• Tematický deň finančnej gramotnosti
    • Tematický deň finančnej gramotnosti

    • V utorok 29. 3. sme mali v našej škole tematický deň finančnej gramotnosti. Počas dňa sme napr. hľadali odpovede na otázky Sú peniaze dôležité? Prečo treba sporiť? Aké výhody a nevýhody majú pôžičky a úvery? Na čo si požičať peniaze? 

     Žiaci na druhom stupni robili rôzne aktivity, napr.:
     1. Vyhral som 100 000 € - navrhovali, čo urobiť s takou veľkou sumou peňazí. Cieľom bolo, aby si uvedomili, že nie je dobré peniaze minúť naraz, je rozumné investovať.
     2. Exekúcia - rozmýšľali, čo by zo svojich vecí mohli predať, aby zabránili exekúcii, pretož nedokázali splatiť dlh 1000 €.
     3. Príbeh o peniazoch - rozprávali si príbehy zo svojho života, ktoré súviseli s peniazmi.
     4. Nakresli text o úveroch - rozdelili sa na skupiny, každá si prečítala text a musela ho znázorniť kresbou. Následne druhá skupina zisťovala, o čom bol text.
     5. Pojmy z klobúka - skladali formou pexesa pojem s jeho vysvetlením.
     6. Hrali sa na obchod.
     7. Hrali spoločenské hry, ako Monopoly či Dostihy a stávky.
     8. Na čo si požičať? - na obrázkoch boli predmety a žiaci si vyberali, na čo by si požičali peniaze, na čo nie a vysvetľovali svoje rozhodnutie. Prišli na to, že by sme mali zvažovať, či niektoré veci naozaj potrebujeme alebo iba chceme.
     9. Navrhni plat - navrhovali plat pre vybrané profesie a debatovali o svojich návrhoch. Učitelia ich viedli k tomu, aby rozmýšľali o tom, koľko sa treba na povolanie pripravovať, akú majú jednotlivé pozície zodpovednosť, náročnosť či bezpečnosť práce a pod. 

     Žiaci na prvom stupni si svoje zručnosti vylepšovali aj prostredníctvom takýchto aktivít:
     1. Prváci pracovali s pracovným listom, hrali pexeso, navrhli podľa letákov nákup do domácnosti a vypočítali jeho cenu; počas celého dňa sa hrali na zamestnancov, mzdou za splnené úlohy im boli cukríky, na konci zmeny zistili, kto bol najúspešnejší.
     2. Druháci si čítali príbeh O bankách z knihy Zlatý poklad. Potom sa o prečítanom rozprávali. Potom si museli spočítať, koľko si ušetrili počas mesiaca marec. Toľko "peňazí" dostali od pani učiteľky. Za tieto "peniaze" si mohli niečo kúpiť v triednom obchode. 
     3. Tretiaci sa zamerali na rodinný rozpočet. Vo fiktívnej rodine počítali príjem rodičov a výdavky domácnosti. Rozhodovanie a hospodárenie si žiaci vyskúšali v aktivite Čo môžem kúpiť za 5 eur. Z letákov si vybrali tovar aj s cenou, zisťovali, koľko za nákup zaplatia a koľko peňazí im zostane.
     4. Štvrtáci pracovali v skupinách. Okrem iného sa skúšali „zmestiť“ do rodinného rozpočtu s 500 € a rozdeliť peniaze tak, aby v žiadnej položke rodiny nechýbalo. V ďalšej aktivite sa mali rozhodnúť, ktoré potraviny by nemali doma chýbať, nalepiť obrázok z letáku a vypočítať, koľko by stál ich nákup. Počítali aj tabuľkové úlohy, v ktorých mali zistiť rôzne údaje z rodinného veľkého nákupu.

     Dúfame, že žiaci počas dňa získali a aj rozvíjali zručnosti potrebné do života; pochopili, že peniaze by nemali byť cieľom života, ale prostriedkom pre život. Sú zároveň hodnotou, s ktorou treba narábať rozumne

   • Marcová burza kníh
    • Marcová burza kníh

    • „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“
     (Dr. Seuss)

     Každý z nás už držal v ruke knihu, mnohí z nás čítajú, viacerí sa k dobrým knihám vracajú. Niektoré knihy nás vedia očariť viac, iné menej. Ich obsah a slová v nás vyvolávajú smiech, plač, dojatie,... A práve tie knihy, o ktorých vieme, že sa k nim už nevrátime, pretože rastieme, vyvíjame sa, je dobré posunúť ďalej – nezahodiť, ale dať možnosť ďalším, aby ich očarili. Preto sme sa so Žiackym parlamentom rozhodli usporiadať burzu kníh.  Každý, kto mal záujem, mohol doniesť knihy, určiť si sumu a čakať, či sa jeho kniha zapáči niekomu inému. Burza prebiehala v dňoch 23. 3. 2022 – 25. 3. 2022 a bola veľmi úspešná. Takmer všetky knihy sa predali a ich majitelia si odniesli slušný zárobok, za ktorý si môžu kúpiť nové knihy.

     Za úžasnú organizáciu, atmosféru a obchodného ducha ďakujem všetkým členom Žiackeho parlamentu a už teraz sa teším na nasledujúci rok. 

     koordinátorka ŽP a členovia ŽP

      

   • Čo sa udialo v marci
    • Čo sa udialo v marci

    • 1. Zber odpadu – pokračovali sme vo vyčistení jarkov popri hlavnej ceste v obci Horné Hámre, tentokrát od
     budovy obecného úradu až po Žarnovicu, časť Huta.

     2. Turistický výlet k sekvojovcom mamutím v katastri obce Rudno nad Hronom.

     3. Florbalový turnaj – blahoželáme žiakom 9. ročníka k víťazstvu.

     4. Krajské kolo biologickej olympiády 

     Kategória C 

     Projektová časť:

     Matúš Martinec – 4. miesto;
     Martin Adamík – 7. miesto;

     Teoreticko-praktická časť:

     Martin Adamík – úspešný riešiteľ.

     5. Okresné kolo chemickej olympiády

     Matúš Martinec  1. miesto, postup do krajského kola;
     Martin Adamík a Lea Valigurská – úspešní riešitelia.

     6. Školské kolo biologickej olympiády

     Kategória D

     Teoreticko-praktická časť:

     Ronald Repiský – 1 miesto;
     Marek Grega – 2. miesto; 
     Lucia Repiská – 3. miesto; 
     Katarína Šurianska, Tomáš Debnár, Adam Barosso – úspešní riešitelia; 
     Nikola Hercegová – riešiteľka.

     Projektová časť:

     Ema Adamíková  – 1. miesto;
     Veronika  Adamíková  – 2. miesto.

     7. Na hodine chémie v 7. triede sme vytvorili farebnú lentilkovú dúhu.

      

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na olympiádach zúčastnili za vzornú reprezentáciu školy.

     koordinátor protidrogovej prevencie, učiteľ chémie a biológie

   • Riaditeľské voľná
    • Riaditeľské voľná

    • Vážení rodičia, 

     dňa 31. 3. 2022 dávam žiakom 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 6. 4. 2022 dávam riaditeľské voľno žiakom 1. - 8. ročníka z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

     Za porozumenie ďakujem. 

     S pozdravom Mgr. Tomášová, rš

   • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí
    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

    • V stredu 16. 3. 2022 sa v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom konalo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
     Žiačka 9. ročníka Vanesa Fusatá získala cenu poroty za najlepšiu prácu vo svojej kategórii za okres Žarnovica. Práce žiakov Zuzany Šlosiarikovej (2. A), Sofie Slanej (2. A), Emy Adamíkovej (6. A), Vanesy Fusatej (9. A), Matúša Martinca (9. A) postupujú do celoslovenského kola.

     Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   • Exkurzia šiestakov
    • Exkurzia šiestakov

    • V piatok 18. 3. 2022 sme sa so žiakmi 6. A zúčastnili exkurzie do Novej Bane. Najskôr sme v rámci mesiaca kníh navštívili novobanskú Mestskú knižnicu. Žiaci si mohli poprezerať oddelenia kníh, založiť si členský preukaz, čítať si v čitateľskom kútiku z obľúbených kníh. Na konci našej návštevy nám zamestnankyňa MK prečítala novobanské povesti. Žiakom sa v knižnici veľmi páčilo, boli pochválení za vzorné správanie a za to, že sú výborní poslucháči. Ďalšou našou zastávkou bola rozhľadňa Háj. Po asi hodinovom výstupe sme sa k nej dostali, oddýchli sme si, najedli sa, pokochali sa výhľadom, urobili si kopec fotiek a pokračovali sme k poslednému bodu našej exkurzie – k Zvoničke. Tu sa žiaci občerstvili, pohrali a spokojní nastúpili do autobusa, ktorý nás odviezol späť do školy.

     Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka 

   • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia – známa, neznáma
    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia – známa, neznáma

    • Tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa žiaci I. aj II. stupňa zapojili do regionálnej výtvarnej súťaže „Polícia – známa, neznáma“.

     Žiačka 9. ročníka Lea Valigurská získala 1. miesto.

     Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.