• Dnes je
  Nedeľa 22. 5. 2022
  • máj 2022
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - topografia
     VIII. A
    • 17. 5.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, zdravotná príprava
     IX. A
    • 17. 5.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, zdravotná príprava
     V. A
    • 17. 5.
     2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - mimoriadne situácie
     VIII. A
    • 17. 5.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, bezpečné zaobchádzanie so vzduchovkou
     IX. A
    • 17. 5.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - mimoriadne situácie
     VI. A
    • 17. 5.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, topografia
     V. A
    • 17. 5.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - zdravotná príprava
     VI. A
    • 17. 5.
     4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - dopravná výchova
     VI. A
    • 17. 5.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, civilná ochrana
     IX. A
    • 17. 5.
     2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - zdravotná príprava
     VII. A
    • 17. 5.
     4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - civilná ochrana
     VI. A
    • 17. 5.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť - mimoriadne situácie
     VII. A
    • 17. 5.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, dopravná výchova
     V. A
    • 17. 5.
     4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 17
    • Ut
    • OŽZ - teoretická časť, bezpečné zaobchádzanie so vzduchovkou
     V. A
    • 17. 5.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 18
    • St
    • OŽZ - praktická časť
     VIII. A
    • 18. 5.
     1-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 18
    • St
    • Didaktické hry
     II. A, I. A, I. B, III. A, IV. A
    • 18. 5.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 18
    • St
    • OŽZ - praktická časť
     VI. A
    • 18. 5.
     1-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 18
    • St
    • OŽZ - praktická časť
     IX. A
    • 18. 5.
     1-5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 18
    • St
    • OŽZ - praktická časť
     VII. A
    • 18. 5.
     1-5
    • Udalosť s triednym učiteľom