• 2% pre OZ Vtáčnik
    • Vďaka vašim darovaným 2% skvalitňujeme výchovno-vyučovací proces. Môžeme organizovať súťaže a aktivity pre našich žiakov aj širšiu verejnosť. Dokážeme odmeniť žiakov, ktorí reprezentujú našu školu i Kľakovskú dolinu. ĎAKUJEME!
     • Matematika v praxi

      Žiaci 7. A v učive o percentách vyhodnotili prieskum konzumácie mlieka v našej škole. V triedach zisťovali, ako často žiaci pijú mlieko. Svoje zistenia percentuálne spracovali a vytvorili kruhový diagram.

      V prieskume zistili, že 41,4 % žiakov našej školy pije mlieko každý deň, 34,9% pije mlieko

      3-krát v týždni, 1-krát v týždni pije mlieko 15,8% žiakov.

     • Vysnívaný úspech našich futbalistiek

      Dňa 23. 5. 2023 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku Radvaň krajský futbalový turnaj v malom futbale mladších žiačok. Zúčastnili sa ho 3 najlepšie tímy postupujúce z regiónov – ZŠ P. K. Hostinského Družstevná, Rim. Sobota, ZŠ M. Rázusa, Zvolen a naša škola. Hrací systém bol každý s každým. V prvom zápase sme vyhrali 5:1 nad ZŠ P. K. Hostinského Družstevná, Rim. Sobota a v druhom 4:0 nad ZŠ M. Rázusa, Zvolen. Jasne sme skončili na 1. mieste a postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 13. – 14. 6. v Šamoríne.

     • Po stopách Slovanov

      V pondelok 22. 5. 2023 sme sa so žiakmi 6. A vybrali preskúmať život našich predkov do obce Bojná, na území ktorej ležalo v období pred vznikom Veľkej Moravy hospodárske a politické centrum Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva. V obci sa nachádza jedno z najmladších múzeí na Slovensku - Archeologické múzeum Veľkej Moravy. Žiaci si tu mohli prezrieť množstvo unikátnych predmetov nájdených na hradisku Valy, napr. zbrane, platidlá, oblečenie, ale aj najstarší kresťanský zvon na Slovensku či unikátny súbor pozlátených oltárnych plakiet z Nitrianskeho kniežatstva. Po teoretických vedomostiach sme sa prešli na miesto, kde ožíva naša história – Hradisko Valy. A tak žiaci videli, ako naši predkovia žili, kde si uchovávali potravu a ako sa chránili pred nepriateľom.

     • Činnosť v ŠKD

      Deti a vychovávateľky ŠKD sa rozhodli vziať si pod "svoje ochranné krídla" školský fóliovník. Pripravili si pôdu a vysiali hrášok, špenát, ľadový šalát a cibuľku. Semienka výdatne poliali. Teraz sa budú o rastlinky vzorne starať a z úrody si možno niečo chutné pripravia.

     • Matematický klokan

      Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže – Matematický klokan. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. V tomto školskom roku sa na Slovensku do súťaže zapojilo viac ako 70 000 žiakov.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenie

   Utorok 30. 5. 2023
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje