• Tvorivá literatúra z domu

     • Na online hodine sme spolu s piatakmi vytvárali hlavnú postavu z rozprávky O červenej sliepočke. Náš výrobok má niekoľko využití. Môžeme si zahrať bábkové divadlo, môžeme vyzdobiť svoj byt, terasu alebo balkón. My našu sliepočku využijeme aj na to, aby sme sa na najbližšej hodine slovenského jazyka naučili tvoriť opis pracovného postupu.

    • Literatúra z domu
     • Literatúra z domu

     • Aj piataci sa učia literatúru prostredníctvom zoom. Na online hodinách sme sa učili o komikse a literatúre nonsensu. Za domácu úlohu dostali, aby vytvorili komiks alebo báseň (mohla byť aj nonsensová) na aktuálnu tému - život v karanténe. Svoje práce odfotili a môžete si ich prečítať aj vy. Komiksy poslali aj deti, ktoré pracujú doma samostatne. Texty sú bez jazykovej úpravy :-), zamerajte sa na ich obsah. Príjemné čítanie.

    • Šiestaci sú tiež online
     • Šiestaci sú tiež online

     • Aj žiaci VI. B sa na hodinách slovenského jazyka stretávajú online. Učíme sa spolu, rozprávame, čítame aj tvoríme. Pred týždňom dostali úlohu, aby vytvorili recept na tortu radosti. Vytvorili naozaj výborné recepty. Možno sa niektorým inšpirujete aj vy. Keďže sú to ich autentické práce, môžu obsahovať chyby. Ale v tomto prípade je dôležitejší obsah :-).

     • Učíme sa doma :)

     • „Naučila nouze Dalibora housti.“ Toto české príslovie vystihuje to, čo v súčasnosti zažívame. „Za pochodu“ sa učitelia, rodičia aj deti učia. Osvojujú si nové, neprebádané cesty k poznaniu. Jednou z týchto ciest sú aj tzv. videokonferencie. Umožňujú nám vidieť sa, počuť, tešiť sa zo vzájomnej spoločnosti. Kto sa nemôže zúčastniť online vyučovania, posiela správy všetkými možnými kanálmi, fotografie svojej domácej práce. A tak sa vidíme a spolu učíme s prvákmi na slovenskom jazyku, s druhákmi na prvouke. Deťom pomáhajú aj „na mieru šité“ výukové videá, ktoré si môžu pozrieť na youtube. Veľmi teší pozitívna spätná väzba od rodičov aj detí. Občasná kritika zasa povzbudzuje k zdokonaľovaniu. Druháci sa na prvouke učili poznávať hodiny. Kto chcel, mohol si vyrobiť aj vlastné slnečné hodiny. Pozrite si pár obrázkov ako ilustráciu nášho spoločného domáceho učenia.

      Mgr. Ivana Betková

     • Dejepis z domu

     • S ôsmakmi sme sa na niekoľkých hodinách dejepisu učili o príčinách vysťahovalectva na konci 19. stor. a na začiatku 20. stor. Porovnávali sme dôvody migrácie vtedy a dnes. Na poslednej online hodine sme sa rozprávali o tom, či a prečo by oni opustili Slovensko. Ako dôvody odchodu žiaci uvádzali štúdium, prácu, ba aj lásku. Niektorí by chceli spoznať kultúru a život iných národov, ďalší sa chceli zdokonaliť v jazyku. Málokto si ale vedel predstaviť, že by zostal v cudzine navždy. K Slovensku ich púta rodina, priatelia, príroda a pod. Tí, ktorí nemohli byť na online hodine, svoje názory spísali. Môžete si ich prečítať. Sú to autentické práce žiakov, preto niektoré obsahujú štylistické či pravopisné chyby.

    • Piatacký dejepis na diaľku
     • Piatacký dejepis na diaľku

     • Aj vyučovanie doma môže byť zaujímavé. Piataci sa každú stredu stretávajú na online hodine. Spoločne si pozerajú zaujímavé prezentácie, rozprávajú sa o histórii, tvoria. Na posledných hodinách sme sa rozprávali o komunikácii, písme, jazyku. Lúštili sme nápisy v hlaholike, v Braillovom písme, videli sme čínske znaky i arabské písmo. Hovorili sme o tom, čím a na čo ľudia v minulosti písali. Zistili sme, že pred vynálezom kníhtlače sa knihy písali ručne. Pisári boli veľkí majstri. Naučili sme sa, čo je iluminácia. Deti dostali úlohu, aby sa zahrali na stredovekých pisárov a vytvorili iluminované písmeno - prvé zo svojho mena. Ozdobiť ho mali tak, aby ich charakterizovalo. A naozaj sa snažili. Pozrite si ich práce.

    • OZNAM materskej školy
     • OZNAM materskej školy


     • Milí rodičia,

      v týždni od 24. mája 2020 do 29. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bez účasti detí.

      Vzhľadom na zamedzenie šírenia koronavírusu máte 3 možnosti, ako zapísať svoje dieťa do materskej školy:

      a) v uvedenom týždni v čase od 8.00 – 11.00 hod. môžete prísť osobne do materskej školy po žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a dotazník k žiadosti o prijatí dieťaťa do materskej školy, následne vyplniť oba dokumenty a odovzdať p. Šipikalovej, zástupkyni rš. Nutné je mať rúško, rukavice, vlastné pero a rešpektovať bezpečnostné a hygienické pokyny,

      b) stiahnuť si oba dokumenty, vyplniť ich a poslať elektronicky na email školy: skola@zszupkov.sk,

      c) stiahnuť si oba dokumenty, vyplniť ich a vhodiť ich do schránky pri hlavnom vstupe do školy.


      Na stiahnutie:

      Ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly.docx

      Informacie_o_dietati.docx


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR   sa  v čase zápisu detí do materskej školy nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa vyžaduje priniesť najneskôr do 30. júna 2020. V opačnom prípade vaše dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.


      Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

      Do materskej školy budú prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v obci Župkov, ktoré:

      1. majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      2. dosiahli vek 3 roky najneskôr k 31. 8. 2020.


      Mgr. Iveta Tomášová

     • OZNAM - dôležité!

     • Vážení rodičia, prosíme, aby ste si 12. mája a 14. mája v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. alebo od 14.30 hod. do 16.30 hod. prišli prevziať úbor a prezuvky vašich detí. Je potrebné dodržať stanovený čas, vedieť číslo skrinky žiaka/žiačky. Chráňte seba i nás rúškom. Ďakujeme.