• 1.8 Od železnej hrivny po súčasné euro

    • Mgr. Jana Herková - 5. ročník

     Na začiatku aktivity som dala žiakom overiť úroveň čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti prostredníctvom vstupného testu. Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci obohatili obzor z histórie vývoja platidiel až po súčasné euro. Vyskúšali si rôzne spôsoby a formy platenia za tovar. Vyhľadávali a získavali informácie o charakteristických znakoch na bankovkách a minciach. Zahrali sme si hru na obchod, kde si vyskúšali nákup a predaj, používanie eura. Prostredníctvom internetových stránok a letákov z rôznych obchodných reťazcov, žiaci porovnávali ceny rovnakého alebo podobného výrobku, tovaru. Zostavovali porovnávaciu tabuľku s vybranými tovarmi a ich cenami. Žiaci si zahrali hry Dostihy a sázky, Investor, prostredníctvom ktorých si zlepšili finančnú gramotnosť. Na konci aktivity si žiaci overovali úroveň získanej finančnej, matematickej gramotnosti prostredníctvom výstupného testu.

      

     Mgr. Mária Kováčová - 6. ročník

     Krúžok je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V rámci krúžku žiaci vyhľadávali informácie o vývoji platidiel, dozvedeli sa o histórií vývoja peňazí na územní Slovenska. Na základe zistených informácií vyrobili časovú os. Z modelovacej hmoty žiaci vyrobili mince BIATEC. Z látky a koráliek si vyrobili rozličné drobnosti, pomocou ktorých si ukázali ako funguje výmenný obchod. Ako to funguje v obchode si ukázali prostredníctvom hry na obchod, ktorou si zároveň precvičili používanie peňazí. Počas krúžku sa spoločne zahrali hry Investor a Dostihy a sázky. Svoje vedomosti a zručnosti si precvičovali aj pomocou pracovných listov.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková / Mgr. Gabrila Debnárová - 7., 8. a 9. ročník

     Doplníme