náhradné oblečenie (tričko, tepláky, spodné prádlo, ponožky), náhradné rúško (zabalené v sáčku, použije sa iba v prípade choroby alebo podozrenia na ochorenie), prezuvky (papuče)
    • Zo šatni sa presúvate do triedy. Tu dieťa preberá učiteľka a robí ranný filter (kontrola zdravotného stavu). Ak pedagogický pracovník pozoruje príznaky akéhokoľvek ochorenia (vonkajšie prejavy na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože) dieťa do zariadenia neprijme. Ak ranný filter dieťaťa bude bez príznakov, rodič odchádza a dieťa si ide umyť ruky.
    • Rodičia detí MŠ musia prísť s vypísanými nasledovnými dvoma tlačivami pri prvom nástupe detí do MŠ: vyhlásenie rodiča, vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak bude dieťa choré viac ako 3 dni, opäť budete musieť vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti a priniesť pri nástupe do MŠ. (Obe tlačivá nájdete na webovej stránke školy.)
    • Na začiatku školského roka je potrebné priniesť za každé nastupujúce dieťa 4 ks toaletného papiera, 2 veľké balenia hygienických vreckoviek (t.j. 20 malých balení vreckoviek), 1 balenie servítok, fotokópiu preukazu poistenca (iba nové deti alebo pri zmene poisťovne)
    • Dieťa v priestoroch školy a školského areálu nemusí mať rúško.
    • Prosíme rodičov, aby priniesli fľašku pre svoje dieťa, ktorá bude používaná v čase pobytu vonku. (Fľašku stačí priniesť na začiatku šk.roka, každý deň ich vyčistíme a doplníme vodou. Ak bude treba vymeniť fľašu pripomenieme vám to.)
    • Ak to počasie dovolí väčšinu času budeme tráviť na školskom dvore. Zabezpečené bude časté vetranie a dezinfekcia priestorov.
    • Desiata, obed aj olovrant bude realizovaný v priestoroch materskej školy bez presunov do jedálne.
    • Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa z obeda je nutné realizovať telefonicky do jedálne alebo MŠ najneskôr do 7:30 daného dňa. (tel.č. jedáleň 0903 019 660, MŠ 0904 589 220)
    •  Dieťa z materskej školy vyzdvihne rodič, zákonný zástupca alebo osoba staršia ako 10 rokov žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti najneskôr do 15:30.
    • Stravné na mesiac september (alebo august 24.- 31.) môžete uhradiť od 24. augusta, v čase od 7:00 - 15:00 hod. Platbu je potrebné uskutočniť osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne (pani Žiakovej). Je nutné aby ste stravu uhradili aj za budúcich škôlkarov.
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
    • V materskej škole je zabezpečená dostatočná hygiena pre deti a zamestnancov počas celého dňa. Priestory sú dezinfikované 2x denne a často vetrané.
    • Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

     

     

          Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

          učiteľky MŠ Župkov