Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2019 Anténa+Modem ZTE WF 830A SK s DPH 28.11.2018 O2 Slovakia,s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 10.01.2019
Zmluva 002/2022 Dodávanie tovaru podľa vlastného výberu do ŠJ. s DPH 10.01.2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.01.2022
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 15/2019 Vzdelávanie pedagógov. s DPH 12.11.2020 Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.11.2020
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 16/2019 Vzdelávanie pedagógov. s DPH 12.11.2020 Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.11.2020
Zmluva 004/2022 Mäso pre ŠJ. s DPH 29.04.2022 Majster mäsiar, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 29.04.2022
Zmluva 23/2019 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 23/2017. s DPH 20.12.2019 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.12.2019
Zmluva 22/2019 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania. s DPH 23.12.2019 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.12.2019
Zmluva 013/2022 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. 23/2017 s DPH 19.12.2022 Ing. Miloš Foltán Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Ivana Betková poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 30.12.2022
Zmluva 21/2019 Mobil. s DPH 16.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 17.12.2019
Zmluva 005/2021 Mandátna zmluva verejné obstáravanie. s DPH 07.06.2021 CEVEO, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 16.06.2021
Zmluva 003/2023 Zmluva o poskyt.služieb výkonu činností zodpovednej osoby s DPH 22.03.2023 SN real, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Ivana Betková poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 22.03.2023
Zmluva Dodatok č.3/2021 k zmluve 14/2016, dodatku1/2017 do datok 2/2018 č. Balík Biznis linka M. s DPH 08.03.2021 T- Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 08.03.2021
Zmluva Dodatok č.2/2020 Dodatok č.2 k ZMLUVE VK/09/09/369 s DPH 25.09.2020 Komensky, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 22.10.2020
Zmluva 001/2022 Mäso pre ŠJ. s DPH 05.01.2022 Mäso Melek, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 10.01.2022
Zmluva 011/2021 Dodatok č.1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE č. 20/2017. Potraviny ŠJ. s DPH 20.12.2021 Coop Jednota Žarnovica Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 04.01.2022
Zmluva 010/2021 Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu v rátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku Zmluva s DPH 22.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 23.12.2021
Zmluva 009/2021 Tovar do ŠJ ovocie. s DPH 22.12.2021 HORTI, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 23.12.2021
Zmluva 7/2019 Zmluva o spolupráci "STROM ŽIVOTA". s DPH 19.03.2019 Strom života, o.z. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 22.03.2019
Zmluva 14/2019 Zmluva o spracúvavaní osobných údajov sprostredkovateľom. bez DPH 02.09.2019 Komensky, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 05.09.2019
Zmluva 008/2021 Dodatok k rámcovej zmluve č.23/2017. s DPH 17.12.2021 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 17.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2473